Lični rad

LIČNI RAD

Za edukante programa «Integralna kauzalna psihoterapija»

Sertifikovani psihoterapeuti MAIKP

Specijalizacija

Magistar psihologije, psihodinamski psihoterapeut, simboldramski psihoterapeut, autor modaliteta „Integralna kauzalna psihoterapija“. Osnivač i rektor Akademije za integralnu psihodinamsku psihoterapiju, predsednik MAIKP-a, predsednik Upravnog odbora Slovenske asocijacije za psihoterapiju.

Oblast interesovanja

Depresija, autoagresija, emocionalno sagorevanje, hronični umor, nisko samopoštovanje, anksioznost i krizna stanja.

LIČNI RAD za edukante Akademije IPP

€50 (5900 din.) / 50 min.

PSIHOTERAPIJA za sve ostale klijente

€70 (8300 din.) / 50 min.

Nastja Milivojević Đerman

Specijalizacija

Akreditovani savetnik, kouč i psihoterapeut O.L.I. integrativnog psihodinamskog pravca. Akreditovani savetnik IKP-a. Psihološku propedevtiku završava na Fakultetu za medije i komunikacije (FMK-u) i nastavlja studije psihologije na istom.

Oblast interesovanja

Rad sa zavisnošću u odnosima, anksioznošću i paničnim napadima, emocionalnom regulacijom i promenama raspoloženja, problemima sa odlaganjem i motivacijom, problemima sa samopouzdanjem i samopoštovanjem, razvoju veština komunikacije i organizacije vremena.

Lični rad (uživo u beogradu i online) za edukante Akademije IPP

25e (3000 din.) /50 min.

SEANSE (uživo u beogradu i online) za sve ostale klijente

30e (3500 din.) /50 min.

Jurij Tor

Specijalizacija

Magistar psihologije, psihodinamski psihoterapeut, simboldramatista, autor modaliteta „Integralna kauzalna psihoterapija“. Osnivač i rektor Akademije za integralnu psihodinamsku psihoterapiju, predsednik MAIKP-a, predsednik Upravnog odbora Slovenske asocijacije za psihoterapiju.

Oblast interesovanja

Depresija, autoagresija, emocionalno sagorevanje, hronični umor, nisko samopoštovanje, anksioznost i krizna stanja.

Sesija (online)

€70 (8200 din.) / 50 min.

Doc. Dr sci.med. Rosa Šapić

Specijalizacija

Psihoterapeut, psihijatar, predsednik Balint društva Srbije, docent Visoke škole socijalnog rada u Beogradu, profesor Visoke strukovne škole za obrazovanje vaspitača u Kikindi

Oblast interesovanja

Rad sa zavisnošću u odnosima, anksioznošću i paničnim napadima, emocionalnom regulacijom i promenama raspoloženja, problemima sa odlaganjem i motivacijom, problemima sa samopouzdanjem i samopoštovanjem, razvoju veština komunikacije i organizacije vremena.

Lični rad (uživo u beogradu i online) za edukante Akademije IPP

40e (5000 din.) /50 min.

Grupni rad (uživo u beogradu i online) za edukante Akademije IPP

15e (1800 din.) /90 min.

 

 

© Akademija za integralnu psihodinamsku psihoterapiju