Neurosomatska autoregulacija

 

Neurosomatska samoregulacija

Edukaciju vode autori programa
Dr sci. med. Natalija Karafa-Korbut i Jurij Tor


Edukativni kurs za psihologe, u okviru kojeg ćete savladati metodu neurosomatske samoregulacije za rad sa psihosomatskim i psihoemocionalnim poremećajima i moći ćete da vodite pod supervizijom grupe, čak i ako pravite prve korake u psihosomatici.

 

Koncentrativna relaksacija

Savladaćete metodu duboke relaksacije i sinhronizacije leve i desne moždane hemisfere, koja će Vam omogućiti da aktivirate proces samoisceljenja i upravljate njime.

Relaksacija Džejkobsona

Naučićete tehniku uklanjanja akutne i hronične neuromišićne napetosti, koja smanjuje intenzitet psihološke nelagode i pomaže organizmu da se odbrani od negativnog uticaja stresa na zdravlje.

Autogeni trening dr Šulca

Naučićete tehniku za neutralisanje negativne reakcije organizma na stres, čije je lekovito dejstvo uslovljeno povećanjem tonusa parasimpatičkog dela autonomnog nervnog sistema.

Neurosomatska samoregulacija

Edukaciju vode autori programa
Dr sci. med. Natalija Karafa-Korbut i Jurij Tor

Edukativni kurs za psihologe, u okviru kojeg ćete savladati metodu neurosomatske samoregulacije za rad sa psihosomatskim i psihoemocionalnim poremećajim i moći ćete da vodite pod supervizijom grupe, čak i ako pravite prve korake u psihosomatici.

Osnovi regulacije imunog sistema prema ImKP-a

Jedinstvena imaginativna metoda regulacije imunog sistema ImKP je naučno dokazana i veoma efikasna metoda za obnavljanje i jačanje imunog sistema. Rad po metodi postaje moćan izvor za obnavljanje i lečenje iznutra, zbog prirodnih sposobnosti tela.

Ovaj metod aktivacije pojedinih organa imunog sistema, čije se snabdevanje krvlju poboljšava uz pomoć autogene regulacije. Od posebnog značaja je aktivacija timusne žlezde – moždanog centra imunološke odbrane.

Takav rad sa imunološkim sistemom posebno je važan kod teških dijagnoza, koje same po sebi izazivaju ogroman stres koji pogađa imuni sistem.

Šta će vam dati metode kursa?

✅ Potpuno nov kvalitet rada sa psihosomatikom, ako ste već iskusan specijalista

✅ Mogućnost ulaska u ovu oblast uz garanciju da možete odmah pomoći ljudima 

✅ Proširićete svoju praksu radom sa grupama

✅ Savladaćete prvu fazu obuke nemačke imaginativne telesne psihoterapije (ImKP) — jednog od najboljih pristupa psihosomatske medicine u svetu

✅ Dobićete moćno sredstvo za prevenciju i lečenje sopstvenih psihosomatskih bolesti

✅ Ovom metodu možete naučiti svoje najmilije, za njihovo zdravlje

✅ Moći ćete da radite sa klijentima na sledećem spektru poremećaja:

✓ Poremećaji spavanja
✓ Glavobolje i drugi sindromi bola
✓ Panični napadi
✓ Sindrom hroničnog umora
✓ Profesionalno/emocionalno sagorevanje
✓ Fizička i psihička prenapregnutost
✓ Anksiozni poremećaji
✓ Sociofobije
✓ Posttraumatski stresni poremećaj
✓ Opsesivna stanja i fobije
✓ Hipohondrične neuroze
✓ Problem spontanih pobačaja, toksikoza kod trudnica
✓ Neplodnost nejasnog porekla
✓ Poremećaj homeostatskih mehanizama organizma usled stresa

Edukaciju vode autori programa

Dr sci.med. Natalija Karafa-Korbut

Psihijatar, psihoterapeut, psiholog, docent IGIP (Međunarodno društvo za katatimsko-imaginativnu psihoterapiju), supervizor Instituta za psihosomatsku medicinu i psihoterapiju (Potsdam, Nemačka)

Jurij Tor

Psihoterapeut, psiholog, osnivač i predavač Akademije za integralnu psihodinamsku psihoterapiju (AIPP)

Vaši rezultati nakon kursa

U radu sa pacijentima umete da:

  Koristite metode primenjene neurosomatske samoregulacije, koncentrativne relaksacije, autogenog treninga, progresivne mišićne relaksacije

  Formulišete verbalne sugestivne fraze

  Izaberete najbolji način za dostizanje neurosomatske regulacije, uzimajući u obzir prirodu poremećaja i individualnih osobina klijenta

  Efikasno radite sa poremećajima koji nastaju usled hronične nervne i fizičke napetosti i poremećaja mehanizama homeostatske samoregulacije

U radu sa samim sobom umete da:

 Izvedete sve vežbe iz savladanih metoda relaksacije: KoE, autotreninga, progresivne neuromišićne relaksacije

 Svesno utičete na faze napetosti i opuštanja – u različitim položajima tela i različitim uslovima

 Diferencirano opažate sopstveno telo

  Stupate u kontakt sa sopstvenim telom

Poznajete:

  Teorijske osnove kretanja kroz sve faze relaksacije

  Metode primenjene neurosomatske samoregulacije

  Teorijske i praktične osnove upotrebe metoda primenjene neurosomatske samoregulacije 

Nakon obuke dobijate štampani sertifikat od autora kursa.

Kurs sadrži najdelotvornije metode neurosomatske samoregulacije koje su prošle višegodišnju proveru efikasnosti i u širokoj su upotrebi u oblasti psihosomatske medicine u Nemačkoj i drugim razvijenim zemljama sveta.

Sve tri metode relaksacije predstavljene na kursu  — koncentrativna relaksacija (KoE), progresivna mišićna relaksacija Džejkobsona i autotrening Šulca – koriste se u okviru pravca imaginativne psihoterapije tela (ImKP) kod lečenja psihosomatskih i somatskih oboljenja, uključujući i teške autoimune bolesti.

Uz metode naučene na ovom kursu bićete spremni za rad sa psihosomatskim i psihoemocionalnim problemima vaših klijenata i moći ćete pouzdano da upravljate sopstvenim zdravljem i psihičkim blagostanjem.

Kako funkcioniše program

01. Obuka se održava ponedeljkom i petkom 3., 6., 10., 13. i 17. juna onlajn preko platforme Zoom.

02. Vreme trajanja je od 11.00 do 14.00 časova.

03. Po završetku kursa dobijate video snimak kursa, paket metodičkih materijala i štampani sertifikat od autora.

Moduli programa

01 Modul. Primenjena neurosomatska samoregulacija.

Šta predstavlja primenjena neurosomatska samoregulacija u praktičnoj psihologiji.

Teorijska osnova metode. Osnovni principi i preduslovi rada po ovoj metodi.

Specifičnost u odnosu na druge metode i tehnike.

Psihofiziološka osnova primenjene neurosomatske samoregulacije.

02 Modul. Koncentrativna relaksacija (KoE).

Teorijski deo.

Šta predstavlja metod koncentrativne relaksacije Anite Vilde-Kizel. Osnovni pojmovi i termini. Preduslovi za izvođenje vežbi.

Tehnika izvođenja vežbi. Indikacije i kontraindikacije za primenu. Specifičnost u odnosu na druge metode i tehnike relaksacije.

Psihofiziološka osnova koncentrativne relaksacije.

Praktični deo.

Prva etapa: Rad sa telom.

✓ Samoposmatranje i izvođenje vežbi u ležećem položaju sa svesnim osećajem oslonca

✓ Diferencirano opažanje sopstvenog tela

✓ Koncentracija pažnje na različite delove dela, na prostor u kome se vežba izvodi

✓ Opažanje sopstvenih telesnih senzacija

✓ Svesno opuštanje napetih mišića

✓ Uspostavljanje i održavanje verbalnog kontakta između psihoterapeuta i ispitanika – tehnike, praksa

✓ Izvođenje vežbi za rad sa srcem i grudnom žlezdom (timusom), „Mesto unutrašnjeg spokoja i zaštićenosti“, „Unutrašnji savetnik“

Druga etapa: Formulisanje sugestivnih fraza.

✓ Obuka za samoposmatranje i opažanje sopstvenog tela

✓ Obuka za telesno-orijentisanu imaginaciju

✓ Rad na izgradnji snažnog i otpornog imuniteta

✓ Izvođenje vežbi uz svest o telu u različitim pozama i položajima

✓ Izvođenje vežbi u ležećem položaju sa svesnim osećajem oslonca uz korišćenje sugestivnih fraza

✓ Samoposmatranje u toku izvođenja vežbi

✓ Izvođenje vežbi u sedećem i stojećem položaju i u toku fizičke aktivnosti, sa svesnim osećajem oslonca i uz korišćenje sugestivnih fraza

03 Modul. Progresivna mišićna relaksacija Džejkobsona.

Teorijski deo.

Šta predstavlja progresivna (postupna) neuromišićna relaksacija Džejkobsona. Osnovni termini i pojmovi.

Tehnika izvođenja vežbi. Indikacije i kontraindikacije za sprovođenje progresivne neuromišićne relaksacije.

Specifičnost u odnosu na druge metode i tehnike relaksacije.

Psihofiziološka osnova progresivne neuromišićne relaksacije.

Praktični deo.

✓ Algoritam vođenja progresivne (postupne) neuromišićne relaksacije

✓ Etape vođenja neuromišićne relaksacije

✓ Izvođenje vežbi za svesno naizmenično naprezanje i opuštanje mišića

✓ Učenje vežbi za relaksaciju svih skeletnih mišića: mišića ruku, nogu, stomaka i leđa, glave i lica

✓ Veština samoposmatranja osećaja i senzacija u telu

✓ Veština autokorekcije stanja

✓ Rad u grupi

✓ Preporuke u vezi sa izvođenjem

04 Modul. Autogeni trening Šulca.

Teorijski deo. Autogeni trening Johana Henriha Šulca:

Opšta informacija o nižem i višem stupnju autotreninga Šulca. Osnovni pojmovi i termini.

Specifičnost izvođenja autotreninga: osnovni položaji (poze) koji se koriste u autogenom treningu.

Indikacije i kontraindikacije za izvođenje autotreninga.

Preduslovi izvođenja vežbi u okviru autotreninga.

Specifičnost u odnosu na druge metode i tehnike relaksacije.

Psihofiziološka osnova autogenog treninga.

Praktični deo. Autogeni trening Šulca:

✓ Opšta uvodna informacija o 7 vežbi meditacije iz drugog (višeg) stupnja autotreninga i tehnika njihovog izvođenja: „Fiksacija spontano nadolazećih predstava u boji“, „Vizuelizacija određenih boja koje predlaže psihoterapeut“, „Vizuelizacija konkretnih predmeta“, „Fiksacija na vizuelnoj predstavi apstraktnih pojmova“, „Pasivna pažnja“, „Zamišljanje drugih ljudi kroz slike“, „Odgovor nesvesnog“   

✓ Savladavanje vežbi meditacije „Fiksacija spontano nadolazećih predstava u boji“, „Vizuelizacija određenih boja koje predlaže psihoterapeut“. Asocijativno značenje osnovnih boja

✓ Savladavanje vežbe meditacije „Vizuelizacija konkretnih predmeta“

✓ Savladavanje vežbe meditacije „Fiksacija na vizuelnoj predstavi apstraktnih pojmova kao što je „pravda“, „sreća“, „istina“ i sl.“ i rad sa asocijacijama koje nadolaze u procesu izvođenja ove vežbe

✓ Savladavanje vežbe meditacije „Pasivna pažnja (usredsređenost na određene specifične senzacije – doživljaj situacija u kojima se javljaju želje)“. Ciljano i proizvoljno zamišljanje situacija 

✓ Savladavanje vežbe meditacije „Zamišljanje drugih ljudi kroz slike“: zamišljanje neutralnih lica; zamišljanje emotivno obojenih predstava prijatnih i neprijatnih ljudi; neutralisanje emotivno obojenih predstava ljudi

✓ Savladavanje vežbe meditacije „Odgovor nesvesnog“ u cilju postizanja „Autogenog neutralisanja“: zamišljanje slika i situacija koje bira sam praktikant; odgovor na sopstvena pitanja u meditativnom stanju „Ko sam ja?“, „Šta ja želim?“, „U čemu je moj glavni problem?“; mentalno premeštanje u zamišljenu scenu i realno proživljavanje te scene

05 Modul. Uvod u simboldramu Eberharda Vilke. 

Teorijski deo.

Teorijska osnova metode simboldrame. Osnovni principi simboldrame prema Eberhardu Vilke: princip upravljanja regresijom, emocionalno-korektivni uticaj, zamišljanje slika. Etape i šema vođenja seansi simboldrame. 

Praktični deo.

Zamišljanje slika. Simbolika i tumačenje, formiranje taktike vođenja seansi u skladu sa metodom simboldrame.

06 Modul. Primena neurosomatske samoregulacije u psihoterapijskom radu i za sopstvene potrebe.

Preporuke za izbor tehnike neurosomatske samoregulacije u zavisnosti od nozologije i individualnih osobina klijenta.

Principi formiranja strategije rada sa psihosomatskim poremećajima u zavisnosti od nozologije, ozbiljnosti oboljenja i ličnih osobina klijenta.

Preporučena bazična strategija u radu.

Komplet metodičkih materijala vezanih za pokazane tehnike.

Cena učešća

 

MASTER GROUP

_________

23990din

16990 din

Moguće je plaćanje na rate.

Za prijavu pišite na mail@aipp.education ili na WhatsApp

Na kurs primamo kolege koje su već stekle ili su u procesu sticanja profesionalnog obrazovanja iz oblasti psihologije ili medicine.

Da, ukoliko ste stekli ili stičete profesionalno obrazovanje iz oblasti psihologije ili medicine.

Po završetku kursa nakon završnog testiranja dobijate štampani sertifikat od autora.

Obuka se održava onlajn preko platforme Zoom.

+381 69 652 031 | srbija@aipp.education

© Akademija za integralnu psihodinamsku psihoterapiju