Porodična i psihoterapija parova


PORODIČNA I PSIHOTERAPIJA PAROVA


Kurs koji će vam omogućiti da razumete suštinu većine problema koji se javljaju u porodičnim sistemima i parovima i savladate bračnu i transgeneracionu terapiju, sistemske porodične pristupe za rad sa različitim porodicama, uklj. sa porodicama sa karakteristikama: nepotpune, „psihosomatske“, ko-zavisne, psihotične, usvojene, istopolne.

 

 

Nakon edukacije vi znate:

Sistemski porodični pristupi;

Tehnike empirijskih pristupa;

Transgeneracijska terapija;

Bračna terapija;

Terapija subpersonalnosti;

Metode rada sa porodicama sa posebnim potrebama.

Po završetku kursa dobićete elektronski sertifikat. Izdavanje elektronskog sertifikata je uključeno u cenu programa.

Sertifikat u štampanom obliku nije uključen u cenu programa. Moze se naručiti za 15e.

Autorka i voditelj kursa

Dr Natalija Manuhina 

Porodični psiholog i sistemski kouč, vođa autorskih programa o sistemskoj porodičnoj psihologiji, kratkotrajnom savetovanju i koučingu.

Kako program funkcioniše

01. Kurs će trajati od 6. marta do 26. juna onlajn u ZOOM-u.

02. Vreme nastave:
6. mart — 20. mart | ponedeljkom ponedeljkom 17h-20h;
27. mart — 26. jun | ponedeljkom ponedeljkom 18h-21h.
Ukupno
15 časa po 3 sata. 

03. Za savladavanje gradiva kursa koriste se savremene metode podučavanja psihoterapeuta, posebno metoda klijentskih slučajeva, demonstracija tehnika i vežbanje u parovima i trojkama.

04. Svi časovi se snimaju i biće vam dostupni bez vremenskog ograničenja

Akreditacija programa

Obrazovni programi IPP akademije su akreditovani u skladu sa zahtevima zakonodavstva Ruska Federacija, član 15 Federalnog zakona- 273 i br. 85-FZ.

IPP akademija radi na osnovu licence za obrazovanje L035-01298-77/00624104 izdato od strane Odeljenja za obrazovanje i nauku grada Moskve.

01. Uvod u porodičnu terapiju.

Istorija stvaranja.

Sistemski porodični pristupi (principi, profesionalna pozicija terapeuta, odnos prema klijentu, simptomu, terapijski proces).

Pristupi SPT (empirijski, strateški, strukturalni, fokusirani na odluke, transgeneracijski, narativni, terapija subpersonalnosti, M. Boven, emocionalno fokusirana).

02. Empirijski pristupi.

Satir V., Vitaker K.
 
Profesionalna pozicija, tehnike, proces.
 
Uvežbavanje i primena tehnika empirijskih pristupa.

03. Transgeneracijska terapija.

M. Boven-ova teorija porodičnih sistema.

Faze terapije. Tehnike. profesionalni položaj.

Vežbanje i primena tehnika pristupa M. Boven:

  • Genogram
  • Vremenska linija
  • Proučavanje nivoa diferencijacije sebe i porodice
  • Uputstvo

04. Strateški pristup i različite škole.

MRI. Hejli i Madanes. Palazzolli.

Opšti principi strateškog pravca.

Ključne tehnike (kružni intervju, recepti, pozitivna konotacija).

05. Strukturalni pristup-1.

Izvori i pozadina.

Porodični životni ciklus.

Različite porodice.

06. Strukturalni pristup-2.

Tri pozicije terapeuta.

Restrukturiranje.

Refokusiranje.

Stvaranje nivoa napetosti za promene. 

07. Bračna terapija.

Faze i krize braka.

Roditeljstvo.

Razvodi.

Izdaja.

Nasilje.

08. Pristup fokusiran na rešenje.

Osnovni principi.

Partnerstvo u terapiji.

Tehnike (pitanja, izuzeci od problema, skaliranje, klatno, itd.).

09. Narativni pristup.

Izvori i principi.

Fokus i profesionalan odnos.

Tehnike (eksternalizacija, unikatne epizode, dekonstrukcija, vraćanje autorske pozicije, kreiranje oslonaca itd.).

10. Terapija subpersonalnosti.

Teorije delova ličnosti.

Pristup R. Švarca.

Unutrašnja i spoljašnja porodica.

Tehnike (identifikacija subpersonaliteta, unutrašnja soba, dijalozi korak po korak, itd., autorske tehnike N. Manuhine).

11. Emocionalno fokusiran pristup.

Poreklo i komponente metode i pristupa.

EFP bračnih parova.

EFP dete-roditelj.

Individualni EFP.

12. Porodice sa posebnim potrebama.

  • nepotpune
  • «psihosomatske»
  • sazavisne
  • psihotične
  • usvojene
  • istopolne

Kotizacija za učešće


285e

Za registraciju pišite na: srbija@aipp.education

„Svako predavanje na Akademiji je zlata vredno“
(Nataly Radović)

„Program je lepo struktuiran i iznenađena sam metodologijom rada i usvajanjem znanja na licu mesta“
(Maja Vuković)

Na program mogu da se upišu:

√ Sve oni koji su završili ili studiraju neke od humanističkih fakulteta

√ Sve one koji žele da stekne znanja psihologije i psihoterapije i da rade na sebi

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa obrazovanjem za upis, slobodno nam pišite.

Da. Cilj našeg programa je da vam damo sva neophodna znanja za dalju praksu u psihološkom savetovanju i psihoterapiji.

Nakon završetka kursa, dobićete elektronski sertifikat od autora kursa. Izdavanje elektronskog sertifikata je uključeno u cenu programa.

Autorski sertifikat u štampanom obliku nije uključen u cenu programa. Moze se naručiti za 15e.

+381 69 652 031 | srbija@aipp.education

© Akademija za integralnu psihodinamsku psihoterapiju