Narcizam: kompletan kurs


NARCIZAM: KOMPLETAN KURS O DIJAGNOSTICI I METODAMA PSIHOTERAPIJE

Kurs za psihološke savetnike i psihoterapeute koji će vam omogućiti da suštinski razumete čitav spektar narcisoidne patologije i naučite kako da radite sa njom.

 

Savladaćete savremeni psihoanalitički i jungijanski pristup klasifikaciji, razumevanju prirode i metoda rada sa narcisoidnim pacijentima različitog stepena izraženosti poremećaja, od dominantnih narcisoidih crta do malignog narcizma na granici sa antisocijalnim poremećajem.

To će vam omogućiti da dubinski razumete različite vrste narcisoidnih poremećaja i budete u stanju da pružite adekvatnu psihoterapijsku pomoć takvim klijentima i pritom očuvate sopstvenu mentalnu ravnotežu.

Ovo je praktični kurs zasnovan na slučajevima i analizi najboljih savremenih pristupa radu sa narcističkim problemima. Dobićete jasan, dobro struktuiran i funkcionalan alat za rad sa jednom od najtežih kategorija klijenata u psihološkoj praksi.

Autori i voditelji kursa

Dr Irina A. Zedgenizova
Psihoterapeut, psihoanalitičar, psihijatar, seksolog, supervizor Ruske profesionalne psihoterapeutske lige (OPPL), šef Katedre za psihoanalizu na Akademiji IPP

Dr Oksana V. Kuznjecova

Analitički psiholog, simboldramski psihoterapeut, šef Katedre jungove analize AIPP-a, predavač OPPL-a i Moskovskog državnog psihološko-pedagoškog univerziteta

Jurij N. Tor
Magistar psihologije, psihodinamski terapeut, osnivač modaliteta Intergralna kauzalna psihoterapija, osnivač i edukator Akademije za IPP, predsednik Međunarodne asocijacije za integralnu kauzalnu psihoterapiju

Kako program funkcioniše

01. 8 predavanja po 3 sata. 

02. Svi časovi biće vam dostupni bez vremenskog ograničenja

Akreditacija programa

Edukativni programi Akademije IPP su akreditovani u skladu sa zakonima Ruske Federacije, član 15 Federalnog zakona- 273 i br. 85-FZ.

AIPP radi na osnovu licence za obrazovanje L035-01298-77/00624104 izdate od strane Odeljenja za obrazovanje i nauku grada Moskve.

Izdavanje elektronskog sertifikata je uključeno u cenu programa.

Čas 1.

Relevantnost narcističkih poremećaja. Koncept zdravog i patološkog narcizma. Uloga narcizma u razvoju psihe.

Narcisoidni spektar. Uzroci i uslovi za formiranje narcističke patologije. Klinički slučajevi.

Pogledi Hajnca Kohuta. Vrste narcisoidne prezentacije. Klinički sindromi kod narcizma. 

Narcizam na neurotičnom, graničnom nivou. Klinički slučajevi.

Čas 2.

Dominantni mehanizmi odbrane u narcističkoj patologiji: idealizacija, obezvređivanje, svemoćna kontrola.

Centralni afekti u narcističkoj patologiji: stid, zavist, narcistički bes.

Agresivnost kod narcističkih poremećaja, karakteristike psihoterapijskih intervencija. Pogledi O. Kernberga na narcističku patologiju.

Patološki narcizam: grandiozni self, patologija Super-Ega, bazično stanje selfa. Maligni narcizam i psihopatska (antisocijalna) ličnost.

Karakteristike ličnosti. Glavni pokretači. Rodne razlike u ispoljavanju patoloških osobina ličnosti kod malignih narcisa i asocijalnih ličnosti.

Čas 3.

Osobine seksualnog funkcionisanja kod narcističkih poremećaja. Fenomen destrukcije vremena kod osoba sa narcističkim poremećajem. Osobine proživljavanja gubitka kod narcizma.

Čas 4.

Narcizam u grupi, manifestacije, tehnike i strategije rada. Rad sa narcisoidnom porodicom. Klinički slučajevi.

Čas 5.

Psihoterapija narcističkih poremećaja. Indikacije za psihoterapiju. Tipični problemi klijenata sa narcističkim poremećajima.

Tehnike savremene psihoanalize i terapije fokusirane na transfer u radu sa narcisoidnim pacijentima. Klinički slučajevi.

Čas 6.

Narativ narcisoidnog pacijenta. Specifične vrste transfera. Rad sa idealizacijom, obezvređivanjem.

Kontratransfer u radu sa narcisoidnim pacijentima. Klinički slučajevi.

Čas 7.

Uticaj arhetipskih faktora na razvoj narcističke patologije.

Transformacija narcisoidnog Sopstva.

Narcizam u mitologiji. Mitološka amplifikacija. Snovi narcisoidnih pacijenata.

Čas 8.

Tipični otpori i kontraotpori. Negativna terapijska reakcija. Narcizam psihoterapeuta. Karakteristike supervizijske podrške za stručnjake koji rade sa narcisoidnim pacijentima. Zavisnost i narcizam. Rad sa članovima porodice (partnerima, kolegama, zaposlenima) osoba sa narcističkom patologijom. Klinički primeri. Pitanja o kursu.

Metodički materijali sa tehnikama i metodama savladanim tokom kursa.

„Svako predavanje na Akademiji je zlata vredno“
(Nataly Radović)

„Bojala sam se da će iza prelepe ambalaže biti lutka“, kaže dr Maina Ahmedova. Šta se ispostavilo unutra?

„Program je lepo struktuiran i iznenađena sam metodologijom rada i usvajanjem znanja na licu mesta“
(Maja Vuković)

Cena kotizacije


CENA EDUKACIJE  

199e

         

Za prijavu pišite na: srbija@aipp.education

Pitanja

Na program mogu da se upišu:

√ Psihološki savetnici i psihoterapeuti

√ Svi koje zanima klinički aspekt narcisoidne patologije.

Nakon završetka kursa, dobićete elektronski sertifikat od autora kursa. Izdavanje elektronskog sertifikata je uključeno u cenu programa.

Autorski sertifikat u štampanom obliku nije uključen u cenu programa. Moze se naručiti za 15e.

KONTAKT:

Email: srbija@aipp.education ili na broj telefona +381 65 65 21 330

+381 69 652 031 | srbija@aipp.education

© Akademija za integralnu psihodinamsku psihoterapiju