Home

Dobrodošli na AIPP

Vršimo kontinuirano stručno usavršavanje

profesionalaca iz oblasti mentalnog zdravlja i pomagačkih profesija!

Jurij Tor

AKADEMIJA ZA INTEGRALNU PSIHODINAMSKU PSIHOTERAPIJU

Vaši rezultati

Ovo je rusko-srpska akademija za psihoterapiju gde ćete naučiti najbolje klasične i moderne metode psihoterapije i savladati naš pristup — integralnu kauzalnu psihoterapiju, zasnovanu na kombinaciji dubinske terapije i najnovijih tehnika neuromodeliranja ličnosti.

Nacionalni i evropski sertifikati, ruska obrazovna licenca

Naša specijalizacija

Rad sa agresijom

Samopoštovanje i samopouzdanje

Odnos sa sobom i drugima

Psihosomatika

Сiljevi i modelovanje budućnosti

Vodeće metode

Tehnike neuromodelovanja

Savremena psihoanaliza

Simboldrama

Jungova analiza

Psihodinamski neuromodelujući koučing

Trenutne edukacije

Naši predavači

Časopis "Aspekti psihoterapije"

Šta je integralna kauzalna psihoterapija?

Integralna kauzalna psihoterapija je modalitet zasnovan na kombinaciji psihodinamskog pristupa, imaginativne terapije i savremenih alata za rekodiranje neuronskih kola.

Radimo na uzroku problema, pa se terapija zove kauzalnom i ima stabilan rezultat (problem se ne vraća).

 Multimodalnost

 Jasna struktura rada

 Različite tačke ulaska u problem

 Programi rada po sesijama

 Brz napredak vidljiv terapeutu i klijentu

Pristup vam omogućava da se ne oslanjate na «napipavanje» i intuiciju, već da radite samouvereno, sa razumevanjem svakog koraka i predvidljivim rezultatom.

 Više o modalitetu i rezultatima

 

Snimci naših najpopularnijih edukacija

Savladaćete psihoanalitički pristup u radu sa afektima: krivicom, stidom, strahom, zavišću, anksioznošću, agresijom i drugim bolnim osećanjima

Savladaćete savremeni psihoanalitički i jungijanski pristup klasifikaciji i metoda rada sa narcisoidnim pacijentima različitog stepena izraženosti poremećaja

Naučićete kako da dijagnostikujete graničnu organizaciju ličnosti i granični poremećaj ličnosti i ovladate psihoterapijskim pristupima i tehnikama za rad 

Prilikom kupovine 2 kursa odjednom dobijate 30% popusta na kupovinu trećeg kursa u roku od 2 meseca.
Naručite putem maila: srbija@aipp.education

Nacionalni i evropski sertifikati, ruska obrazovna licenca

Rezultati edukacija

«Ovo je najbolja edukacija koju sam ikada pohađala.»

„Htela sam ovom prilikom da pohvalim sve predavače Akademije, zaista je evidentna velika stručnost, i takva škola se teško može naći u Srbiji. Nadam se daljem druženju kroz dodatne edukacije. “

(Katarina Jovanović)

„Bojala sam se da nakon prelepe ambalaže mogu biti razočarana sadržajem“, kaže dr Maina Ahmedova. Šta se ispostavilo?

„Program je lepo struktuiran i iznenađena sam metodologijom rada i usvajanjem znanja na licu mesta“
(Maja Vuković)


+381 69 652 031 | srbija@aipp.education

© Akademija za integralnu psihodinamsku psihoterapiju