Konferencija-2023

                   


a
lternativni način za prijavu:
 srbija@aipp.education

O konferenciji

II Međunarodna naučno-praktična konferencija «Prikaz slučajeva u psihoterapiji i psihološkom savetovanju» biće održana online od 4. do 6. marta 2023. godine od 9 do 16 časova (CET/Beograd).

Prvi deo konferencije (4. i 5. marta) biće posvećen prikazu slučajeva klijenata iz oblasti psihoterapije i psihološkog savetovanja. Prikazani slučajevi će biti osnova za diskusiju o aktuelnim temama psihoterapije i psihološkog savetovanja.

Drugi deo konferencije (6. marta) — okrugli sto «Zajedno: razvoj rusko-balkanskih psiholoških istraživanja» — biće održan u formatu savremenog naučnog umrežavanja. Njegov cilj je da podstakne i ojača naučnu saradnju ruskih i balkanskih naučnika i fakulteta za psihologiju u oblasti kolaborativnih istraživanja i obrazovnih projekata, razmene naučnih podataka, kao i da stvori stalnu organizacionu platformu za razvoj zajedničkog obrazovnog i naučno-istraživačkog rada.

Konferencija pruža slušaocima priliku da se sastanu sa iskusnim psihoterapeutima-edukatorima i naučnicima koji na ruskim i balkanskim univerzitetima razvijaju različite oblasti psihologije: kliničku, socijalnu, opštu, organizacionu itd.

Tokom konferencije, zahvaljujući bogatoj ponudi različitih oblasti psihoterapije i učešću njihovih istaknutih predstavnika, slušaoci će moći da izaberu obrazovnu ustanovu kako za sticanje akademskog obrazovanja, tako i za dodatno stručno usavršavanje ili prekvalifikaciju u oblasti psihoterapije i psihološkog savetovanja i drugim oblastima primenjene psihologije.

Učešće na konferenciji je besplatno u delu sa izlaganjina. Učešće u radionicama košta 25 evra za jednu ili 75 evra za sve četiri radionice. Troškovi izdavanja elektronskog sertifikata o učešću su 9 evra.  

Linkovi za plaćanje su u rasporedu u opisu radionica.

Organizator konferencije je Slovensko udruženje za psihoterapiju (Beograd, Srbija) u saradnji sa Akademijom za integralnu psihodinamsku psihoterapiju (Moskva, Rusija) i O.L.I. Centrom za integrativnu psihodinamsku psihoterapiju, savetovanje i koučing (Beograd, Srbija).

Zbornik sažetaka sa konferencije

Organizacioni odbor

JURIJ TOR

Magistar psihologije, psihoterapeut

Osnivač i šef Akademije za integralnu psihodinamsku psihoterapiju (AIPP), predsednik upravnog odbora Slovenske asocijacije za psihoterapiju, predsednik Srpskog društva za katatimno-imaginativnu i dubinsku psihoterapiju.

NEBOJŠA JOVANOVIĆ

Magistar psihologije, psihoterapeut

Osnivač IPP, predsednik EAIPP (Evropske Asocijacije za Integrativnu Psihodinamsku Psihoterapiju), predsednik UPSKS (Udruženja za psihoterapiju, savetovanje i koučnig Srbije-Nacionalno udruženje EAC), predsednik sekcije za psihoterapiju Društva psihologa Srbije, predsednik Slovenske asocijacije za psihoterapiju.

Prof. dr NEBOJŠA PETROVIĆ

Redovni profesor Odeljenja za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ekspert projekta NSF-a, COST-a, Ministarstva prosvete i nauke Srbije, Evropske komisije

Prof. dr LJUDMILA AKSENOVSKAJA

Redovni profesor, dekan Fakulteta za psihologiju, šef katedre za socijalnu psihologiju Saratovskog Državnog Univerziteta

 
Doc. dr NATALIJA RUSINA

Šef Katedre za kliničku psihologiju Jaroslavskog državnog medicinskog univerziteta, medicinski psiholog

 
Dr IRINA ZEDGENIZOVA

Psihoterapeut, psihoanalitičar, psihijatar,  supervizor OPPL-a, šef katedre za psihoanalizu na Akademiji za IPP


a
lternativni način za prijavu:
 srbija@aipp.education

Program konferencije

(CET/Beograd)

4. MART

Prikaz slučajeva

09.00 — 09.10
Jurij Tor i Nebojša Jovanović
Otvaranje konferencije.

09.10 — 09.40
Dr Irina Zedgenizova
(Novosibirsk, Rusija)
Psihoterapeut, psihijatar, psihoanalitičar, seksolog, supervizor OPPL-a, šef katedre psihoanalize na Akademiji za IPP, zamenik direktora za medicinski rad Centra za psihoterapiju dr Ermakov, zamenik direktora za nauku Instituta za savremenu psihoterapiju i psihologiju.

Tema: „Strah od intimnosti i karakteristike seksualnog funkcionisanja kod pacijenata sa graničnim poremećajem ličnosti“.
1. Fenomen intimnosti i uzroci teškoća u razvijanju sposobnosti za intimnost.
2. Intimnost i karakteristike seksualnog funkcionisanja kod graničnog poremećaja ličnosti.
3. Osobine psihoterapeutskog rada sa strahom od intimnosti kod pacijenata sa GPL.

09.40 — 10.10
Nebojša Jovanović
Beograd, Srbija

Magistar psihologije, psihoterapeut, predsednik Evropske asocijacije za integrativnu psihodinamičku psihoterapiju (EAIPP), predsednik Udruženja za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije (UPSKS), predsednik Psihoterapijske sekcije Društva psihologa Srbije, predsednik Slovenske asocijacije za psihoterapiju.

Tema: «Razvoj bazičnih emocionalnih kompetencija kroz psihoterapiju».
1. Poznavanje faza razvoja bazičnih emocionalnih kompetencija i prepoznavanje zastoja kod klijenta.
2. Tehnike za razvoj emocionalnih kompetencija.
3. Taksonomija terapijskih ciljeva.

10.10 — 10.40
Brigitte Boettier
Drezden, Nemačka
Fizioterapeut

i dr sci.med. Natalija Karafa-Korbut
Moskva, Rusija
Psihijatar, psihoterapeut, psiholog, docent IGKIP-a (Međunarodno društvo za katatimnu imaginativnu psihoterapiju), supervizor Instituta za psihosomatsku medicinu i psihoterapiju (Potsdam, Nemačka).

Tema: „Koncentrisana relaksacija (KoE) za pomoć ženama da prihvate promene tela tokom trudnoće“.
1. Percepcija gubitka uobičajenih granica svog tela.
2. Unutrašnji sukob povezan sa fizičkim ograničenjima tokom trudnoće.
3. KoE kao tehnika sagledavanja i prihvatanja svog tela.

10.40 — 11.10
Dr Velimir B. Popović
Beograd, Srbija
Jungovski analitičar i psihoterapeut, član IAAP-a

Tema: “Liminalnost u psihoterapiji”
1. Šta je liminalnost?
2. Liminalnost: proces ili stanje?
3. Liminalnost između diskursa i narativa.

11.10 — 11.40
Jurij Tor 
Beograd, Srbija

Magistar psihologije, psihoterapeut, osnivač i šef Akademije za integralnu psihodinamsku psihoterapiju (AIPP), predsednik upravnog odbora Slovenske Asocijacije za Psihoterapiju, predsednik Srpskog Društva za Katatimno-Imaginativnu i Dubinsku Psihoterapiju.

Tema: «Perverzije uloge u odnosima dete-majke kao uzrok problema u muškoj seksualnoj sferi».
1. Psihoanaliza kao metod dijagnostikovanja i lečenja poremećaja izazvanih inverzijom uloga i drugim patologijama uloga u odnosima roditelj-dete.
2. Motivi simboldrame i tehnike za modelovanje novog ponašanja za korekciju muške polne sfere.
3. Slučaj klijenta.

11.40 — 12.10
Dr Natalija Rusina
Jaroslavlj, Rusija
Medicinski psiholog najviše kvalifikacione kategorije, šef Katedre za kliničku psihologiju Jaroslavskog državnog medicinskog univerziteta.

Tema: «Holistički pristup u lečenju psihosomatskih poremećaja».
1. Psihološka organizacija ličnosti: individualne (telesne), subjektivne (mentalne) i duhovne projekcije.
2. Unutrašnji sukobi i psihosomatske bolesti.
3. Klinički primer.

12.10 — 12.40
Dr Vesna Dukanac
Beograd, Srbija
Psiholog, psihoterapeut, šef Katedre za psihologiju Visoke škole socijalnog rada.

Tema: «Ženski kompleks muškosti: kompleks Atina-Antigona.»
1. Teorijsko objašnjenje.
2. Klinička slika.
3. Psihoanalitičko tumačenje.

___________

13.00 — 14.30 
Radionica «Edipova zavisnost kao uzrok seksualne disharmonije: metode psihoterapije».

Šta je edipalna zavisnost. Mehanizam nastanka problema u ljubavnoj i seksualnoj sferi na osnovu edipalne zavisnosti. Psihoanalitički pristup kao glavni metod rešavanja edipalnih problema. Upotreba motiva simboldrame i drugih psihoterapijskih tehnika pored psihoanalitičke metode. Radionicu vode:


dr Irina Zedgenizova (Novosibirsk, Rusija), psihoterapeut, psihoanalitičar, psihijatar, seksolog, šef katedre psihoanalize na Akademiji za IPP, zamenik direktora za zdravstveni rad Centra za psihoterapiju dr Jermakova, zamenik direktora za naučni rad i profesor na Institutu za savremenu psihoterapiju i psihologiju, supervizor OPPL.

i Jurij Tor (Beograd, Srbija), magistar psihologije, psihoterapeut, osnivač i šef Akademije za integralnu psihodinamsku psihoterapiju (AIPP), predsednik upravnog odbora Slovenskog društva za psihoterapiju, predsednik Srpskog društva za katatimsko-imaginativnu i dubinsku psihoterapiju.

 

___________

14.30 — 16.00
Radionica «Koncentrativna relaksacija (KoE) prema Vild-Kiesel kao tehnika za svest o telu i regulaciju napetosti».

Brigitte Boettier (Drezden, Nemačka), fizioterapeut i

dr sci.med. Natalija Karafa-Korbut (Moskva, Rusija)
Psihijatar, psihoterapeut, psiholog, docent IGKIP-a (Međunarodno društvo za katatimnu imaginativnu psihoterapiju), supervizor Instituta za psihosomatsku medicinu i psihoterapiju u Potsdamu.

5. MART

Prikaz slučajeva

09.00 — 09.30
Nadežda A. Vlasova 
Ekaterinburg, Rusija
Psihoanalitičar, edukator Evropske konfederacije za psihoanalitičku psihoterapiju.

Tema: «Terapijske tehnike rada sa traumom svedoka».

09.30 — 10.00
Dr Natalia Fomicheva
Klinički psiholog, ACT-terapeut, sertifikovani psihoterapeut u oblasti: psihosomatski poremećaji, kršenja seksualne sfere, poremećaji u ishrani, rukovodilac Centra za primenjena istraživanja „Rusko društvo psihosomatike“.

Tema: «Poremećaj izbegavanja/restriktivni poremećaj ishrane (ARFID): mogućnosti psihoterapije».

1. Mesto ARFID-a u strukturi poremećaja u ishrani, razlika između poremećaja u ishrani i poremećaja  ponašanja u ishrani.
2. Prikaz kliničkog slučaja.
3. Zaključci i preporuke.

10.00 — 10.30
Dr Natalija Manuhina

Sistemski porodični psiholog i sistemski trener, klinički psiholog.

Tema: „Pomoć porodici u periodu promena“.
1. Ciklusi i krize životnog ciklusa.
2. Problemi migracija i njihova rešenja.
3. Pomoć u situacijama iznuđenih promena.

11.00 — 11.30
Anastasija Mošura
Naljčik, Rusija
Klinički psiholog, metodičar psihološko-pedagoške laboratorije Instituta za pedagogiju, psihologiju i sportsko vaspitanje
Tema: „Faktori uticaja na razvoj psihosomatskih patologija“.

1. Šta je psihosomatika i psihosomatski poremećaji?
2. Faktori koji utiču na nastanak psihosomatskih poremećaja.
3. Metode psihokorekcije psihosomatskih poremećaja.

11.30 — 12.00
Dr Tatjana Ivanova
Sankt Peterburg, Rusija/Turska
Psiholog, poslovni analitičar, potpredsednik Međunarodnog udruženja za psihoanalizu poslovanja i organizacija.
Tema: „Terapeutski okvir: uticaj sporazuma na tok terapijskog procesa“
1. Okvir za rad sa klijentom: šta ako se fokusiramo ne toliko na modalitet koliko na klijenta?
2. Koji okvir treba postaviti?
3. Može li okvir biti dodatno terapeutsko sredstvo?

12.00 — 12.30
Dr Oksana Kuznjecova
Moskva, Rusija
Analitički psiholog, psihoterapeut-edukator po metodu simboldrame, predavač na Moskovskom državnom psihološko-pedagoškom univerzitetu, sertifikovani nastavnik OPPL-a
Tema: „Unutrašnje dete i arhetip siročeta u psihoterapijskom prostoru“.
1. Kako se traume ranog detinjstva manifestuju tokom psihoanalize odraslih pacijenata.
2. Rad sa iskustvima iz ranog detinjstva u terapiji metodom simboldrame.
3. Kako da radimo sa iskustvima iz ranog detinjstva i temama deprivacije i napuštanja u terapiji metodom simboldrame.

___________

13.00 — 14.30
Radionica o senci psihologa/psihoterapeuta «Četiri otkucaja leptirovih krila: metafore za pacijenta i terapeuta».

Okrećemo se primerima mitološke amplifikacije povezane sa slikom leptira i temom nesvesnih komunikacija u dijadi „pacijent-psihoterapeut”. Poznavanje terapeutskih vinjeta će vam pomoći da vidite osnovne uzroke koji suprotstavljaju poverenje i otežavaju formiranje terapijskog saveza.


Dr Oksana Kuznjecova,
analitički psiholog, psihoterapeut-edukator u metodi simboldrame.

___________

14.30 — 16.00
Radionica «Privatna praksa psihologa: zamke i tajne brzog rasta».

Opsežna teorija i duboko uranjanje u praksu da biste kreirali svoj radni putokaz za razvoj prakse. Vi ćete :
√ jasno videti i suptilno osetiti kakvu privatnu praksu zaista želite da izgradite;
√ shvatiti šta vas tačno sprečava da krenete ka uspehu i gde odlazi sva energija;
√ precizno definisati i otkloniti najvažniju barijeru odmah na radionici;
√ naučiti kako da podržite sebe i kako da ostanete visoko motivisani na putu ka svom cilju;
√ usvojiti i prilagoditi uspešne prakse kolega;
√ napraviti svoj jedinstvenu rutu i počati da ga primenjujete već na radionici.

Nadežda Vlasova (Ekaterinburg, Rusija), psihoanalitičar, analitičar obuke Evropske konfederacije za psihoanalitičku psihoterapiju, načelnik Kliničkog centra na Akademiji za IPP 

i dr Nadežda Rudenko (Ekaterinburg, Rusija), psiholog, trener, lingvo trener, koordinator projekta «Klub psihoterapeuta AIPP».

6. MART

Okrugli sto „Zajedno: razvoj rusko-balkanskih psiholoških istraživanja“

09.00 — 09.05
Jurij Tor i Nebojša Jovanović.
Pozdravni govor od strane organizatora.

09.05 — 09.30
UNIVERZITET U BEOGRADU
Beograd, Srbija

Prof. dr Nebojša Petrović, redovni profesor Odeljenja za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Tema: «Potencijali i perspektive međunarodne naučne saradnje u psihologiji: istraživanja, razmene predavača, primene rezultata u rešavanju društvenih problema»

___________

Prof. dr Milanko Čabarkapa, redovni profesor Odeljenja za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Tema: «Stanje i perspektive psihologije rada i organizacije u Srbiji».

DRŽAVNI UNIVERZITET U SANKT-PETERBURGU
Sankt Peterburg, Rusija


Prof. dr Svetlana Gurijeva, šef Odeljenja za socijalnu psihologiju Državnog Univerziteta u Sankt-Peterburgu.

___________


Prof. dr Tatjana Janicheva, vanredni profesor Odeljenja za socijalnu psihologiju Državnog Univerziteta u Sankt-Peterburgu.

Tema: «Odsek za socijalnu psihologiju: nove perspektive rusko-balkanske saradnje».

10.00 — 10.20
UNIVERZITET U NOVOM SADU
Novi Sad, Srbija


Prof. dr Jelica Petrović, redovni profesor Odeljenja za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Tema: «Aktuelna istrazivanja iz oblasti razvojne psihologije».

10.20 — 10.45
JAROSLAVSKI DRŽAVNI MEDICINSKI UNIVERZITET
Jaroslavlj, Rusija

Prof. dr sci. med. Aleksandar Hohlov, rektor Jaroslavskog Državnog Medicinskog Univerziteta, akademik Ruske akademije nauka, glavni specijalista Odeljenja za zdravstvo i farmaciju Jaroslavske oblasti, glavni klinički farmakolog Centralnog federalnog okruga Ruske Federacije, zamenik predsednika Saveta za bioetiku Ministarstva zdravlja Ruske Federacije, predsednik komisije za bioetiku Ministarstva zdravlja Ruske Federacije.

___________


Doc. dr Natalija Rusina, šef Odeljenja za kliničku psihologiju Jaroslavskog Državnog Medicinskog Univerziteta.

Tema: «Klinička psihologija na Jaroslavskom državnom medicinskom univerzitetu».

10.45 — 11.35
SARATOVSKI DRŽAVNI UNIVERZITET
Saratov, Rusija


Prof. dr Ljudmila Aksenovskaja, redovni profesor, dekan Fakulteta za psihologiju, šef katedre za socijalnu psihologiju Saratovskog Državnog Univerziteta.

Tema: «Redni pristup proučavanju i upravljanju organizacionom kulturom».

___________


Prof. dr Anna Smirnova, zamenik dekana Fakulteta za psihologiju, vanredni profesor Katedre za socijalnu psihologiju Saratovskog Državnog Univerziteta.

___________


Prof. dr Svetlana Frolova, vanredni profesor, šef Katedre za opštu i savetodavnu psihologiju Saratovskog Državnog Univerziteta.

Tema: „Resursi i rizici ličnosti u tranzitivnom svetu: perspektive istraživanja“.

11.35 — 12.05
UNIVERZITET U NIŠU
 
Niš, Srbija  


Prof. dr Bojana Cvejić, redovni profesor Katedre za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu.

___________

Prof. dr Dušan Todorović, vanredni profesor Katedre za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu. 

Tema 1: «Aktuelna sociopsihološka istraživanja i trendovi ka saradnji sa partnerskim institucijama i organizacijama — sfere interesovanja i oblasti eksperize nastavnika i naučnika društveno-humanističkih usmerenja iz Niša».

Tema 2: «Koncept i praktični značaj Psihološkog savetovališta za studente — implikacije za razvoj sličnih vrednosti na drugim visokoškolskim ustanovama».

12.05 — 12.25
DRŽAVNI UNIVERZITET U TVERI
Tver, Rusija


Prof. dr Irina Bariljak, vanredni profesor, dekan Fakulteta psihologije Državnog Univerziteta u Tveri.

___________

Prof. dr Olga Kljueva, vanredni profesor Državnog Univerziteta u Tveri.

Tema: „Konkurentnost pojedinca kao psihološki fenomen: sadržaj konstrukta i njegova tipologija“.

12.25 — 12.45
UNIVERZITET CRNE GORE
Podgorica, Crna Gora


Dr Bojana Miletić, predavač na Katedri za psihologiju Univerziteta Crne Gore.

Tema: «Supervizija u psihosocijalnom radu: iskustva primene i potrebe za istraživanjima u Crnoj Gori».

12.45 — 13.05
DRŽAVNI UNIVERZITET SEVERNE OSETIJE  
Vladikavkaz, Rusija


Julija Afanasjeva
, viši predavač katedre psihologije Državnog Univerziteta Severne Osetije.

Tema: „Etnopsihološke i međukulturalne osobine suočavanja sa stresom.

13.05 — 13.25
UNIVERZITET PIM
Banja Luka, Bosna i Hercegovina

___________

Doc. dr Dejan Kojić, prorektor za nauku i kvalitet Univerziteta PIM.

___________

Daniela Jokanović, predavač na Katedri za psihologiju Univerziteta PIM.

___________

Darjana Sedić, predavač na Katedri za psihologiju Univerziteta PIM.

13.25 — 13.50

URALSKI FEDERALNI UNIVERZITET
Jekaterinburg, Rusija


Doc. dr Ljudmila Tokarskaja, Odeljenje za pedagogiju i psihologiju obrazovanja Uralskog federalnog univerziteta.

Tema: „Upotreba digitalnih tehnologija u procesu obrazovanja i rehabilitacije dece sa posebnim obrazovnim potrebama“.

MOSKOVSKI INSTITUT ZA PSIHOANALIZU
Moskva, Rusija


Dr Ekaterina Mordas, docent Katedre za osnove kliničke psihoanalize MIP-a.

___________

Dr Aleksej Petropavlovski, docent Katedre za osnove kliničke psihoanalize MIP-a, član Pariskog psihoanalitičkog društva (SPP) i Međunarodne psihoanalitičke organizacije (IPA).

Tema: „Perspektive razvoja psihoanalize u Rusiji“.

14.10 — 14.30
VISOKA ŠKOLA SOCIJALNOG RADA
Beograd, Srbija


Doc. dr Jelena Živković, docent Katedre za psihologiju Visoke Škole Socijalnog Rada.

Tema: «Kroskulturalna istraživanja promene identiteta u savremenom svetu».

14.30 — 14.45
UNIVERZITET SAN ANTONIO U MURSIJI
Mursija, Španija

Aleksandar Stevanović (Beograd, Srbija), doktorand Katedre za psihologiju Univerziteta San Antonio U Mursiji.

Tema: «Kvalitativni pristup istraživanja u psihoterapiji».

14.45 — 15.40
KABARDINO-BALKARSKI DRŽAVNI UNIVERZITET
Naljčik, Rusija


Prof. dr Mikhajlenko Olga, direktor Instituta za pedagogiju, psihologiju i sportsko obrazovanje KBDU-a, vanredni profesor, doktor akmeologije, profesor Ruske akademije prirodnih nauka.

Tema: «Razvoj psihološko-pedagoškog obrazovanja: izazovi i perspektive».

___________

Tanzilja Dogučaeva, zamenik direktora za nastavne poslove i kvalitet obrazovanja, viši predavač u Institutu za pedagogiju, psihologiju i sportsko obrazovanje KBDU-a.

Tema: «Osobine odbrane diplome u obliku «Start-up»-a».

___________

Prof. dr Anna Konopleva, zamenik direktora za nastavni rad u fizičkoj kulturi i sportskom vaspitanju, vanredni profesor Instituta za pedagogiju, psihologiju i sportsko obrazovanje KBDU-a

prof. dr Jelena Kardanova, vanredni profesor Instituta za pedagogiju, psihologiju i sportsko obrazovanje KBDU-a.

Tema: «Osobine upotrebe psihoterapijskih metoda kod sportista timskih i individualnih sportova».

___________

Prof. dr Mariam Nogerova, vanredni profesor Instituta za pedagogiju, psihologiju i sportsko obrazovanje KBDU-a.

Tema: «Psihoterapija u strukturi psihološko-pedagoške podrške inkluzivnom obrazovanju».

___________

Prof. dr Marzhan Mokaeva, vanredni profesor Instituta za pedagogiju, psihologiju i sportsko obrazovanje KBDU-a.

Tema: «Razumevanje smisla života u regulaciji ponašanja ličnosti».


a
lternativni način za prijavu:
 srbija@aipp.education

Sertifikat

Cena elektronskog sertifikata učesnika konferencije je 9 evra. Da biste dobili sertifikat, morate prilikom plaćanja navesti svoje ime i prezime, kao i e-mail na koji želite da dobijete sertifikat. Link za plaćanje: https://payform.ru/641HLhE/

U roku od 5 radnih dana nakon uplate, elektronski sertifikat će biti poslat na e-mail.

Konferencija-2022

Zbornik sažetaka

Imate pitanja?

Za sve Informacije o Konferenciji možete da se obratite organizatoru:
WhatsApp: https://mssg.me/yuri.tor
E-mail: conference@aipp.education

 

 WhatsApp  |  srbija@aipp.education

© Akademija za integralnu psihodinamsku psihoterapiju