Rad sa osećanjima u psihoterapiji

Rad sa osećanjima iz psihoanalitičkog ugla

Snimak vebinara od 25. oktobra

Poštovane kolege, pozivamo vas

da ovladate psihoanalitičkim pristupom u radu sa osećanjima

Razumećete prirodu nastanka i savladaćete psihoanalitički pristup u radu sa afektima od kojih ljudi najčešće pate: krivicom, stidom, strahom, zavišću, anksioznošću, agresijom i drugim bolnim osećanjima.

Ovo će vam omogućiti da budete efikasniji još od prvih seansi, razumete i radite na uzroku njihovih psihičkih problema, a takođe će vam biti mnogo lakše da izdržite afektivno opterećenje tokom sesija.

Ovaj kurs će u velikoj meri unaprediti vaše razumevanje onoga što klijenti doživljavaju i šta je u osnovi tog doživljaja, kao i da bolje razumete sopstvena osećanja. Metode rada sa afektivnim osećanjima savladane tokom kursa pomoći će u radu sa međuljudskim odnosima, samopoštovanjem, zavisnostima, psihosomatskim poremećajima i širokim spektrom drugih psihičkih problema.

Nakon edukacije vi ćete:

Naučiti kriterijume emocionalne zrelosti, naučiti da klasifikujete emocije i odredite stepen emocionalne svesti klijenata prema K. Štajnerovoj skali;

Naučiti šta je individualni emocionalni profil i kako ga uzeti u obzir u praksi klijenata;

Naučiti da radite sa strahovima kod dece;

Savladati pristupe i tehnike za rad sa:

 • uvredom,
 • narcisoidnim besom,
 • ljubomorom,
 • pohlepom,
 • anksioznošću itd.

Upoznate kontratransfer kao neprocenljivo dijagnostičko sredstvo;

Trenirati i razvijati svoje emocionalne kompetencije;

Razrešiti mnoge probleme povezane sa interakcijom sa sopstvenim „teškim“ osećanjima.

Po završetku kursa dobićete elektronski sertifikat. Izdavanje elektronskog sertifikata je uključeno u cenu programa.

Sertifikat u štampanom obliku nije uključen u cenu programa. Moze se naručiti za 15e.

Autori i voditelji kursa

Dr Irina A. Zedgenizova

Psihoterapeut, psihoanalitičar, psihijatar, seksolog, supervizor Sveruske profesionalne psihoterapeutske lige, šef Katedre za psihoanalizu na Akademiji IPP

Kurs je razvijen na osnovu klasičnog i savremenog psihoanalitičkog shvatanja prirode osećanja i emocija i njihove psihodinamike u različitim starosnim periodima.

Psihoterapijske tehnike i preporuke kursa razvijene su na osnovu višegodišnjeg istraživačkog iskustva u ovoj oblasti autorke kursa i protokola rada razvijenih na Akademiji za IPP.

Naučite da radite sa osnovnim afektivnim osećanjima, uzimajući u obzir njihovo psihodinamičko razumevanje, značajno će ojačati vaše profesionalne kompetencije i doneti mnoge terapijske uvide o sopstvenoj čulno-emocionalnoj sferi.

Kako program funkcioniše

01. Kurs će trajati od 17.novembra do 29.decembra onlajn u ZOOM-u.

02. Vreme nastave: petkom 13h-16h (7 časova po 3 sata). 

03. Svi časovi se snimaju i biće vam dostupni bez vremenskog ograničenja

Akreditacija programa

Obrazovni programi IPP akademije su akreditovani u skladu sa zahtevima zakonodavstva Ruska Federacija, član 15 Federalnog zakona- 273 i br. 85-FZ.

IPP akademija radi na osnovu licence za obrazovanje L035-01298-77/00624104 izdato od strane Odeljenja za obrazovanje i nauku grada Moskve.

Čas 1.

 1. Opšti pojmovi: emocije, osećanja, afekti. Njihovo značenje i zadaci. Zabrane. 
 2. Anatomija i fiziologija emocija.
 3. Mitovi o emocijama.
 4. Svojstva emocija. Tri komponente emocija. Etološki markeri emocija.
 5. Emocije i telo. Briga o osećanjima.
 6. Kriterijumi emocionalne zrelosti, skala emocionalne svesti prema K. Štajneru. Teorije emocija. Klasifikacije. 
 7. Koncept individualnog emocionalnog profila.

Čas 2.

 1. Faktori koji određuju afektivne reakcije. Mehanizmi odbrane od afekata.
 2. Razvoj osećaja u ontogenezi. Reflektovanje, kontejning.
 3. Osnovne emocije: ljutnja, strah.
 4. Afekat kao poveznica dijade predstava. Funkcije, spektar emocija, potisnuta osećanja.
 5. Rad sa ogorčenošću.
 6. Klinički slučajevi: narcisoidni bes, OKP, GPL.

Čas 3.

 1. Osnovne emocije: radost, tuga.
 2. Funkcije, spektar emocija, manifestacije u procesu sazrevanja psihe.
 3. Afektivni poremećaji: dijagnoza, simptomi. Karakteristike psihoterapije. Interakcija sa psihijatrima. Indikacije za farmakološko i psihoterapijsko lečenje. depresija (endogena, sezonska, postporođajna, reaktivna). Bipolarni poremećaj, manična epizoda. Poremećaj adaptacije. 
 4. Rad sa suicidnim rizicima.
 5. Tugovanje. Rad sa gubitkom.
 6. Starosne karakteristike.

Čas 4.

 1. Osećanja narcisoidnog spektra: zavist, ljubomora, sramota, zbunjenost, gađenje, prezir, pohlepa.
 2. Otpori terapeuta.
 3. Psihoterapijski pristupi.
 4. Klinički slučajevi.
 5. Osećanja koja prate proces separacije – ljutnja, osećaj krivice, uticaj na odnose dete-roditelj u periodu primarne i sekundarne separacije.

Čas 5.

 1. Anksioznost kao univerzalni afekat.
 2. Funkcije straha.
 3. Paranoja.
 4. Anksiozni poremećaji kod odraslih.
 5. Indukovana osećanja. Fenomen emocionalnog zaražavanja.
 6. Strahovi kod dece. Karakteristike psihoterapije.
 7. Klinički slučajevi.

Čas 6.

 1. Emocije zadovoljstva. Zahvalnost. Ljubav i zavisnost.
 2. Složene emocije.
 3. Empatija.
 4. Jezik emocija. Osnovne komunikativne veštine.
 5. Upravljanje emocijama.

Čas 7.

 1. Razvoj emocionalnih kompetencija kod stručnjaka za mentalno zdravlje.
 2. Psihoterapijske tehnike zasnovane na radu sa osećanjima. Tehnika pridruživanja. Klinički primeri upotrebe.
 3. Osećanja psihoterapeuta. Kontratransfer. Varijante. Značenje. Primeri upotrebe u radu sa klijentom.
 4. Supervizijska grupa kao sredstvo za odražavanje emocionalnog sadržaja slučaja.
 5. Terapijska grupa kao sredstvo za razvoj emocionalne kompetentnosti.
 6. Testiranje prepoznavanja emocija.
 7. Pitanja u vezi sa čitavim kursom.

Metodički materijali

 1. Ček-lista za dijagnostiku osećanja sa kojima treba raditi.
 2. Ček-lista za procenu svojih kontratransfernih reakcija.
 3. Tehnike i algoritmi za rad sa osećanjima.

Rezultati i povratne informacije o našim edukacijama

«Ovo je najbolja edukacija koju sam ikada pohađala»

„Bojala sam se da će iza prelepe ambalaže biti lutka“, kaže dr Maina Ahmedova. Šta se ispostavilo unutra?

„Program je lepo struktuiran i iznenađena sam metodologijom rada i usvajanjem znanja na licu mesta“
(Maja Vuković)

„Svako predavanje na Akademiji je zlata vredno“
(Nataly Radović)

„Bojala sam se da će iza prelepe ambalaže biti lutka“, kaže dr Maina Ahmedova. Šta se ispostavilo unutra?

„Program je lepo struktuiran i iznenađena sam metodologijom rada i usvajanjem znanja na licu mesta“
(Maja Vuković)

«Vrednost ove edukacije je višestruko veća od njene cene. Klijenti su zadovoljni i preporučuju me i drugim klijentima»
(Аnastasija Bariševа)

«Primetila sam da su mi se tokom edukacije počeli vraćati stari klijenti i pojavili su se novi»
(Ana Pirogova)

Cena kotizacije

ZA CEO KURS

229e

Možete platiti na 4 rate:
63e do 16. novembra,

63e do 16. decembra,
63e do 16. januara,
63e do 16. februara.

Za edukante Akademije 10% popust. Cena rate 55e.

Za registraciju za plaćanje na rate pišite na: whatsapp ili srbija@aipp.education

Trenutne i snimljene edukacije

Razumevanje, dijagnostički kriterijumi i metode rada sa klijentima sa graničnom organizacijom ličnosti

Kurs za savetnike, psihoterapeute, psihologe koji će vam pružiti razumevanje medicinskih i psihoanalitičkih pristupa dijagnostici poremećaja ličnosti i alate za psihoterapijski rad sa njima. 

Savremeni psihoanalitički i jungijanski pristup klasifikaciji, razumevanju prirode i metoda rada sa narcisoidnim pacijentima različitog stepena izraženosti poremećaja.

Osnove psihoanalize dece, uzroci strahova, neuroza, agresivnog ponašanja i drugih psiho-emocionalnih problema deteta i pristup u radu sa njima.

Karakteristike seksualnog razvoja u različitim fazama života i odnosa u paru, kriterijumi za normalna i patološka stanja, kao i pristup otklanjanju poremećaja u seksualnoj sferi.

Razumevanje suštine većine problema koji se javljaju u porodičnim sistemima i parovima, bračna i transgeneracionu terapiju, sistemski porodični pristup za rad sa različitim porodicama.

Panične manifestacija kao vid psihosomatskog odgovora, kratkoročne metode simptomatskog i psihodinamskog tretiranja napada panike i stanja panike: telesne tehnike, tehnika neuromodeliranja stanja.

Psihodinamsko razumevanje i rad sa agresijom koju klijent usmerava ka sebi, kao i mogućnost rešavanja nekih od problema u ovoj oblasti i kod sebe. Ovaj rad ne može uvek zameniti psihoterapijski rad, ali i tad može biti od pomoći.

Razumevanje uzroka i razvoja psihosomatskih poremećaja, metodapsihološke dijagnoze i pristupa u radu sa psihosomatikom.

+381 69 652 031 | srbija@aipp.education

© Akademija za integralnu psihodinamsku psihoterapiju