Home

Dobrodošli na AIPP

Vršimo kontinuirano profesionalno usavršavanje

psihoterapeuta, savetnika, psihologa, kao i edukanata istih!

Jurij Tor

AKADEMIJA ZA INTEGRALNU PSIHODINAMSKU PSIHOTERAPIJU

Profesionalno usavršavanje

Ovo je rusko-srpska akademija koja se bavi kontinuiranim profesionalnim usavršavanjem psihologa, savetnika i psihoterapeuta u domenu dubinske psihoterapije i neuromodelovanja ličnosti, zasnovana na kombinaciji psihoanalitičkog pristupa, imaginativne terapije i savremenih alata za korekciju neuronskih kola.

Diplome i državna svedočanstva Ruske Federacije

Mogućnosti specijalizacije

  Psihoanalitička psihoterapija

  Psihosomatika

  Samopouzdanje

Porodična i bračna terapija

 Rad sa agresijom

 Koučing ciljeva i životnog poziva

Izgradnja profitabilne prakse

 Sopstveno područje stručnosti

 Algoritmi promocije

 Marketinški materijali

 Native advertising

 Kontinuirani rast prakse

 Gotovi šabloni i skripte

Naša obuka je prava za vas ako ste:

Shvatili da je savetovanje i psihoterapija vaš poziv i da želite da ga učinite sopstvenom profesijom

Željni da dobijete praktične alate i podignete svoje veštine na potpuno novi nivo

Kouč koji želi da stekne dodatna znanja u oblasti psihološkog savetovanja i psihoterapije

Pružamo kontinuirano profesionalno usavršavanje u oblasti psihoterapije i neuromodelovanja ličnosti po sistemu integralne psihodinamske psihoterapije, pomažući postojećim savetnicima, psihoterapeutima, psiholozima, kao i edukantima istih, da postanu traženi stručnjaci u svojoj profesiji, a pružamo i promotivne tehnologije za monetizaciju znanja. Detalji

Šta je integralna psihodinamska psihoterapija?

To je sistem kontinuiranog obrazovanja iz psihoterapije i neuromodelovanja ličnosti zasnovan na kombinaciji psihoanalitičkog pristupa, imaginativne terapije i savremenih alata za rekodiranje neuronskih kola.

 Multimodalnost

 Jasna struktura rada

 Različite tačke ulaska u problem

 Programi rada po sesijama

 Brz napredak vidljiv i terapeutu i klijentu

Pristup vam omogućava da se ne oslanjate na «napipavanje» i intuiciju, već da radite samouvereno, sa razumevanjem svakog koraka i predvidljivim rezultatom.

 Više o metodi i rezultatima

 

integralna psihodinamska psihoterapija

Naši predavači

Dr Irina A. Zedgenizova

Psihoterapeut, psiholog-psihoanalitičar, psihijatar, seksolog, supervizor OPPL, zamenik direktora za zdravstveni menadžment Centra za psihoterapiju dr Jermakova, zamenik direktora za naučni rad Instituta za savremenu psihoterapiju i psihologiju.

_____________________________

Dr sci. med. Natalija O. Karafa-Korbut 

Psihoterapeut, psiholog, lični terapeut registra i supervizor OPPL, vanredni profesor Međunarodnog društva za katatimno-imaginativnu psihoterapiju (IGKIP), supervizor lPP (Institut za psihosomatsku medicinu i psihoterapiju, Potsdam).

_____________________________

Jurij N. Tor

Magistar psihologije, psihoanalitički terapeut, simboldramski terapeut, doktorand Univerziteta u Beogradu, osnivač i edukator Akademije za integralnu psihodinamsku psihoterapiju.

_____________________________

Dr Oksana V. Kuznjecova

Analitički psiholog, simboldramski psihoterapeut, predavač Moskovskog državnog psihološko-pedagoškog univerziteta

_____________________________

Dr Natalija M. Manuhina 

Porodični psiholog i sistemski kouč, vođa autorskih programa o sistemskoj porodičnoj psihologiji, kratkotrajnom savetovanju i koučingu.

_____________________________

Dr Valerij S. Topojev

Psiholog, psihoterapeut, osnivač metode sigma psihoterapije.

_____________________________

Nebojša Jovanović

Magistar psihologije, psihoterapeut, osnivač IPP, predsednik EAIPP (Evropsko udruženje za integrativnu psihodinamsku psihoterapiju), predsednik UPSKS (Udruženje psihoterapije, savetovanja i koučinga Srbije – EAC National Association), predsednik Psihoterapijske sekcije DPS (Društva psihologa Srbije).

 

Državni sertifikati i potvrde

Rezultati učenja

«Ovo je najbolja edukacija koju sam ikada pohađala.»

Rezultati učenja

„Svako predavanje na Akademiji je zlata vredno“

(Nataly Radović)

„Bojala sam se da nakon prelepe ambalaže mogu biti razočarana sadržajem“, kaže dr Maina Ahmedova. Šta se ispostavilo unutra?

„Program je lepo struktuiran i iznenađena sam metodologijom rada i usvajanjem znanja na licu mesta“
(Maja Vuković)

Profesionalno usavršavanje

Kontinuirano usavršavanje za rad sa klijentima u psihoterapiji, psihološkom savetovanju i koučingu

Prihodi od prakse

Podučavanje savremenim etičnim načinima promocije sopstvene psihološke prakse i prezentovanja sebe kao stručnjaka

Komunikacija i podrška

Analiza kliničkih slučajeva sa kolegama i supervizorima, savetodavna podrška psihijatara, razmena iskustava

srbija@aipp.education

© Akademija za integralnu psihodinamsku psihoterapiju