Home

Dobrodošli na AIPP

Vršimo kontinuirano stručno usavršavanje

profesionalaca iz oblasti mentalnog zdravlja i pomagačkih profesija!

Jurij Tor

AKADEMIJA ZA INTEGRALNU PSIHODINAMSKU PSIHOTERAPIJU

Vaši rezultati

Ovo je rusko-srpska akademija za psihoterapiju gde ćete naučiti najbolje klasične i moderne metode psihoterapije i savladati naš pristup — integralnu kauzalnu psihoterapiju, zasnovanu na kombinaciji dubinske terapije i najnovijih tehnika neuromodeliranja ličnosti.

Nacionalni i evropski sertifikati, ruska obrazovna licenca

Naša specijalizacija

Rad sa agresijom

Samopoštovanje i samopouzdanje

Odnos sa sobom i drugima

Psihosomatika

Сiljevi i modelovanje budućnosti

Vodeće metode

Tehnike neuromodelovanja

Savremena psihoanaliza

Simboldrama

Jungova analiza

Psihodinamski neuromodelujući koučing

Trenutne edukacije

24. maj — 5 jul

Naši predavači

Časopis "Aspekti psihoterapije"

Šta je integralna kauzalna psihoterapija?

Integralna kauzalna psihoterapija je modalitet zasnovan na kombinaciji psihodinamskog pristupa, imaginativne terapije i savremenih alata za rekodiranje neuronskih kola.

Radimo na uzroku problema, pa se terapija zove kauzalnom i ima stabilan rezultat (problem se ne vraća).

 Multimodalnost

 Jasna struktura rada

 Različite tačke ulaska u problem

 Programi rada po sesijama

 Brz napredak vidljiv terapeutu i klijentu

Pristup vam omogućava da se ne oslanjate na «napipavanje» i intuiciju, već da radite samouvereno, sa razumevanjem svakog koraka i predvidljivim rezultatom.

 Više o modalitetu i rezultatima

 

Snimci naših najpopularnijih edukacija

Savladaćete psihoanalitički pristup u radu sa afektima: krivicom, stidom, strahom, zavišću, anksioznošću, agresijom i drugim bolnim osećanjima

Savladaćete savremeni psihoanalitički i jungijanski pristup klasifikaciji i metoda rada sa narcisoidnim pacijentima različitog stepena izraženosti poremećaja

Naučićete kako da dijagnostikujete graničnu organizaciju ličnosti i granični poremećaj ličnosti i ovladate psihoterapijskim pristupima i tehnikama za rad 

Prilikom kupovine 2 kursa odjednom dobijate 30% popusta na kupovinu trećeg kursa u roku od 2 meseca.
Naručite putem maila: srbija@aipp.education

Nacionalni i evropski sertifikati, ruska obrazovna licenca

Rezultati edukacija

«Ovo je najbolja edukacija koju sam ikada pohađala.»

„Htela sam ovom prilikom da pohvalim sve predavače Akademije, zaista je evidentna velika stručnost, i takva škola se teško može naći u Srbiji. Nadam se daljem druženju kroz dodatne edukacije. “

(Katarina Jovanović)

„Bojala sam se da nakon prelepe ambalaže mogu biti razočarana sadržajem“, kaže dr Maina Ahmedova. Šta se ispostavilo?

„Program je lepo struktuiran i iznenađena sam metodologijom rada i usvajanjem znanja na licu mesta“
(Maja Vuković)


+381 69 652 031 | srbija@aipp.education

© Akademija za integralnu psihodinamsku psihoterapiju