Radionica o potisnutoj argresiji

 

Dijagnostika i strategije rada sa potisnutom agresijom kod različitih poremećaja

Autori i voditelji
Jurij Tor i dr Irina Zedgenizova


Trening o metodologije dijagnostikovanja potisnute agresije i odabira terapijske strategije u zavisnosti od tipa ličnosti klijenta i postojećeg poremećaja.

 

Dijagnostika

Usvojićete metodologiju koja će vam omogućiti da dijagnostikujete probleme vezane za potisnutu agresiju kod klijenata u konativnoj, psiho-emocionalnoj i telesnoj sferi, kao i da procenite ulogu identifikovanih problema u etiologiji poremećaja klijenta.

Strategija terapije

Naučićete strategije i metode pripreme klijenta za rad sa potisnutom agresijom kao terapijskom metom, a takođe ćete se upoznati sa principima rada sa agresijom korišćenjem korak po korak protokola, na primeru kratkotrajnog tretmana kliničku depresiju koristeći protokol do 20 sesija.

Sa ovim programom vi ćete:

Usvojiti kompleksnu metodologiju za dijagnostikovanje potisnute agresije kod klijenata sa različitim poremećajima

Naučiti da razumete prirodu simptoma izazvanih potisnutom agresijom i vidite kako ona utiče na formiranje i održavanje simptoma u različitim nozologijama

Saznati kada je moguće započeti rad sa potisnutom agresijom kao terapijskim ciljem, a u kojim slučajevima postoje kontraindikacije i šta treba raditi u tom slučaju

Savladati metode pripreme klijenta za rad sa potisnutom agresijom, uzimajući u obzir nivo organizacije i tip ličnosti klijenta, prirodu i težinu postojećeg poremećaja, prisustvo pratećih bolesti

 Naučiti osnovne strategije za uklanjanje tabua i kanalisanje agresije

Polaznici treninga dobiće elektronski sertifikat o završenoj obuci i neograničen pristup snimku treninga kao i paketu metodičkih materijala.

Autori i voditelji treninga

Jurij Tor

Magistar psihologije, psihoterapeut, osnivač modaliteta Integralna kauzalna psihoterapija, osnivač i edukator Akademije za integralnu psihodinamsku psihoterapiju

Dr Irina Zedgenizova

Psihoterapeut, psihoanalitičar, psihijatar, seksolog, šef Katedre za psihoanalizu na Akademiji IPP, supervizor Sveruske profesionalne psihoterapeutske lige

Rad sa agresijom je najvažnija veština psihologa

Razumevanje prirode agresivnog nagona i njegove uloge u formiranju i održavanju simptoma postaće za vas ključ za uspešan rad sa sledećim nozologijama:

  • Depresija
  • Anksiozni poremećaji
  • Post-traumatski stresni poremećaj
  • Somatski i srodni poremećaji itd.
  • Poremećaji ličnosti
  • Bolesti zavisnosti
  • Poremećaji šizofrenog spektra

Program obuke

01 Modul. Zabrane ispoljavanja agresije u etiologiji različitih poremećaja.

01 Modul. Zabrane ispoljavanja  agresije u etiologiji različitih poremećaja.

Klasifikacija zabrana ispoljavanja agresije. Simptomatska manifestacija potisnute agresije u različitim nozologijama.

Slučajevi.

Vežbe za dijagnostiku: prepoznavanje zabrana ispoljavanja agresije u materijalima iz seansi, njihova klasifikacija.

02 Modul. Priprema klijenta za rad sa zabranama ispoljavanja agresije kao terapijskim ciljem.

02 Modul. Priprema klijenta za rad sa zabranama ispoljavanja agresije kao terapijskim ciljem.

Kako pripremiti klijenta da otkloni zabrane shvatanja i izražavanja agresije, uzimajući u obzir sledeće faktore:

1) Nivo organizacije ličnosti

2) Akcentuacije karaktera

3) Nozologija u anamnezi

4) Kontraindikacije.

03 Modul. Odabir strategije i vremena za početak rada sa potisnutom agresijom.

03 Modul. Odabir strategije i vremena za početak rada sa potisnutom agresijom.

Pregled metoda za ukidanje zabrane agresije:

1) Klasifikacija

2) Principi izbora u zavisnosti od karakteristika ličnosti klijenta i terapeuta.

Principi formiranja strategije rada sa potisnutom agresijom u zavisnosti od tipa ličnosti, prirode  i dubine poremećaja. Osnovne strategije za suočavanje sa potisnutom agresijom.

04 Modul. Pregled metoda rada sa potisnutom agresijom. Principi rada pomoću korak po korak protokola na primeru lečenja kliničke depresije.

04 Modul. Završni ispit.

Pregled metoda rada sa potisnutom agresijom.

Principi za izbor strategije rada u zavisnosti od karakteristika ličnosti klijenta i terapeuta.

Protokoli rada na primeru protokola za kratkotrajno lečenje kliničke depresije (do 20 sesija).

Odgovori na pitanja.

Metodološki komplet:

01. Šema sistemskog rada sa potisnutom agresijom.

02. Tabela simptoma potisnute agresije u različitim nozologijama.

03. Spisak kontraindikacija za rad na uklanjanju zabrana na agresiju.

04. Kontrolna lista „Dijagnostika za rad sa potisnutom agresijom“.

05. Program za pripremu klijenta za rad sa agresijom.

06. Kontrolna lista spremnosti klijenta za radi na ukidanju zabrana aresije.

07. Strategija rada sa potisnutom agresijom.

08. Preporučena literatura.

Cena za obuku

 

29

Ova specijalna ponuda važi za one koji se prijave do 19. marta.

Od 20. marta cena će biti 55 eura.

Prijavite se na mail: srbija@aipp.education

Pitanja

Primaju se kolege koje su završile ili u toku edukacije za psihoterapeuta/psihološkog savetnika ili koje su završile ili u toku sticanja visokog obrazovanja u oblasti psihologije ili medicine.

Po završetku kursa, nakon testiranja, dobićete elektronski sertifikat o pohađanju programa.

Obuka se sprovodi onlajn preko platforme Zoom.

Prilikom registracije danas do 23.59

SPECIJALNI BONUS

U roku od mesec dana po završetku kursa, imaćete priliku da dobijete besplatnu supervizijsku podršku u vidu odgovora na pitanja (putem mejla) vezanih za rad sa usvojenom metodologijom.

+381 69 652 031 | srbija@aipp.education

© Akademija za integralnu psihodinamsku psihoterapiju