Granicna struktura licnosti


GRANIČNA STRUKTURA LIČNOSTI: DIJAGNOSTIKA I TEHNIKE PSIHOTERAPIJE


Kurs koji će vam omogućiti da razumete osobine ličnosti, savladate dijagnostičke kriterijume i metode rada sa klijentima sa graničnom organizacijom ličnosti

 

 

Naučićete kako da dijagnostikujete graničnu organizaciju ličnosti i granični poremećaj ličnosti i ovladate psihoterapijskim pristupima i tehnikama na nivou veština za rad sa graničnim klijentima.

Nakon edukacije vi znate:

Prirodu granične strukture ličnosti (GSL) i dijagnostikujete ih na osnovu niza karakteristika i kontratransfera;

Specifičnosti postavke i terapeutske pozicije preporučene za rad sa GSL;

Psihoterapijske metode i tehnike preporučene za GSL;

5 vrsta rezistencije pacijenata sa GSL i naučite kako da radite sa njima;

Terapeutske tehnike za suočavanje sa agresijom kod pacijenata sa GSL.

Po završetku kursa dobićete elektronski sertifikat. Izdavanje elektronskog sertifikata je uključeno u cenu programa.

Sertifikat u štampanom obliku nije uključen u cenu programa. Moze se naručiti za 15e.

Autori i voditelji kursa

Dr Irina A. Zedgenizova

Psihoterapeut, psiholog-psihoanalitičar, psihijatar, seksolog, supervizor OPPL

Nadežda A. Vlasova 

Psihoanalitičar, edukator Evropske konfederacije za psihoanalitičku psihoterapiju

"Problematični klijenti"

„Granični“ pacijenti su pravi izazov čak i za iskusne terapeute. U kontratransferu izazivaju mnogo osećanja, od kojih većina nije najprijatnija: bespomoćnost, zbunjenost, bes, bezvrednost itd.

Po pravilu, njihove promene su spore, što postaje dodatni izvor muke za psihoterapeuta. Rad sa takvim klijentima zahteva veliku veštinu i poznavanje posebnih tehnika i pristupa.

Istovremeno, poslednjih godina naglo raste broj graničnih klijenata, što je povezano sa ogromnim stresnim pritiskom na psihu savremenih ljudi.

Zbog toga, da bi psiholog mogao da radi udobno za sebe i produktivno za klijente, veoma je važno da stekne znanja o strukturnim osobinama granične ličnosti i preporučenim pristupima i tehnikama terapijskog rada.

Kako program funkcioniše

01. Kurs će trajati od 10. februara do 3. marta onlajn u ZOOM-u.

02. Vreme nastave: petkom od 13h do 16h (4 časa po 3 sata). 

03. Za savladavanje gradiva kursa koriste se savremene metode podučavanja psihoterapeuta, posebno metoda klijentskih slučajeva, demonstracija tehnika i vežbanje u parovima i trojkama.

04. Svi časovi se snimaju i biće vam dostupni bez vremenskog ograničenja

Akreditacija programa

Obrazovni programi IPP akademije su akreditovani u skladu sa zahtevima zakonodavstva Ruska Federacija, član 15 Federalnog zakona- 273 i br. 85-FZ.

IPP akademija radi na osnovu licence za obrazovanje L035-01298-77/00624104 izdato od strane Odeljenja za obrazovanje i nauku grada Moskve.

01. Granična struktura ličnosti: strategije dijagnostike i terapije.

 1. Preduslovi za nastanak „graničnih problema“.
 2. Razlike između granične organizacije ličnosti i graničnog poremećaja ličnosti.
 3. Dijagnostički kriterijumi za graničnu organizaciju ličnosti:
 • Osobine funkcionisanja
 • Spektri odbrane
 • Tipične akcentuacije karaktera
 • Karakteristike seksualne sfere
 • Kontratransfer

04. Dijagnostički kriterijumi za granični poremećaj ličnosti

 • Klinički primeri.
 • Znaci GLP: patognomonični, probabilistički, nespecifični. 

Igramo slučaj: granični pacijent dolazi na pregled.

02. Tipične pritužbe. Preporučeni seting i način rada.

 • Česte žalbe,
 • Preporučeni seting,
 • Šta se ne preporučuje raditi u radu sa GSL,
 • Tehnike za rad sa klijentima sa GSL, efikasne i neefikasne, sa demonstracijom,
 • Vežbanje dijaloga sa objektno orijentisanim pitanjima i ogledanjem.

03. Suočavanje sa agresijom kod graničnih osoba.

Manifestacija agresivnih impulsa u GSL. Klinički slučajevi.

Glavne oblasti rada sa agresijom u GSL:

— Samopovređivanje

— Poremećaji u ishrani

— Suicidalne misli i ponašanje

Preporučene tehnike i metode rada sa agresijom u GSL.

04. Rad sa otporom u terapiji osoba sa GSL.

Vrste otpora terapiji od strane osoba sa GSL, sa kliničkim primerima:

 1. Otpor koji uništava terapiju.
 2. Otpor status-kvo.
 3. Otpor napretku.
 4. Otpor saradnji.
 5. Otpor prekidu terapije.

Preporučene tehnike za rad sa svakom vrstom otpora.

Komplet metodičkih materijala

Dijagnostika

01. Kontrolna lista „Dijagnostički kriterijumi za graničnu organizaciju ličnosti“.

02. Kontrolna lista „Dijagnostički kriterijumi za granični poremećaj ličnosti“.

Metode rada

01. Tehnika rada sa 5 vrsta otpora.

02. Preporuke za postupanje sa agresijom.

03. Preporučene psihoterapijske tehnike.

Preporučena literatura.

Kotizacija


ZA CEO KURS

149e

Moguće je plaćanje od 55e mesečno u ratama na 3 meseca.

Za registraciju za plaćanje na rate pišite na: whatsapp ili srbija@aipp.education

Rezultati i povratne informacije o našim edukacijama

«Ovo je najbolja edukacija koju sam ikada pohađala»

„Svako predavanje na Akademiji je zlata vredno“

(Nataly Radović)

„Bojala sam se da nakon prelepe ambalaže mogu biti razočarana sadržajem“, kaže dr Maina Ahmedova. Šta se ispostavilo unutra?

„Program je lepo struktuiran i iznenađena sam metodologijom rada i usvajanjem znanja na licu mesta“
(Maja Vuković)

„Svako predavanje na Akademiji je zlata vredno“

(Nataly Radović)

„Bojala sam se da nakon prelepe ambalaže mogu biti razočarana sadržajem“, kaže dr Maina Ahmedova. Šta se ispostavilo unutra?

„Program je lepo struktuiran i iznenađena sam metodologijom rada i usvajanjem znanja na licu mesta“
(Maja Vuković)

«Vrednost ove edukacije je višestruko veća od njene cene. Klijenti su zadovoljni i preporučuju me i drugim klijentima»

(Аnastasija Bariševа)

«Primetila sam da su mi se tokom edukacije počeli vraćati stari klijenti i pojavili su se novi»

(Ana Pirogova)

Na program mogu da se upišu:

√ Sve oni koji su završili ili studiraju neke od humanističkih fakulteta

√ Sve one koji žele da stekne znanja psihologije i psihoterapije i da rade na sebi

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa obrazovanjem za upis, slobodno nam pišite.

Da. Cilj našeg programa je da vam damo sva neophodna znanja za dalju praksu u psihološkom savetovanju i psihoterapiji.

Nakon završetka kursa, dobićete elektronski sertifikat od autora kursa. Izdavanje elektronskog sertifikata je uključeno u cenu programa.

Autorski sertifikat u štampanom obliku nije uključen u cenu programa. Moze se naručiti za 15e.


WhatsApp link | srbija@aipp.education

© Akademija za integralnu psihodinamsku psihoterapiju

Pravila privatnosti