Autoagresija: dijagnostika i metode psihoterapije


AUTOAGRESIJA:
DIJAGNOSTIKA I METODE PSIHOTERAPIJE


Kurs koji će vam omogućiti da savladate sistem za kauzalni rad sa agresijom koju klijent upućuje na sebe, kao i da sami rešite svoje probleme u ovoj oblasti.

 

 

Savladaćete psihoanalitičke, sugestivne i kognitivne tehnike, kao i psihokorekcione tehnike za sistemski rad na prepoznavanju i neutralisanju autoagresivnih impulsa.

Ovo će vam omogućiti da se efikasno pozabavite osnovnim uzrocima koji leže u osnovi najčešćih poremećaja i psiholoških problema.

Ovaj kurs je moćan sistem za detoksikaciju uma i tela od nagomilane potisnute agresije. Ima lekovito dejstvo pri radu sa širokim spektrom poremećaja, poboljšava samopoštovanje i međuljudske odnose.

Nakon edukacije vi ćete:

Savladati sistem psihoterapijskih metoda i tehnika, koji će vam omogućiti da:

– izvućite klijenta iz psihogene depresije i uspešno radite sa anksioznošću, afektivnim, psihosomatskim poremećajima, PTSP-om, zavisnostima;

– unapredite partnerske i porodične odnose, kao i kvalitet komunikacije između klijenta i drugih eliminisanjem pasivne agresije i projekcija negativnih osećanja i misli na druge ljude;

– poboljšate i stabilizujete samopoštovanje, povećate samopouzdanje klijenta putem eliminacija autoagresije, negativnih samouverenja i kompleksa;

Naučiti da radite sa agresijom prema programu koji se sastoji od nekoliko sesija sa preporučenim tehnikama;

Naučiti psihotehnike i terapeutske tehnike koje možete primeniti za lečenje većine psihopatologija;

Rešiti mnoge probleme povezane sa interakcijom sa sopstvenom agresijom.

Po završetku kursa dobićete elektronski sertifikat. Izdavanje elektronskog sertifikata je uključeno u cenu programa.

Sertifikat u štampanom obliku nije uključen u cenu programa. Moze se naručiti za 15e.

Autori i voditelji kursa

Jurij Tor
Psihoanalitički terapeut, magistar psihologije, osnivač i edukator Akademije za IPP

Dr Irina A. Zedgenizova
Psihoanalitičar, psihijatar, seksolog, supervizor OPPL-a, šef Katedre sihoanalize AIPP-a

Tehnika terapije je kauzalna, tj. otklanja uzrok poremećaja i psihičkih problema. Nakon njegove upotrebe, depresija se ne vraća, anksioznost, apatija i druga bolna stanja povezana sa suzbijanjem agresije nestaju.

Rad po metodologiji podiže samopoštovanje i formira pozitivan stav prema sebi kod klijenta, kao i normalizuje međuljudske odnose.

Teorijska osnova sistema je psihodinamički model psihe i autorska istraživanja psihoterapijskog rada sa autoagresivnošću i odnosom klijenta prema sebi.

Sistem daje vidljiv klinički efekat već u prvom mesecu nakon početka upotrebe.

Kako program funkcioniše

01. 4 časa po 3 sata u snimku. 

02. Za savladavanje gradiva kursa koriste se savremene metode podučavanja psihoterapeuta, posebno metoda klijentskih slučajeva, demonstracija tehnika i vežbanje u parovima i trojkama.

03. Svi časovi biće vam dostupni bez vremenskog ograničenja

01. Priroda autoagresije. Kako može manifestovati. Kategorizacija prema izvorima autoagresivnih impulsa.

Priroda i vrste zabrana na agresiju:

 • Mehanizam formiranja i održavanja zabrana na agresiju
 • Klasifikacija zabrana
 • Slučajevi
 • Vežba u dijagnostici 

Zabrane na agresiju u etiologiji različitih poremećaja.

Simptomatska manifestacija potisnute agresije u različitim nozologijama. Slučajevi.

Vežbe za dijagnostiku: prepoznavanje zabrana na agresiju u materijalu sesija, njihova klasifikacija.

Test na autoagresiju.

Mehanizam formiranja autoagresije u zavisnosti od izvora autoagresivnih impulsa.

Kategorizacija izvora autoagresije.

Uloga različitih ličnih struktura (Ego, Super-Ego, Id) u nastanku autoagresije.

VAŠI REZULTATI NAKON MODULA

1) U mogućnosti ste da otkrijete materijal koji se odnosi na auto-agresiju u svom radu sa klijentom.

2) Razumete izvore i mehanizam formiranja autoagresije.

02. Strategije rada sa autoagresijom. Metode rada sa potisnutom agresijom.

Priprema klijenta za rad sa zabranama na agresiju:

 • Glavne faze pripreme
 • Kontraindikacije

Strategija rada sa potisnutom agresijom u zavisnosti od izvora autoagresije.

Metode rada sa potisnutom agresijom kao izvorom autoagresije.

Pregled metoda za ukidanje zabrana agresije.

Redosled i šema rada sa potisnutom agresijom.

Sesijska šema rada sa klijentom.

Tehnika za transformaciju i integraciju iskustva za uklanjanje zabrane i obradu nagomilane agresije. Demonstracija. Vežbe.

Simboldramski motivi za učenje interakcije sa sopstvenom agresijom. Demonstracija.

VAŠI REZULTATI NAKON MODULA

1) Znate kako uklonite zabrane i zamenite zdravim stavovima prema agresiji.

2) Imate šablone za objašnjavanje klijentima kako da se nose sa svojom agresijom i znate kako da koristite pojašnjenje kao alat za popuštanje inhibicija.

3) Posedujete tehniku korekcije neuronskih kola povezanih sa iskustvom suzbijanja agresije. U mogućnosti ste da oslobodite klijenta negativnih posledica zabrane za agresiju, kao i nagomilane potisnute agresije koju nije uspeo da prepozna i/ili obradi.

4) Upoznali ste kako da procesuirate agresiju klijenata pomoću medote simboldrame.

03. Rad sa ličnim strukturama. Obrada nagomilane agresije. Podučavanje klijenata kontaktu sa svojom agresijom.

Različite strategije i tehnike za suočavanje sa autoagresijom koja je nastala iz razloga:

 • Identifikacije sa „lošim“ objektom
 • Depresivne akcentuacije karaktera
 • Neformirane granice dete-majke sadistički superego
 • Manifestacije neprijateljskih introjekata
 • Kao odbrambeni mehanizam za smanjenje osećaja krivice
 • Kao epifenomen kod psihičkih i drugih bolesti

VAŠI REZULTATI NAKON MODULA

1) Posedujete strategije i tehnike za bavljenje autoagresijom, u zavisnosti od izvora njene pojave

04. Metode rada na otklanjanju autoagresivnog stava.

Tehnika za rad sa kompleksima i negativnim uverenjima u sebe za identifikaciju i neutralizaciju sadržaja autoagresivnog ega. Demonstracija. Vežbe.

VAŠI REZULTATI NAKON MODULA

1) U stanju ste da identifikujete i eliminišete hronične izvore autoagresivnih impulsa u strukturi Ega i ispravite sliku o sebi da bi klijent poboljšao samopoštovanje i samopouzdanje.

2) Znate kako da formirate nove zdrave obrasce ponašanja da bi se klijent nosio sa svojom agresijom na zdravi način.

05. Metodički paket sa svim tehnikama i metodama kursa.

 • Kontrolna lista «Psihoanalitičke tehnike»
 • Kontrolna lista «Kognitivne tehnike»
 • Kontrolna lista «Sugestivne tehnike»
 • Kontrolna lista za rad sa granicama

Algoritmi izvršenja:

– Koučing tehnika za otkrivanje negativnih stavova prema sebi i iskustvima vezanim za njih

— Tehnika za neutralisanje nekritički naučenih negativnih stavova

— Tehnika transformacije i integracije iskustva

 • Sesijska referentna šema rada
 • Kontrolna lista sistemskog rada sa potisnutom agresijom

Rezultati i povratne informacije o našim edukacijama

«Ovo je najbolja edukacija koju sam ikada pohađala»

„Svako predavanje na Akademiji je zlata vredno“

(Nataly Radović)

„Bojala sam se da će iza prelepe ambalaže biti lutka“, kaže dr Maina Ahmedova. Šta se ispostavilo unutra?

„Program je lepo struktuiran i iznenađena sam metodologijom rada i usvajanjem znanja na licu mesta“
(Maja Vuković)

„Svako predavanje na Akademiji je zlata vredno“
(Nataly Radović)

„Bojala sam se da će iza prelepe ambalaže biti lutka“, kaže dr Maina Ahmedova. Šta se ispostavilo unutra?

„Program je lepo struktuiran i iznenađena sam metodologijom rada i usvajanjem znanja na licu mesta“
(Maja Vuković)

«Vrednost ove edukacije je višestruko veća od njene cene. Klijenti su zadovoljni i preporučuju me i drugim klijentima»
(Аnastasija Bariševа)

«Primetila sam da su mi se tokom edukacije počeli vraćati stari klijenti i pojavili su se novi»
(Ana Pirogova)

Cena kotizacije

ZA CEO KURS

129e

Za registraciju pišite na: srbija@aipp.education

Na program mogu da se upišu:

√ Sve oni koji su završili ili studiraju neke od humanističkih fakulteta

√ Sve one koji žele da stekne znanja psihologije i psihoterapije i da rade na sebi

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa obrazovanjem za upis, slobodno nam pišite.

Da. Cilj našeg programa je da vam damo sva neophodna znanja za dalju praksu u psihološkom savetovanju i psihoterapiji.

Nakon završetka kursa, dobićete elektronski sertifikat od autora kursa. Izdavanje elektronskog sertifikata je uključeno u cenu programa.

Autorski sertifikat u štampanom obliku nije uključen u cenu programa. Moze se naručiti za 15e.

+381 69 652 031 | srbija@aipp.education

© Akademija za integralnu psihodinamsku psihoterapiju