Home

Dobrodošli na AIPP

Vršimo kontinuirano profesionalno usavršavanje

psihoterapeuta, savetnika, psihologa i koučeva!

Jurij Tor

AKADEMIJA ZA INTEGRALNU PSIHODINAMSKU PSIHOTERAPIJU

Profesionalno usavršavanje

Ovo je rusko-srpska akademija za psihoterapiju koja se bavi edukacijom psihologa, savetnika i psihoterapeuta u domenu dubinske psihoterapije i neuromodelovanja ličnosti.

Modalitet naše škole je Integralna Kauzalna Psihoterapija.

Nacionalni i evropski sertifikati, ruska obrazovna licenca

Mogućnosti specijalizacije

  Psihoanalitička psihoterapija

  Psihosomatika

  Samopouzdanje

Porodična i bračna terapija

 Rad sa agresijom

 Koučing ciljeva i životnog poziva

Izgradnja profitabilne prakse

 Sopstveno područje stručnosti

 Algoritmi promocije

 Marketinški materijali

 Native advertising

 Kontinuirani rast prakse

 Gotovi šabloni i skripte

Šta je integralna kauzalna psihoterapija?

Integralna kauzalna psihoterapija je modalitet zasnovan na kombinaciji psihodinamskog pristupa, imaginativne terapije i savremenih alata za rekodiranje neuronskih kola.

Radimo na uzroku problema, pa se terapija zove kauzalnom i ima stabilan rezultat (problem se ne vraća).

 Multimodalnost

 Jasna struktura rada

 Različite tačke ulaska u problem

 Programi rada po sesijama

 Brz napredak vidljiv terapeutu i klijentu

Pristup vam omogućava da se ne oslanjate na «napipavanje» i intuiciju, već da radite samouvereno, sa razumevanjem svakog koraka i predvidljivim rezultatom.

 Više o modalitetu i rezultatima

 

Trenutne edukacije

POREMEĆAJI LIČNOSTI:
EDUKACIJA O DIJAGNOSTICI I PSIHOTERAPIJI

od 1. novembra do 27. decembra

Kurs će vam pružiti razumevanje medicinskih i psihoanalitičkih pristupa dijagnostici poremećaja ličnosti i alate za psihoterapijski rad sa njima

INTEGRALNA KAUZALNA PSIHOTERAPIJA I PSIHOLOŠKO SAVETOVANJE

od septembra 2023.

1-godišnji program za profesionalno usavršavanje i 3-godišnji sertifikat program za akreditovanog IKP-psihološkog savetnika

Snimljene edukacije

Psihodinamski pristup i rad sa agresijom koju klijent usmerava ka sebi, koji Vam između ostalog daje i mogućnost rešenja sopstvenih problema u ovoj oblasti

Razumevanje, dijagnostički kriterijumi i metode rada sa klijentima sa graničnom organizacijom ličnosti

Razumevanje uzroka i razvoja psihosomatskih poremećaja, metoda psihološke dijagnostike i pristupa u radu sa psihosomatikom

Osnove psihoanalize dece, uzroci strahova, neuroza, agresivnog ponašanja i drugih psiho-emocionalnih problema deteta i pristup radu sa njima

Karakteristike seksualnog razvoja u različitim fazama života i odnosa u paru, kriterijumi normalnih i patoloških stanja, kao i pristup otklanjanju poremećaja u seksualnoj sferi

Razumevanje suštine većine problema koji se javljaju u porodičnim sistemima i parovima, bračna i transgeneracijska terapija, sistemski porodični pristup

Dan otvorenih vrata

Проиграть видео

Naši predavači su jedni od najboljih stručnjaka u svojoj oblasti

Dr Irina Zedgenizova

Psihoterapeut, psihoanalitičar, psihijatar, seksolog, supervizor Sveruske profesionalne psihoterapeutske lige, šef Katedre za psihoanalizu na Akademiji IPP

_____________________________

Jurij N. Tor

Magistar psihologije, psihodinamski terapeut, osnivač modaliteta Intergralna kauzalna psihoterapija, osnivač i edukator Akademije za integralnu psihodinamsku psihoterapiju, predsednik Međunarodne asocijacije za integralnu kauzalnu psihoterapiju, predsednik upravnog odbora Slovenske asocijacije za psihoterapiju.

_____________________________

Dr Oksana V. Kuznjecova

Analitički psiholog, simboldramski psihoterapeut, predavač Moskovskog državnog psihološko-pedagoškog univerziteta

_____________________________

Tatjana Pervušina

Sertifikovani jungovski analitičar (IAAP/ROAP), edukator i supervizor Međunarodnog udruženja za analitičku psihologiju (IAAP), vanredni profesor Međunarodnog društva simboldrame (IGKIP)

_____________________________

Nikolaj Eštokin

Medicinski psiholog, sertifikovani psihoterapeut Evropskog udruženja za psihoterapiju (EPA), psihoterapeut-edukator Međunarodnog društva simboldrame (IGKIP), predsednik Rostovske regionalne asocijacije SOS-telefona za psihološku pomoć, vođa Balint pokreta na jugu Rusije

_____________________________

Nebojša Jovanović

Magistar psihologije, psihoterapeut, osnivač modaliteta IPP, predsednik EAIPP (Evropsko udruženje za integrativnu psihodinamsku psihoterapiju), predsednik UPSKS (Udruženje psihoterapije, savetovanja i koučinga Srbije – EAC National Association), predsednik Psihoterapijske sekcije DPS (Društva psihologa Srbije).

_____________________________

Doc. Dr sci.med. Rosa Šapić

Psihoterapeut, psihijatar, predsednik Balint društva Srbije, docent Visoke škole socijalnog rada u Beogradu, profesor Visoke strukovne škole za obrazovanje vaspitača u Kikindi

_____________________________

Nadežda Vlasova

psihoanalitičar, trening analitičar Evropske konfederacije za psihoanalitičku psihoterapiju, rukovodilac kliničke prakse na Akademiji IPP

_____________________________

Dr Natalija M. Manuhina 

Porodični psiholog i sistemski kouč, vođa autorskih programa o sistemskoj porodičnoj psihologiji, kratkotrajnom savetovanju i koučingu.

 

Nacionalni i evropski sertifikati, ruska obrazovna licenca

Rezultati edukacija

«Ovo je najbolja edukacija koju sam ikada pohađala.»

Rezultati edukacija

„Svako predavanje na Akademiji je zlata vredno“

(Natali Radović)

„Bojala sam se da nakon prelepe ambalaže mogu biti razočarana sadržajem“, kaže dr Maina Ahmedova. Šta se ispostavilo?

„Program je lepo struktuiran i iznenađena sam metodologijom rada i usvajanjem znanja na licu mesta“
(Maja Vuković)


+381 65 6521 330 | srbija@aipp.education

© Akademija za integralnu psihodinamsku psihoterapiju