Edukatori

Naši predavači

Dr Irina Zedgenizova

Psihoterapeut, psihoanalitičar, psihijatar, seksolog, supervizor Sveruske profesionalne psihoterapeutske lige, šef Katedre za psihoanalizu na Akademiji IPP

_____________________________

Jurij N. Tor

Magistar psihologije, psihodinamski terapeut, osnivač modaliteta Integralna kauzalna psihoterapija, osnivač i edukator Akademije za integralnu psihodinamsku psihoterapiju, predsednik Međunarodne asocijacije za integralnu kauzalnu psihoterapiju, predsednik upravnog odbora Slovenske asocijacije za psihoterapiju.

_____________________________

Dr Oksana V. Kuznjecova

Analitički psiholog, simboldramski psihoterapeut, profesor Moskovskog državnog psihološko-pedagoškog univerziteta

_____________________________

Tatjana Pervušina

Sertifikovani jungovski analitičar (IAAP/ROAP), edukator i supervizor Međunarodnog udruženja za analitičku psihologiju (IAAP), vanredni profesor Međunarodnog društva simboldrame (IGKIP)

_____________________________

 

Dr sci. med. Lelica Todorović

Profesor strukovnih studija na Visokoj medicinskoj školi „Milutin Milanković” u Beogradu, specijalista interne medicine, NLP trener i kouč

_____________________________

Nebojša Jovanović

Magistar psihologije, psihoterapeut, osnivač modaliteta IPP, predsednik EAIPP (Evropsko udruženje za integrativnu psihodinamsku psihoterapiju), predsednik UPSKS (Udruženje psihoterapije, savetovanja i koučinga Srbije – EAC National Association), predsednik Psihoterapijske sekcije DPS (Društva psihologa Srbije).

_____________________________

Doc. Dr sci.med. Rosa Šapić

Psihoterapeut, psihijatar, predsednik Balint društva Srbije, docent Visoke škole socijalnog rada u Beogradu, profesor Visoke strukovne škole za obrazovanje vaspitača u Kikindi

_____________________________

Nadežda Vlasova

psihoanalitičar, trening analitičar Evropske konfederacije za psihoanalitičku psihoterapiju, rukovodilac kliničke prakse na Akademiji IPP

_____________________________

Dr Natalija M. Manuhina 

Porodični psiholog i sistemski kouč, vođa autorskih programa o sistemskoj porodičnoj psihologiji, kratkotrajnom savetovanju i koučingu.

 

Radno vreme

Pon-Pet               10h-20h

Subota10h-17h
Nedeljaneradni dan

Bilten

Autorski materijali o najrelevantnijim temama za psihoterapeute

Email

Pišite nam:
srbija@aipp.education

Komentari

+381 69 652 031 | srbija@aipp.education

© Akademija za integralnu psihodinamsku psihoterapiju