Ikp-2024


Program kontinuirane edukacije  
 

INTEGRALNA
KAUZALNA

(PSIHODINAMSKA)
PSIHOTERAPIJA

83 časa po 4 akademska sata (ukupno 332 akademska sata)


Pon:14.00-17.00h I Čet:18.00-21.00h (letnje računanje vremena)
Pon: 13.00-16.00h 
I Čet:17:00-20.00h (zimsko računanje vremena)

 

 

Проиграть видео

Multimodalni pristup se zasniva na psihoanalitičkom razumevanju psihe i kombinuje tehnike dubinske psihoterapije i simboldrame sa najnovijim tehnikama neuromodelovanja ličnosti.

Edukacija je namenjena svima onima koji žele da ovladaju sistemom korektivnog rada, savladaju osnove psihoanalize i simboldrame, nauče osnove rada sa porodicama i parovima. Osposobljava vas za siguran rad sa širokim spektrom problema i omogućava vam značajno povećanje obima prakse.

 

Glavne odlike edukacije su:

 obuka zasnovana na slučajevima iz prakse, 

 uvežbavanje svih predstavljenih tehnika i metoda, 

 mogućnost posmatranja rada iskusnih psihoterapeuta sa pacijentom onlajn u realnom vremenu, u formatu jednostranog ogledala.

 

IZRAZITO SADRŽAJNA I POVOLJNA EDUKACIJA!

  DOBIJA SE SERTIFIKAT MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE INTEGRALNE KAUZALNE PSIHOTERAPIJE

Program obuhvata:

Multimodalni pristup problemu iz nekoliko uglova („ulaznih tačaka“)

Najbolje klasične pravce i savremene tehnike neuromodelovanja

Jasne i efikasne tehnike za psihoterapijski rad

Programe rada sa različitim problemima isplanirane po seansama

Dubinski rad sa sopstvenim problemima od prvog dana obuke

Toplu, kreativnu atmosferu i zainteresovanost predavača za vaše rezultate

Program će vam pomoći da uspešno radite gotovo sa svim poremećajima. Konkretno, metode programa su veoma efikasne kod tretiranja depresije, sindroma sagorevanja, anksioznosti i paničnih napada, strahova, rada sa agresijom i autoagresijom, problemima u domenu slike o sebi…  

Program se temelji na sinergiji naprednih tehnika neuromodelovanja, rada sa predstavama, metoda imaginacije i uvođenja u blagi trans i psihoanalitičkog pristupa koje pomažu u preciznijem detektovanju i delovanju na „žarište“ problema, dok istovremeno radimo na opštoj integraciji psihe, što klijentu omogućava brže dostizanje psihološkog blagostanja.

U slučaju rada sa standardnim problemima, sa kojima se klijenti najčešće obraćaju, razrađeni su pomoćni programi po seansama, u proseku za 10 seansi. Ovi pomoćni programi omogućavaju psihoterapeutu da drži siguran pravac kretanja, radi na problemu sveobuhvatno, koristi različite „ulazne tačke“ i pronađe najefikasnije instrumente za rad sa konkretnim klijentima.

  Multimodalnost

  Jasna struktura rada

  Prodiranje u problem kroz različite „ulazne tačke“

  Pomoćni programi po seansama

  Brz napredak, vidljiv i terapeutu i klijentu

  U toku terapije nema bezizlaznih situacija, stagnacije i negativnih faza

Šta je to što daje ovakve rezultate?

Efekat se temelji na sinergiji naprednih tehnika psihokorekcije sa isceljujućim imaginativnim tehnikama, uvođenjem u blagi trans i radom sa predstavama (slikama), koje se primenjuju u određenom redosledu i proporcijama. To nam omogućava da precizno modifikujemo određene komponente ličnosti i nežno integrišemo ove promene u opštu strukturu ličnosti. 

Teorijsku osnovu sistema čini psihodinamski model psihe i autorske ideje u oblasti rada na odnosu prema samom sebi.

Značajna prednost ovog pristupa ogleda se u korišćenju različitih „ulaznih tačaka“ u problem i mogućnosti da se tehnike biraju prema osobinama konkretnog klijenta.

Usled korišćenja čitavog skupa alata i različitih tačaka pristupa problemu, kada tokom terapije dođe do «bezizlaznih» situacija, stagnacije ili negativnih faza, terapeut je obučen i poseduje znanja kako to da primeti i proradi sa klijentom.

Ovakav pristup je posebno važan za one koji tek počinju svoju praksu, zato što uvežbavaju tehnike u mini grupama, predavači pregledaju odrađene vežbe i edukanti dobijaju podršku tokom čitavog procesa edukacije.

Detaljno o metodu: link

Predavači

Jurij Tor

Psihoanalitički psihoterapeut, psiholog, simboldramski terapeut, osnivač i šef Akademije za integralnu psihodinamsku psihoterapiju, predsednik Međunarodne asocijacije za integralnu kauzalnu psihoterapiju, predsednik upravnog odbora Slovenske asocijacije za psihoterapiju

_____________________________

Dr Irina Zedgenizova

Psihoterapeut, psihoanalitičar, psihijatar, seksolog, supervizor Ruske profesionalne psihoterapeutske lige, šef katedre za psihoanalizu AIPP

_____________________________

Dr Oksana Kuznjecova

Analitički psiholog, simboldramski terapeut, profesor Moskovskog državnog psihološko-pedagoškog univerziteta, šef katedre za jungijansku analizu AIPP

_____________________________

Tatjana Pervušina

Sertifikovani jungijanski analitičar (IAAP/ROAP), edukator i supervizor Međunarodnog udruženja za analitičku psihologiju (IAAP), docent Međunarodnog društva simboldrame (IGKIP)

__________________________

Dr Natalija Manuhina

Sistemski porodični terapeut, voditelj autorskih programa iz sistemske porodične psihologije, kratkoročnog savetovanja i koučinga

_____________________________

Nadežda Vlasova 

Psihoanalitičar, edukator Evropske konfederacije za psihoanalitičku psihoterapiju

Akreditacija

Raspored 2024-2025

Format

Obuka na primeru slučajeva iz prakse

Najsavremeniji vid obuke iz psihoterapije i medicine. Teorija je snažno povezana sa primerima i teško se zaboravlja. Odmah savladavate modele rada sa osnovnim problemima i tipovima klijenata.

Posmatranje onlajn rada iskusnih psihoterapeuta sa klijentima u formatu  jednosmernog ogledala

Jedinstveni format obuke koji vam omogućava da vidite seansu uživo u svim njenim finesama ukoliko okolnosti to omoguće.

Maksimalna struktura

Sav materijal je jasno strukturiran i upotpunjen metodološkim materijalima sa algoritmima tehnika i šemama rada korak po korak.

Maksimalna praksa

Sve tehnike i metode uvežbavamo tokom edukacije.

Rad u grupama po troje

Bonus Akademije za one koji vole da se usavršavaju. Dajemo preporučene zadatke za vežbanje predstavljenih metoda u grupama od po tri člana uz video snimanje. Sve snimke nastavnici proveravaju i daju sugestije za ispravno izvođenje tehnika.

Snimci svih časova

Ako niste u mogućnosti da pohađate neke časove, uvek možete da pregledate snimljeni materijal svojim tempom. Imaćete pristup svom ličnom nalogu godinu dana nakon završetka programa. Nakon toga, pristup može biti produžen, u zavisnosti od tehničke izvodljivosti.

Na kraju edukacije dobijate Sertifikat Međunarodne Asocijacije za Integralnu Kauzalnu Psihoterapiju o dodatnom stručnom usavršavanju.

Program

Program obuhvata:

 • Onlajn časove,
 • Vežbanje tehnika u mini grupama po troje,
 • Samostalan rad sa nastavnim materijalima.
 1. Integralna kauzalna psihoterapija. 
 • Model ličnosti
 • Topologija sociokulturnih faktora i njihov uticaj na ličnost
 • Mehanizam terapijskih promena
 • Glavne ose terapije i terapeutski ciljevi
 • Metode psihoterapije
 • Tačke ulaska u problem

2. Terapijski seting: 

 • Organizacija terapijskog prostora
 • Onlajn i oflajn sesije
 • Plaćanje sesija
 • Terapijski odnos: uslovi i ograničenja
3. Organizacija inicijalne sesije 
 
 • Struktura inicijalne sesije
 • Zadaci i tehnike rada na inicijalnoj sesiji
 • Pravila dobrog slušanja
 • Tehnike za rad sa klijentovim emocijama na prvoj sesiji
 • Verbalizacija očekivanja i formulisanje problema
 • Postavljanje terapeutskog cilja
4. Stvaranje radnog saveza:
 
 • Terapijska pozicija
 • Osnovne tehnike rada
 • Tipovi pitanja
 • Neuromodelovanje stanja: tehnika brzog izlaska iz neprijatnih psiho-emocionalnih stanja i kognitivnih ćorsokaka.

Naučićete da se oslobodite akutnog psihološkog stresa i stabilizujete emocionalno stanje klijenta za nekoliko minuta. Pomoću ove tehnike takođe možete:

 

 • Ispraviti ograničavajuća i negativna uverenja i izvući materijal koji je u osnovi problema (za dalju obradu).
 • Otkriti odgovore na aktuelna terapijska pitanja u klijentovom nesvesnom;
 • Razvijati kreativno mišljenje klijenta.

Savladavanje ove tehnike će vam dati priliku da ostvarite sve navedene rezultate i za sebe lično, koristeći tehniku samostalno.

Reimprinting zabrana: tehnika za eliminisanje nekritički usvojenih zabrana i negativnih pravila.

Transformacija i integracija iskustva. Tehnika koja vam omogućava da u potpunosti obradite bilo koje bolno i traumatično iskustvo klijenta, neutrališući sve negativne uticaje povezane sa njim.

Drugi uobičajeni efekti ove tehnike su:

 • Formiranje novog obrasca
 • Uvidi
 • Pojava novog vrednog terapeutskog materijala

Savladavanje ove tehnike takođe će vam dati priliku da samostalno obrađujete i integrišete sopstvena teška životna iskustva.

Resursiranje linije života. Tehnika za korigovanje mentalnih sadržaja povezanih sa nepovoljnim periodima života. Moći ćete da radite sa bilo kojim segmentima života, uključujući i one kojih se klijent slabo seća ili ih se uopšte ne seća. Tehnika identifikuje i obrađuje potisnute i neobrađene emocije, eliminišući njihove hronične stresne efekte i pruža moćan resurs.

Tehnika transformacije slike vam omogućava da radite sa psihičkim sadržajem koji se pojavljuje u materijalu klijenta u vidu slika ili onda kada predložimo klijentu da ga zamisli kao sliku. Tehnika omogućava rad sa emocijama, mislima, senzacijama u telu, obrađuje afekte, pritom zaobilazeći otpor.

Čišćenje od projekcija je tehnika kojom se čisti slika druge osobe od sopstvenih projekcija, kako bi se eliminisala nezadovoljstva, neprikladne emocionalne reakcije, poboljšali odnosi i objektivnije sagledala osoba čija se slika čisti.

Tehnika za eliminisanje emocionalne zavisnosti i izgradnju ličnih granica.

Metoda za eliminisanje kompleksa, ograničavajućih ili negativnih uverenja i ličnih osobina.

Subjektivno skaliranje. Tehnika koja vam omogućava da identifikujete skrivene uzroke psiholoških problema i izvore otpora njihovom rešavanju. Omogućava vam da pronađete ulaznu tačku za bilo koji problem klijenta.

 1. Psihoanaliza i psihoanalitička terapija. Principi psihoanalitičkog savetovanja.
 2. Metode dobijanja i obrade informacija: slobodne asocijacije kao osnovno pravilo psihoanalize. Psihoanalitički dijalog i pravilo kontrapitanja. Obrasci pitanja. Tišina.
 3. Koncept «nesvesnog», svojstva i principi funkcionisanja nesvesnog. Mnestički sistem: mnestički trag koji pokriva sećanja, pamćenje i svest, pamćenje i govor. Psihofiziologija nesvesnog.
 4. Prvi Frojdov model psihe: nesvesno, predsvest, svest. Nesvesno i potiskivanje. Nesvesno i fantazije. Mehanizmi nesvesnog (pristup nesvesnom, predsvesti, svesti). Drugi Frojdov model psihe: Id — Ego — Super-Ego. Priroda i principi funkcionisanja Ida, Ega i Super-Ega.
 5. Mentalni aparat. Pojam mentalnog aparata. Principi funkcionisanja mentalnog aparata: princip konstantnosti, princip nirvane, princip zadovoljstva, princip stvarnosti, opsesivno ponavljanje. Psihička stvarnost. Inkorporiranje. Identifikacija. Introjekcija. Projekcija. Fantazija.
 6. Osnovne psihoterapijske tehnike. Odnos klijenta i terapeuta u psihoanalitičkoj terapiji. Analitički okvir. Seksualne i neseksualne povrede granica.
 7. Teorija traume. Psihoanalitička teorija nagona. Koncepti: «želja» i «libido». Koncept libida i koncept instinktivnih nagona. Libido i pokretači Ega u prvoj dualnoj teoriji S. Frojda.
 8. Tehnike rada sa analitičkim materijalom: slušanje, razjašnjavanje, konfrontacija, interpretacija, analitička obrada.
 9. Teorija dualnih nagona (druga dualistička teorija S. Frojda). Koncept ambivalencije. Koncept intrapsihičkog konflikta.
 10. Faze psihoseksualnog razvoja, njihova definicija, glavni sadržaj. Frojdova teorija dečije seksualnosti.
 11. Koncept biseksualnosti i teorija polimorfne perverznosti. Faze razvoja libida. Koncepti fiksacije i regresije. Etiologija perverzija i neuroza. Poreklo straha-stida-krivice. Infantilna neuroza. Negativne i pozitivne edipalne sklonosti dečaka. Negativne i pozitivne edipalne sklonosti devojčice. Problemi formiranja rodnog identiteta. Infantilna seksualnost u odraslom životu.  
 12. Mehanizmi odbrane. Evolucija Frojdovih pogleda na odbrane. Strategije odbrambenih aktivnosti Ega. Koncept anksioznosti i straha. Koncept A. Frojd. Mehanizmi odbrane: klasifikacije, karakteristike glavnih vrsta. Odbrane i potiskivanje. Odbrane i otpor. Primarne odbrane. Sekundarne odbrane.
 13. Koncept Melani Klajn. Osnovni postulati teorije: paranoidno-šizoidna pozicija, paranoidna anksioznost. Infantilna neuroza. Projekcija, cepanje, introjekcija, idealizacija, kontrola, poricanje, projektivna identifikacija i introjekcija. Depresivna pozicija. Depresivna anksioznost. Reparacija, krivica. Manične odbrane. Rani oblici ega. Simboličko izjednačavanje, osnove formiranja simbola. Superego i Edipov kompleks. Značaj ranih mentalnih procesa u odraslom dobu. Nastanak i uloga fantazije.
 14. Teorija afektivne vezanosti. Potreba za povezivanjem kao glavni motivator ponašanja odojčadi. Vrste poremećaja afektivne vezanosti. Uslovi za formiranje sigurne vezanosti.
 15. Teorija objektnih odnosa. Frojdova teorija nagona i pozicija objekta u njoj. Od primata nagona do objekta. Prelazni objekat.
 16. Analitička situacija i problemi klijenta sa stanovišta teorije objektnih odnosa. Eksternalizacija problema. Analitičar kao sekundarni objekat klijenta. Psihoterapija kao proces promene unutrašnjeg sveta objekata klijenta. Pogledi R. Špica, M. Maler. Koncepti D. Vinikota, M. Balinta, R. Ferberna, H. Gantripa.
 17. Teorija V. Biona. Pojam psihotičnih i nepsihotičnih delova ličnosti. Oblici projektivne identifikacije. Kontejning. Reprezentacija alfa funkcije, alfa i beta elemenata.
 18. Psihoanalitičke teorije razvoja. Razvoj deteta sa stanovišta A. Frojd: pravci razvoja, njihov opis. Pogledi D. Sterna, E. Džejkobsona. Eriksonov koncept razvoja.
 19. Psihoanalitička dijagnostika. Neurotični, granični, psihotični nivo organizacije ličnosti. Karakteristike psihoanalitičke terapije i savetovanja na različitim nivoima strukturne organizacije.
 20. Komponente analitičkih tehnika. Transfer: koncept transfera u klasičnoj teoriji, teoriji objekata i savremenoj psihoanalizi. Neuroza transfera: pojam i terapijski značaj. Kontratransfer: pojam, izvori, klasifikacija. Kontratransfer kao manifestacija interakcije unutrašnjih objekata, značaj kontratransfera. Otpor: klasifikacija, otpor i odbrane, njihov odnos u terapiji. Oblici ispoljavanja i zaštitna funkcija otpora.
 21. Psihoanalitička teorija snova. Priroda snova u psihoanalizi S. Frojda. San kao ispunjenje želja. Manifestni i skriveni sadržaj snova. Funkcije snova. Mehanizmi snova. Tehnika snova. Odbrambeni mehanizmi u snovima. Dijagnostička vrednost snova.
 1. Motiv simboldrame „Cvet” za dijagnostikovanje i poboljšanje odnosa prema sebi.
 2. Spajanje sa idealnim „Ja“. Tehnika za modelovanje željene slike o sebi i dobijanje odgovora iz nesvesnog na relevantna pitanja.
 3. Arhetipski dar je tehnika za modelovanje željenih kvaliteta i ponašanja.
 4. Metoda za usvajanje poželjnih, adaptivnih uverenja.

Tehnika transformacije i integracije iskustva za buduće iskustvo. Otklanjanje anksioznosti i strahova uoči značajnih događaja, formiranje željenog scenarija za predstojeći događaj.

Protokoli sesija.

 • Program u koracima od 10 sesija „Detoksikacija psihe i punjenje resursima“.
 • Program u koracima od 10 sesija „Izgradnja visokog samopoštovanja i pozitivnog odnosa prema sebi.“

Jungijanska analiza

1. Jungijanska analiza, poreklo.

 • Filozofske osnove jungijanske analize.
 • Ideje antropogeneze u delima Levi-Strosa i Levi-Brila.
 • Mitologija i analitička psihologija.
 • Kvantna fizika i analitička psihologija. Kauzalni i akauzalni principi. Sinhronizacija.
 • Osnovni principi analitičke psihologije.
 • Kratak opis Jungovih glavnih dela. Jungova «Crvena knjiga». Jungov komentar na «Tajnu zlatnog cveta». Predavanja sa Tavistoka. Jung i alhemija.

2. Metodološke osnove analitičke psihologije. Osnovni pojmovi i principi.

 • Jungova struktura ličnosti. Kolektivno nesvesno. Komparativna analiza Frojdovih i Jungovih ideja. Lično i kolektivno nesvesno.
 • Kvaternost (kvartar). Transcendentalna funkcija.
 • Logos i Eros. Principi Logosa i Erosa u analizi.
 • Kompleks. Numinozno. Individuacija.

3. Arhetipovi. Tipologija ličnosti.

 • Tri etape u razvoju jungijanske tipologije arhetipova. Arhetip i instinkt. Arhetip i arhetipska slika. Postjungijanska shvatanja arhetipova.
 • Jung. Šest arhetipova.
 • Sopstvo kao arhetip integriteta.
 • Jungijansko shvatanje Ega i Sopstva. Sopstvo i individuacija. Osa Ego-Sopstvo.

4. Tipologija ličnosti po Jungu.

 • Introverzija i ekstraverzija.
 • Mentalne funkcije po Jungu.

5. Simbol. Simptom.

 • Jezik nesvesnog. Mitološko i simboličko.
 • Celovitost i isceljenje.
 • Mandala kao simbol Sopstva.
 • Temenos.
 • Urobor.
 • Hermafrodit.
 • Kamen mudrosti. Alhemijska simbolika u psihoterapiji.

6. Kompleks.

 • Identifikacija sa kompleksom.
 • Kompleks Ega. Kompleks majke. Kompleks oca. Roditeljski kompleks.

7. Metode analitičke psihologije

 • Asocijativni metod.
 • Aktivna imaginacija.
 • Tumačenje snova.
 • Arhetipski snovi. Jungijanski snovi.

Mitološka amplifikacija.

 1. Osobine psihoterapijskog pristupa simboldrame.
 2. Istorijat nastanka metode. Osnovni principi rada i osnovne tehnike simboldrame. Indikacije i kontraindikacije za simboldramu.
 3. Struktura sesije. Stil vođenja motiva u simboldrami.
 4. Ovladavanje tehnikom relaksacije po metodi dr Šulca.
 5. Motivi simboldrame osnovnog nivoa. Demo sesije.
 6. Praktičan rad sa slikama i crtežima.

01. Osobine terapijskog rada sa decom i tehničke osnove kliničkog rada u dečijoj psihoanalizi.

 • Ciljevi i zadaci psihoterapije. Seting. Radni savez. Ograničenja.
 • Klinička slika i karakteristike transfera i kontratransfera.
 • Uticaj osobina ličnosti psihoanalitičara na rad sa decom.

02. Faze razvoja deteta.

 • Odojčad
 • Mališani
 • Falusna faza
 • Latentna faza
 • Predadolescencija
 • Mladost

03. Psihopatologija razvoja deteta.

 • Psihoanalitičko razumevanje i analiza alergija, histeričnih manifestacija, fobija, mucanja, neurotičnih tikova.
 • Psihopatologija razvoja deteta:

‒ poremećaji u ishrani,

‒ enureza, enkopreza,

‒ poremećaji ponašanja,

‒ fobije,

‒ poremećaji govora,

‒ depresivni, psihosomatski i posttraumatski poremećaji.

04. Tehnike dečije psihoanalize: osnove.

 

 • Tehnika interpretacije u dečijoj psihoanalizi.
 • Osobine psihoanalitičkog rada sa snovima dece i adolescenata.
 • Psihoanalitička psihoterapija igre.
 • Prakse rada sa decom.

05. Metodičke preporuke za rad sa decom različitog uzrasta.

 • Rad sa bebama
 • Rad sa decom predškolskog uzrasta
 • Rad sa decom latentnog uzrasta
 • Rad sa tinejdžerima

06. Rad sa roditeljima.

 

 • Rad sa porodicom.
 • Rad sa roditeljima u fazi dijagnostike.
 • Rad sa roditeljima u fazi terapije.
 • Rad sa decom preko roditelja.
 • Rad sa roditeljima u fazi završetka.

Razvoj veština i tehnika za rad sa tipičnim i teškim situacijama pomoću metode studije slučajeva i na simuliranim slučajevima u malim grupama.

1. Osobine rada sa porodicama. Prvi sastanak uživo/online. Prvi susret sa porodicom. Zaključivanje ugovora. Tehnike rada. Vežbe.

2. Drugi i naredni sastanci sa porodicom od tri ili više članova. Tehnike rada. Vežbe.

3. Rad sa bračnim parovima različitih struktura. Tehnike rada. Vežbe.

4. Kombinacija porodičnog i individualnog rada. Tehnike rada. Vežbe.

Cena obuke:

€115 mesečno (10 meseci u jednoj akademskoj godini). Ukupna cena za svih deset meseci iznosi €1150.

Uz jednokratnu uplatu školarine za godinu dobijate popust od 10% i cena programa je €1035.

Cene istaknute na sajtu važe za uplate iz Srbije. Za uplate iz inostranstva cene se uvećavaju za troškove provizije. Uplata se vrši putem uplate na devizni račun firme ili PaySend-a. 

Instrukcije za plaćanje dobijate putem maila: srbija@aipp.education ili na broj telefona: +381 69 652 031

 

Kako se odvija edukacija: primeri

Sertifikacija u modalitetu

Uslov za pristup: diploma o profesionalnoj prekvalifikaciji po programu «Integralna psihodinamska psihoterapija i savetovanje»

Uslovi za sticanje statusa sertifikovanog psihoterapeuta modaliteta «Integralna psihodinamska psihoterapija»:

— Izvršenje svih praktičnih zadataka iz programa «Integralna psihodinamska psihoterapija i savetovanje»
— 50 sati lične terapije u okviru IPP

— 50 sati grupne terapije u okviru IPP
— 50 sati grupnу supervizijу u okviru IPP
— 10 sati lične supervizija u okviru IPP

Utisci o rezultatima obuke

«Ovo je najbolja obuka koju sam do sada pohađala»

„Htela sam ovom prilikom da pohvalim sve predavače Akademije, zaista je evidentna velika stručnost, i takva škola se teško može naći u Srbiji. Nadam se daljem druženju kroz dodatne edukacije. “

(Katarina Jovanović)

„Bojala sam se da nakon prelepe ambalaže mogu biti razočarana sadržajem“, kaže dr Maina Ahmedova. Šta se ispostavilo?

„Program je lepo struktuiran i iznenađena sam metodologijom rada i usvajanjem znanja na licu mesta“
(Maja Vuković)

«Predavači aktivno prate naš napredak tokom edukacije»

«U najkraćem roku predavači odgovaraju na sva naša pitanja, nedoumice, izazove sa kojim se nosimo»

«Podrška su u prevazilaženju sopstvenih nesigurnosti i ograničenja»

«Predavači redovno prate i pregledaju naše domaće zadatke i daju povratnu informaciju o tome šta je bilo dobro, a šta može biti još bolje»

Iskustvo polaznice našeg programa, dr Jelene Živković

S jedne strane, radi se veoma duboko sa strukturom ličnosti, a sa druge, imamo čitav arsenal tehnika za rad sa situacionim praktičnim zadacima koji traže brzo rešenje.

Obuka je prevazišla moja očekivanja. I sam proces obuke je neouobičajen, savremen.

✓ Tehnike koje daju čvrst oslonac
✓ Sistemski povezana znanja
✓ Veza teorije i prakse

dr Jelena Živković,
docent Katedre za psihologiju
Visoke Škole Socijalnog Rada

Najčešća pitanja

Kontinuirano stručno usavršavanje namenjeno je prvenstveno postojećim savetnicima, psihoterapeutima ili edukantima u oblasti savetovanja i psihoterapije, kao i drugim profesionalcima iz oblasti mentalnog zdravlja i pomagačkih profesija koji žele da unaprede svoju praksu, prošire svoja znanja i razviju dodatne veštine u radu sa klijentima.

Ova jednogodišnja edukacija je posebno korisna i praktična za početnike koji tek započinju praksu, jer podrazumeva vežbanje u grupama po troje gde se sve tehnike vežbaju i savladava se trema pred klijentima.

Takođe, ova edukacija pruža strategije rada, redosled i šeme rada sa agresijom, kao i mnogo praktičnih koraka za rad koji posebno početnicima mogu pojačati sigurnost u prvim koracima u radu sa klijentima.

Na program mogu da se upišu psihološki savetnici i psihoterapeuti ili oni koji koji su na edukaciji za iste. Takođe, mogu se upisati i psihijatri, psiholozi, defektolozi, učitelji, socijalni radnici, pedagozi, komunikolozi koji žele proširiti postojeće znanje, raditi na sebi i koristiti neke od adekvatnih alata u svojoj praksi.

Ne, jednogodišnje kontinuirano stručno usavršavanje je namenjeno postojećim profesionalcima koji u okviru svoje prakse i modaliteta koji su završili koriste znanje, veštine i alate stečene na jednogodišnjoj edukaciji.

Jednogodišnja edukacija nije zamena za višegodišnju edukaciju iz savetovanja i psihoterapije i ne dovodi do statusa savetnika i/ili psihoterapeuta.

Za one koji ispunjavanju uslov i žele da nastave edukaciju za savetnika i psihoterapeuta, ovo će biti priznato kao prva godina edukacije, koja po završetku omogućava upis druge godine.

Zabranjeno je predstavljati se kao savetnik ili psihoterapeut integralne kauzalne (dubinske) psihoterapije nakon završetka jednogodišnjeg programa kontinuiralnog profesionalnog obrazovanja!

Da, neophodno je da ste završili fakultet ili ste na završnoj godini fakulteta iz psihologije, medicine, socijalnog rada, humanističkih nauka, društveno-humanističkih nauka sa završenom propedevtikom.

Nije moguć upis bez fakulteta!

Veoma dinamično i interesantno.

Održava se na platformi Zoom.

Domaći zadaci se odrađuju u grupama po troje, rad se snima i profesori ga proveravaju.

Sva predavanja se snimaju i polaznicima ostaju video snimci sa neograničenim pristupom.

Po završetku programa, polaznici dobijaju Sertifikat Međunarodne Asocijacija za Integralnu Kauzalnu Psihoterapiju.

Upis se vrši putem telefonskog ili onlajn intervjua.

KONTAKT: 

E-mail: srbija@aipp.education ili na broj telefona: +381 69 652 031

+381 69 652 031 | srbija@aipp.education

© Akademija za integralnu psihodinamsku psihoterapiju