Međunarodna asocijacija za integralnu kauzalnu psihoterapiju

 

MAIKP je međunarodno profesionalno udruženje osnovano sa ciljem proučavanja i razvoja teorije i metoda Integralne kauzalne psihoterapije i njihove praktične primene u oblasti psihoterapije i psihološkog savetovanja.

 

Akreditacije i sertifikati

      

Studijski programi MAIKP-a su akreditovani i usklađeni sa standardima obuke i zahtevima UPSKS-a (Udruženje psihoterapije, savetovanja i koučinga Srbije).

Oni vode do sertifikata akreditovanog psihološkog savetnika modaliteta „Integralna kauzalna psihoterapija“ od strane MAIKP-a (Međunarodna asocijacija za integralnu kauzalnu psihoterapiju), srpskog nacionalnog sertifikata psihološkog savetnika od UPSKS-a i Evropskog sertifikata psihološkog savetnika od strane EAC (Evropske asocijacija za savetovanje).

Integralna kauzalna psihoterapija je psihodinamski pravac psihoterapije, koji je usmeren na otklanjanje uzroka (od lat. causalis — uzročnik) psihičkog stresa i pomoć klijentu u modelovanju ličnosti koja najpotpunije odgovara njegovim individualnim sklonostima i željama.

Vidljive terapijske promene postižu se, po pravilu, već u kratkotrajnom radu i održive su. Više o našem pristupu možete pročitati u posebnom broju časopisa Aspekti psihoterapije.

Predsjedništvo

Jurij N. Tor

Predsednik

Dr. Irina A. Zedgenizova

Predsednik Upravnog odbora

Dr. Oksana V. Kuznjecova

Član predsjedništva

Dr. Nadežda Rudenko

Član predsjedništva

Dr. Jelena Đukić

Član predsjedništva

Statut

Komisije

Etička komisija
Jelena Sudenkova
Dr. Ana Poltorak
Žana Sergejeva
Anastasija Bariševa
Jelena Ševcova
Komisija za sertifikaciju

Jurij Tor
Dr. Irina Zedgenizova
Dr. Oksana Kuznjecova 
Dr. Nadežda Rudenko
Nadežda Vlasova


ČLANSTVO

Troškovi upisa: €10
Godišnja članarina: €45

 

Prilikom učlanjenja u MAIKP plaćate samo ulaznicu. Članarina se plaća od sledeće godine (tokom januara). Članovi Asocijacije mogu postati edukanti i diplomci programa „Integralna kauzalna psihoterapija“, kao i predavaći programa i naučnici koji doprinose razvoju metode.

 

Mogućnosti za razvoj u profesionalnoj zajednici

Kako postati član Asocijacije

1. Upoznajte se sa Statutom MAIKP-a.

2. Popunite prijavu i pošaljite je na srbija@aipp.education.

3. Uplatite troškove upisa (detalje za uplatu ćete dobiti nakon razmatranja prijave).

4. Bićete upisani u registar članova MAIKP-a i dobićete Uverenje o članstvu MAIKP-a na e-mail.


MEĐUNARODNA ASOCIJACIJA ZA INTEGRALNU KAUZALNU PSIHOTERAPIJU

Matični broj: 28347162 11070, Srbija, Beograd, Generala Ždanova 20/14 +381 61 6316000 mail@aipp.education