Konferencija 2024

O konferenciji

III Međunarodna naučno-stručna konferencija „Prikaz slučajeva u psihoterapiji i psihološkom savetovanju“ se održana 2. i 3. marta 2024. godine.

Konferencija je tradicionalno bila posvećena predstavljanju slučajeva klijenata i diskusiji o najaktuelnijim temama u psihoterapiji i psihološkom savetovanju. Studentima je konferencija omogućila da uče od iskusnih psihoterapeuta i edukatora u različitim oblastima psihoterapije i psihološkog savetovanja.

Specifičnost ovogodišnje konferencije ogleda se u bliskoj saradnji sa stručnjacima iz oblasti medicine, u cilju boljeg osvetljavanja teme psiholoških reprezentacija somatskih poremećaja. Takva interakcija će pomoći psiholozima da bolje razumeju stanje klijenata koji pate od ovog tipa bolesti i da razlikuju mentalne manifestacije somatskih tegoba od psihogenih simptoma. Na ovogodišnjoj konferenciji učesnici su se sastali sa istaknutim naučnicima iz Rusije i Srbije u oblasti transrodne i preventivne medicine, gastroenterologije.

Snimke izlaganja možete pogledati na ovom linku.

Zbornik sažetaka sa konferencije

DOI: https://doi.org/10.12731/zbornik_sazetaka2024

Organizacioni odbor

Konferenciju organizuje Akademija za integralnu psihodinamsku psihoterapiju (Moskva, Rusija) i Međunarodna asocijacija za integralnu kauzalnu psihoterapiju (Beograd, Srbija) u saradnji sa Evropskom asocijacijom za integrativnu psihodinamsku psihoterapiju (Beograd, Srbija) i Slovenskim udruženjem za psihoterapiju (Beograd, Srbija).

JURIJ TOR

Magistar psihologije, psihoterapeut, оsnivač i šef Akademije za integralnu psihodinamsku psihoterapiju (AIPP), predsednik Međunarodne asocijacije za integralnu kauzalnu psihoterapiju, predsednik upravnog odbora Slovenske asocijacije za psihoterapiju

NEBOJŠA JOVANOVIĆ

Magistar psihologije, psihoterapeut, predsednik Evropske asocijacije za integrativnu psihodinamsku psihoterapiju, predsednik UPSKS, predsednik sekcije za psihoterapiju Društva psihologa Srbije, predsednik Slovenske asocijacije za psihoterapiju

Dr IRINA ZEDGENIZOVA

Psihoterapeut, psihijatar, psihoanalitičar, seksolog, supervizor Ruske profesionalne psihoterapeutske lige, šef katedre za psihoanalizu na Akademiji IPP, zamenik direktora sektora za lečenje Centra za psihoterapiju doktora Jermakova

Dr NATALIJA RUSINA

Docent, šef katedre za kliničku psihologiju Državnog medicinskog univerziteta u Jaroslavlju, medicinski psiholog

Program konferencije

2. mart

09.00 — 09.05

Otvaranje konferencije

09.05 — 09.35

Dr Irina Zedgenizova
Novosibirsk, Rusija


Psihoterapeut, psihijatar, psihoanalitičar, seksolog, supervizor Ruske profesionalne psihoterapeutske lige, šef katedre za psihoanalizu na Akademiji IPP, zamenik direktora sektora za lečenje Centra za psihoterapiju doktora Jermakova.

Tema: „Značaj psihodinamike separacionih procesa u razumevanju geneze hronične nesanice“.

1. Separacija, rođenje, smrt i san: psihoanalitičke ideje.
2. Mesto separacione anksioznosti u pojavi nesanice na primeru kliničkog slučaja.
3. Grupna terapija kao način umirivanja separacione anksioznosti, strukturisanja ega i formiranja identiteta.

09:35 – 10:05

Milan Damjanac
Beograd, Srbija

Psihoterapeut, supervizor konstruktivističkog modaliteta, edukator i direktor Centra za psihologiju ličnih konstrukata u Beogradu.

Tema: „Psihosomatika iz konstruktivističke perspektive: prikaz slučaja.
1. Uloga psihosomatike.
2. Preverbalni konstrukti i pretnja od poništenja selfa.
3. Izgradnja identiteta, transferi i otpori.

10.05 — 10.35


Dr Natalija Fomičova
Moskva, Rusija

Klinički psiholog, ACT terapeut, sertifikovani stručnjak za psihoterapiju psihosomatskih poremećaja, seksualnih poremećaja, poremećaja u ishrani, rukovodilac Centra za primenjena istraživanja „Rusko društvo za psihosomatiku”.

Tema: „Postkoitalni cistitis kod žena: mogućnosti psihoterapije“.
1. Postkoitalni cistitis kod žena: psihogeni i somatogeni faktori razvoja.
2. Prikaz kliničkog slučaja.
3. Zaključci i preporuke.

10:35 – 11:05

 Tatjana Pervušina
Moskva, Rusija

Sertifikovani jungijanski analitičar, supervizor Međunarodne asocijacije za analitičku psihologiju (IAAP), vanredni profesor Međunarodnog društva za katatimno-imaginativnu psihoterapiju (IGKIP).

Tema: „Početak inicijacije u terapiji: soba analitičara kao simbolički prostor tranzicije.
1. Dubinski smisao inicijacije i njena povezanost sa terapijskim procesom.
2. Separacija, simbolička smrt i ponovno rođenje u novom svojstvu kao komponente terapijskog procesa.
3. Slučaj rada sa klijentom.

11:05 – 11:35


Dr Oksana Kuznjecova
Moskva, Rusija

Analitički psiholog, simboldramski psihoterapeut i edukator, šef katedre za jungijansku analizu na Akademiji IPP, sertifikovani edukator Ruske profesionalne psihoterapeutske lige.

Tema: „Vreme bezvremenosti: psihoterapija za srodnike nestalih osoba“.

1. Proces tugovanja u radu sa srodnicima nestalih osoba. Koncept „komplikovane tuge“. Rituali tugovanja za onima koji su nestali bez traga.
2. Specifičnosti rada sa traumatizovanim srodnicima nestalih. Osnovna usmerenja i terapijske strategije.
3. Vikarna traumatizacija u radu sa „teškim“ pacijentima i načini prevencije.

11:35 – 12:05


Dr  Natalija Manuhina 
Moskva, Rusija

Sistemski porodični psiholog, klinički psiholog.

Tema: „Pomoć psihosomatskim porodicama kroz korišćenje sistemskih metoda porodične terapije“.
1. Značenje somatskog simptoma u paradigmi sistemske porodične psihologije.
2. Analiza slučaja: korišćenje porodične istorije u radu sa anksioznošću i njenim telesnim manifestacijama.
3. Odgovori na pitanja učesnika.

12:05-12:35

Dr Maina Ahmedova 
Moskva, Rusija

Specijalista interne medicine, gastroenterolog, načelnik prijemnog odeljenja Moskovskog kliničkog naučnog centra «A. S. Loginov», magistar psihologije, psihoterapeut.

Tema: „Manifestacija potisnute agresije kod pacijenata: slučaj iz kliničke prakse gastroenterologa.
1. Potisnuta agresija: uzroci, znaci, simptomi.
2. Prikaz kliničkog slučaja.
3. Zaključci i preporuke.

12:35 – 13:15

Doc. dr sci. med. Marta Bižić
Beograd, Srbija

Jedan od vodećih svetskih stručnjaka u oblasti dečije hirurgije, urologije i transrodne hirurgije, Docent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, suosnivač Beogradskog centra za urogenitalnu rekonstruktivnu hirurgiju, članica međunarodnih društava iz oblasti urologije i transrodne medicine GURS, EAU, EPATH, VPATH, EUPSA, ESPU, članica Upravnog odbora GURS-a;

Prim. dr sci. med. Dragana Duišin
Beograd, Srbija

Viši naučni saradnik, psihijatar, šef Kabineta za transrodna stanja Psihijatrijske klinike UKCS, predsednik Republičke komisije za transrodna stanja RFZO, članica WPATH i EPATH, članica Beogradskog centra za urogenitalnu rekonstruktivnu hirurgiju.

Tema: „Fenomen kajanja nakon tranzicije kod transrodnih osoba“.
1. Psihološki aspekti.
2. Hirurške intervencije.
3. Preporuke za psihoterapeute koji rade sa transrodnim osobama.

13:15-13:45

Jurij Tor
Beograd, Srbija

Magistar psihologije, psihoterapeut, оsnivač i šef Akademije za integralnu psihodinamsku psihoterapiju (AIPP), predsednik Međunarodne asocijacije za integralnu kauzalnu psihoterapiju, predsednik upravnog odbora Slovenske asocijacije za psihoterapiju.

Tema: „Kratkoročno lečenje kliničke depresije i hroničnih subdepresivnih stanja.
1. Potisnuta agresija kao etiološki faktor depresije.
2. Program psihoterapijskog rada po protokolima od 10 sesija i 20 sesija.
3. Klinički slučajevi.

___________

RADIONICA №1

14:00 – 15:25

Tema: „Tehnike rada sa agresijom u grupnoj psihoterapiji.
1. Osobine manifestacije agresije u grupnoj psihoterapiji.
2. Ciljevi i tehnike rada sa agresijom u grupnoj psihoterapiji.
3. Primeri i praktične vežbe.

Radionica sa demonstracionom grupom u kojoj ćete moći biti u ulozi vaših klijenata i videti u praksi kako se koriste tehnike rada sa agresijom.

Dr Irina Zedgenizova
Novosibirsk, Rusija

Jurij Tor
Beograd, Srbija

___________

RADIONICA №2

15:30 – 16:55

Dr  Natalija Manuhina 
Moskva, Rusija

Sistemski porodični psiholog i sistemski trener, klinički psiholog.

Tema: „Rad sa porodicama čiji članovi imaju psihosomatske bolesti pomoću metoda porodične sistemske psihoterapije“.
1. Principi sistemskog rada sa psihosomatskim porodicama.
2. Primeri rada s klijentima:
– sa bračnim parom (simptom kod jednog od supružnika);
– sa roditeljima i detetom (simptom kod deteta);
– sa porodicom od četiri generacije (simptomi kod više članova porodice).
3. Mini konsultacije zainteresovanih učesnika radionice.

3. mart

09:00 – 09:50

Dr sci. med. Ina Kononjenko
Sankt Peterburg, Rusija

Dijetetičar-nutricionista, specijalista integrativne, preventivne i anti-aging medicine, osnivač Centra za preventivnu i integrativnu medicinu u Sankt Peterburgu, gostujući stručnjak federalnih i regionalnih medija na temu pravilne ishrane i nutriciologije.


Dr Oksana Kuznjecova
Moskva, Rusija

Analitički psiholog, simboldramski psihoterapeut i edukator, šef katedre za jungijansku analizu na Akademiji IPP, sertifikovani edukator Ruske profesionalne psihoterapeutske lige.

Tema: „Psihološki i metabolički aspekti neplodnosti: stvaranje života.
1. Psihološki uzroci ženske i muške neplodnosti. Traume iz detinjstva. Transgeneracijski uticaj.
2. Slika Deteta i slika Roditelja. Psihološka spremnost za majčinstvo i očinstvo.
3. Primeri mitološke amplifikacije u radu sa temom psihološke neplodnosti. Terapijske vinjete i primeri iz kliničke prakse.

___________

09:50 – 10:20

Dr Nadežda Rudenko

Jekaterinburg, Rusija

Integrativni psiholog, sertifikovani trener, psihodinamski i sistemski porodični psihoterapeut; prorektor za nastavni rad Akademije IPP.

Tema: „Psihodinamski neuromodelujući koučing u radu sa psihosomatikom“.
1. Psihosomatski klijent: karakteristike rada u koučingu.
2. Koučing pristup u psihosomatici: kako funkcioniše?
3. Preporuke za vođenje psihosomatskih klijenata.

___________

10:20 – 10:50

Prof. dr Jasna Barjaktarević

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Redovni profesor psihologije na pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, terapeut i osnivač psihološkog savetovališta “PsychoPractice” i Udruženja za psihološki konsalting “Neurofeedback centar”.

Tema: „Neurofeedback kao alat u psihoterapijskom tretmanu poremećaja ličnosti i ponašanja.
1. NFB u tretmanu anksioznih poremećaja.
2. NFB u tretmanu bolesti ovisnosti.
3. NFB u tretmanu depresije i PTSP.

___________

10:50 – 11:20

Doc. dr Irina Bariljak
Tver, Rusija

Docent, dekan Fakulteta za psihologiju Državnog univerziteta u Tveru, art terapeut.

Tema: „Tehnike art terapije za korigovanje odnosa roditelj-dete“.
1. Odnos roditelj-dete kao psihološki fenomen.
2. Uzroci smetnji u odnosu roditelj-dete.
3. Art terapija kao nežna metoda u radu sa roditeljima i decom.

___________

11:20 – 11:50

Dr Natalija Rusina

Jaroslavlj, Rusija

Docent, šef odeljenja za kliničku psihologiju Državnog medicinskog univerziteta u Jaroslavlju.

Tema: „Kratkoročna terapija za pacijente sa problemima profesionalne adaptacije usled somatskog oboljenja.
1. Psihološka organizacija ličnosti i profesionalna adaptacija.
2. Aktuelni konflikt i somatski distres.
3. Klinički primer.

___________

11:50 – 12:20

Dr Aleksandar Hajkin,
Rostov na Donu, Rusija

Psihoterapeut, predsednik Istočnoevropskog psihosomatskog društva, član uređivačkog odbora naučnog časopisa „Psihosomatska i integrativna istraživanja», redovni član Evropskog udruženja za psihosomatsku medicinu.

Tema: „Metoda «rekodiranja» za hitnu emocionalnu samoregulaciju i telesnu samoterapiju.
1. Autorska metoda rada sa akutnim stresom i akutnim fizičkim stanjima i bolestima.
2. Osnovni principi konstruisanja i izbora vežbi u okviru metode i načini rada u njoj.
3. Klinički slučaj.

___________

12:20 – 12:50

Dr Tatjana Ivanova 
Sankt Peterburg, Rusija/Turska

Psiholog, poslovni analitičar, potpredsednik Međunarodnog udruženja za psihoanalizu poslovanja i organizacija.

Tema: „ «Ne treba mi tvoja ljubav»: rad sa anoreksijom.
1. Hrana kao simbol majčinske ljubavi.
2. Slučaj Majka i ćerka (odbijanje hrane kao protest protiv silom nametnutih razvojnih aktivnosti).
3. Slučaj Ne mogu da zatrudnim (neplodnost kao nastavak neuspele anoreksije).

___________

12:50 – 13:20

Dr sci. med. Lelica Todorović
Beograd, Srbija

Profesor strukovnih studija na Visokoj medicinskoj školi „Milutin Milanković” u Beogradu, specijalista interne medicine, NLP trener i kouč, pisac, osnivač Centra za lični razvoj, komunikaciju i liderstvo „Ravnoteža“.

Tema: „Lekoviti koučing: prikazi slučajeva.
1. Kad srce plače – upala srčane maramice.
2. Kad glava vrišti – migrenozna glavobolja.
3. Kad telo neće dalje – bol u kukovima.

___________

13:20 – 13:50

Dr Аna Poltorak

Sankt Peterburg, Rusija

Lekar, psiholog, psihoanalitičar, hipnolog, direktor filijale Akademije IPP u Sankt Peterburgu.

Tema: „Psihološka korekcija mucanja“.
1. Zadaci i mogućnosti psihološke korekcije poremećaja tečnosti govora.
2. Upotreba Eriksonove i regresivne hipnoze i metoda integralne kauzalne psihoterapije u radu sa pacijentima koji mucaju.
3. Analiza slučajeva.

___________

RADIONICA №1

14:00 — 15:25

Tema: „Visoko samopoštovanje i samopouzdanje: metode kratkoročnog rada u psihodinamskom neurokoučingu.

1. Psihodinamski neurokoučing kao kratkoročni dubinski metod  postizanja ciljeva korak po korak u ključnim oblastima klijentovog života.
2. Kako postići predvidive rezultate u planiranom vremenskom roku koristeći gotove protokole rada?
3. Tri tehnike psihodinamskog neurokoučinga za efikasan rad sa samopoštovanjem.

U praktičnom delu radionice, svaki učesnik će raditi na relevantnim aspektima svog samopoštovanja i dobiti pristup nesvesnim resursima neophodnim za tražene promene.

Dr Nadežda Rudenko
Jekaterinburg, Rusija

Integrativni psiholog, sertifikovani trener, psihodinamski i sistemski porodični psihoterapeut; prorektor za nastavni rad Akademije IPP.

Veronika Sim
Moskva, Rusija

Psiholog, neurokouč, ICI i ECA master kouč, simboldramski terapeut, hipnoterapeut, NLP trener, sertifikovani praktičar generativnog koučinga R. Diltsa, S. Giligana, profesionalni supervizor.

___________

RADIONICA №2

15:20 — 16:50

Tema: „Hipnotehnike za rad sa psihosomatikom“.
1. Indikacije i kontraindikacije za primenu hipnoze u psihoterapiji psihosomatskih bolesti.
2. Pregled i izbor metoda hipnotičkog uticaja na psihosomatske bolesti.
Mogućnost korišćenja tehnika od strane stručnjaka nehipnologa.
3. Osnovna pravila indukcije transa. Grupna praksa uranjanja u resursno stanje u cilju poboljšanja telesnog zdravlja.

 

Dr Аna Poltorak
Sankt Peterburg, Rusija

Lekar, psiholog, psihoanalitičar, hipnolog, direktor filijale Akademije IPP u Sankt Peterburgu.

Konferencija-2023

Imate pitanja?

Za sve Informacije o Konferenciji možete da se obratite organizatoru:
E-mail: conference@aipp.education

+381 69 652 031 | srbija@aipp.education

© Akademija za integralnu psihodinamsku psihoterapiju