Agresija

Alhemija agresije: pristupi lečenju različitih poremećaja

(snimak vebinara od 27.03.2024.)

Poštovane kolege, pozivamo vas na naš najbolji kurs u godini:

 

Metode i protokoli za rad sa agresijom kod različitih poremećaja

Аutori edukacije Jurij Tor i dr Irina Zedgenizova

Obuka za psihologe, psihoterapeute i psihijatre

Savladaćete metode i protokole za rad sa agresijom kod različitih poremećaja:

 • anksiozno-depresivni
 • opsesivno-kompulzivni
 • narcisoidni
 • psihotični
 • psihosomatski
 • pasivno-agresivni

To će vam omogućiti da efikasno radite sa najčešćim poremećajima i psihološkim problemima sa kojima se klijenti obraćaju.

Ovaj kurs je moćan sistem za detoksikaciju uma i tela od nagomilane potisnute agresije. Daje lekovit efekat prilikom ovladavanja i uvežbavanja tehnika, jača samopoštovanje i poboljšava međuljudske odnose.

Sa ovim programom vi ćete:

  Ovladati sistemom  psihoterapijskih metoda i tehnika, koji će vam omogućiti da:

 • izvučete klijenta iz psihogene depresije i uspešno radite sa anksioznim, opsesivno-kompulzivnim, narcisoidnim, psihosomatskim i pasivno-agresivnim poremećajem;
 • pomognete klijentu da unapredi svoje partnerske i porodične odnose, kao i kvalitet komunikacije sa drugima kroz rad sa pasivnom i potisnutom agresijom;
 • efikasno pomažete deci i adolescentima da prepoznaju i upravljaju svojim agresivnim impulsima;
 • osnažite i stabilizujete samopoštovanje i samopouzdanje klijenta zahvaljujući eliminisanju autoagresije, negativnih samouverenja i kompleksa;

Naučiti da radite sa agresijom prema programu koji se sastoji od protokola za svaku vrstu poremećaja ponaosob;

Savladati terapeutske tehnike koje možete primeniti za rad sa širokim spektrom psihopatologija;

Rešiti mnoge probleme povezane sa suočavanjem sa sopstvenom agresijom.

Po završetku kursa dobićete elektronski sertifikat. Izdavanje elektronskog sertifikata je uključeno u cenu programa.

Autori i voditelji kursa

Jurij Tor

Psihoanalitički terapeut, magistar psihologije, osnivač i edukator Akademije za integralnu psihodinamsku psihoterapiju

Irina Zedgenizova

Psihoterapeut, psiholog, psihoanalitičar, psihijatar, seksolog, akreditovani supervizor Ruske profesionalne psihoterapeutske lige, zamenik direktora sektora za lečenje Centra za psihoterapiju dr Jermakova

Metode terapije su kauzalne, odnosno otklanjanju uzrok poremećaja i psihičkih tegoba – nakon terapije, simptomi povezani sa suzbijanjem agresije se ne vraćaju. Konkretno, simptomi depresije, anksioznosti, apatije i drugih bolnih stanja nestaju.

Rad po ovoj metodologiji jača samopoštovanje, formira pozitivan stav kod klijenta  i normalizuje međuljudske odnose.

Teorijsku osnovu sistema čini psihodinamski model psihe i autorska istraživanja terapije autoagresije i odnosa prema sebi.

Sistem daje vidljiv klinički efekat već u prvom mesecu nakon početka primene.

Problem broj 1 u psihoterapiji

Potisnuta agresija je glavni uzrok niza psiholoških poremećaja, od depresije do teških psihosomatskih bolesti.

Budući da predstavlja hronični unutrašnji izvor stresa, ona potkopava telo iznutra, čineći psihu nezaštićenom od spoljašnjih stresova.

Agresija potisnuta iz svesti ne nestaje sama od sebe, već se samo akumulira tokom godina. Stekavši kritičnu masu, često se obruši na osobu u vidu bolesti i patoloških psihoemocionalnih stanja.

Zbog toga je veoma važno da psiholog ili psihoterapeut ovlada metodama „psihološke detoksikacije“ od neodreagovane agresije usmerene ka unutra, kao i da savlada metode formiranja kod klijenata novih, zdravih obrazaca upravljanja sopstvenom agresijom.

Kako program funkcioniše

 1.  Kurs traje od 5. aprila do 17. maja 2024. i održava se onlajn na ZOOM platformi.
 2. Vreme susreta: petkom od 14h do 17h.
 3. Za savladavanje tehnike rada sa agresijom koriste se savremene metode obučavanja psihoterapeuta, kao što su metoda analize slučajeva, demonstracija tehnika i vežbanje u paru i grupama po troje.
 4. Mi nova znanja prenosimo do savladavanja NA NIVOU VEŠTINA.
 5. Tokom ovladavanja tehnikama i rada sa potisnutom agresijom proradićete mnoge sopstvene probleme u ovoj oblasti.
 6. Nakon završenog kursa, dobićete elektronski sertifikat od autora sistema. Izdavanje elektronskog sertifikata je uključeno u cenu programa.

7 susreta po 3 sata + metodički materijali

01. Dijagnostika i strategija suočavanja sa agresijom

Priroda i vrste zabrana agresije:

 • Mehanizam za formiranje i održavanje zabrana agresije
 • Klasifikacija zabrana agresije
 • Simptomi potisnute agresije u različitim nozologijama
 • Slučaj
 • Vežba u dijagnostici na osnovu materijala sesija

Priprema klijenta da se nosi sa inhibicijama agresije kao terapeutskom metom:

 • Osnovni koraci pripreme
 • Kontraindikacije

Strategija potisnute agresije:

 • Pregled metoda za ukidanje zabrana agresije
 • Redosled i šema rada sa potisnutom agresijom

VAŠI REZULTATI NAKON MODULA
1) U mogućnosti ste da otkrijete materijale u vezi sa agresijom pomoću psihoanalitičkih i koučing tehnika.
2) Razumete šemu i redosled rada sa potisnutom agresijom.

01. Metode rada sa potisnutom agresijom 

Kognitivne i sugestivne tehnike za otklanjanje zabrana na agresiju i njihovu zamenu zdravim stavovima.

Tehnike neuromodelovanja za otklanjanje zabrana i obradu akumulirane agresije:

 • Tehnika reimprintinga zabrana i negativnih stavova
 • Tehnika transformacije i integracije iskustva

Demonstracija. Vežbanje.

Tehnike rada sa granicama.

Slučajevi. Vežbe za uvežbavanje tehnike.

Simboldramski metod za rad sa potisnutom agresijom.

Karakteristike i alati katatimno-imaginativne psihoterapije.

Motivi za rad sa agresijom.

Demo seanse motiva „Divlja mačka“ i „Divlja zver u lovu“ sa protagonistom, za obučavanje klijenta upravljanju sopstvenom agresijom.

Otklanjanje zabrane na agresiju kod terapeuta:

 • Grupni simboldramski motiv

Program za rad sa potisnutom agresijom po sesijama.

VAŠI REZULTATI NAKON MODULA

1) Vladate kognitivnim i sugestivnim tehnikama, kao i tehnikama neuromodelovanja za eliminisanje negativnih stavova i zamenu zabrana zdravim stavovima u vezi sa agresijom.

2) Umete da izbavite klijenta od posledica ograničavajućih pravila vezanih za agresiju i akumulirane potisnute agresije koja nije bila obrađena.

3) Imate šablone za objašnjavanje klijentima kako da upravljaju svojom agresijom i znate kako da koristite razjašnjavanje kao alat za slabljenje zabrana.

4) Posedujete veštine obučavanja klijenata kako da prepoznaju i zaštite svoje granice i interese.

5) Imate gotov program u sesijama na koji možete da se oslonite u radu sa potisnutom agresijom, na osnovu kojeg možete da planirate sesije i radite uz predvidiv rezultat.

6) Znate kako da prepoznate i samostalno obradite sopstvenu potisnutu agresiju i eliminišete sopstvena ograničavajuća uverenja.

7) Uvideli ste i delimično korigovali sopstveni odnos prema agresiji kroz rad sa simboldramskim motivima i njihovu kasniju analizu.

02 Metode rada sa pojačanom agresivnošću

Rad sa agresijom kod pacijenata sa poremećajima ličnosti:

Osobine ispoljavanja agresivnih impulsa kod pacijenata sa poremećajima ličnosti na primeru slučajeva.

 • Samopovređivanje
 • Suicidne misli i ponašanje
 • Preporučene metode rada.

Simboldramski metod u radu sa pojačanom agresivnošću.

 • Seansa motiva „Olujni oblak“ sa protagonistom.

VAŠI REZULTATI NAKON MODULA

1) Razumete specifičnost i znate kako da radite sa agresijom kod pacijenata sa graničnim poremećajem ličnosti.

2) Znate kako da radite sa pacijentima sa suicidnim stanjima svesti.

3) Vladate tehnikama kanalisanja viška agresije pomoću simboldramskih motiva.

03 Agresija u seksualnoj sferi

Seksualne perverzije sa pomeranjem libida sa ljubavnog na destruktivni cilj.

 • Sadizam
 • Mazohizam
 • Egzibicionizam itd.

04. Agresivnost kod dece i adolescenata

Manifestacija agresivnih impulsa u različitim razvojnim fazama kod dece i adolescenata. Kriterijumi norme i patologije.

Dijagnostika sposobnosti dece i adolescenata da prepoznaju i upravljaju svojom agresijom.

Osobine rada sa agresijom kod dece i adolescenata.

Preporučene tehnike i metode za rad sa agresijom kod dece i adolescenata.

Strategije rada sa agresijom kod dece i adolescenata u zavisnosti od dijagnostičkih rezultata.

VAŠI REZULTATI NAKON MODULA

1) Upoznati ste sa osobinama i kriterijumima normalnog i patološkog ispoljavanja agresije kod dece i adolescenata u zavisnosti od razvojnih faza.

2) Vladate tehnikama i metodama rada sa agresivnim impulsima kod dece i adolescenata.

3) U stanju ste da dijagnostikujete smetnje u upravljanju agresijom kod dece i adolescenata i izaberete strategiju terapije na osnovu rezultata dijagnostike.

05. Rad sa agresijom u zavisnosti od tipa poremećaja

 1. anksiozno-depresivni
 2. opsesivno kompulzivni
 3. narcisoidni
 4. psihotični
 5. psihosomatski
 6. pasivno-agresivni

VAŠI REZULTATI NAKON MODULA

1) Poznajete karakteristike ispoljavanja i funkcije agresije kod različitih vrsta poremećaja.

2) Vladate tehnikama i metodama rada sa svakim od ovih tipova poremećaja.

3) Naučićete da razumete terapijske mete i razlike u pristupima u zavisnosti od tipa poremećaja i savladaćete rad po protokolima.

Komplet metodičkih materijala

01. Protokoli po sesijama za rad sa sledećim poremećajima:

 1. anksiozno-depresivni
 2. opsesivno-kompulzivni
 3. narcisoidni
 4. psihotični
 5. psihosomatski
 6. pasivno-agresivni

02. Metode i tehnike:

01. Tehnika za otkrivanje zabrana, negativnih stavova prema sebi i povezanih iskustava;

02. Tehnika reimprintinga za neutralizaciju nekritički prihvaćenih zabrana;

03. Tehnika transformacije i integracije iskustva;

04. Psihoanalitičke tehnike;

05. Kognitivne tehnike;

06. Sugestivne tehnike;

07. Tehnike rada sa granicama;

08. Tehnike za rad sa pojačanom agresivnošću;

09. Pristupi radu sa agresijom kod dece i adolescenata.

Preporučena literatura

Povratna informacija od prethodnih polaznika kursa

«Ovo je najbolja edukacija koju sam ikada pohađala“

«Vrednost ove edukacije je višestruko veća od njene cene. Klijenti su zadovoljni i preporučuju me drugima»

(Аnastasija Bariševа)

«Sve je dobro osmišljeno, jasno i razrađeno, kao da vaša škola radi već deset ili čak dvadeset godina»

(Аleksej Rodionov)

«Primetila sam da su tokom edukacije počeli da mi se vraćaju stari klijenti i pojavili su se novi.»

(Ana Pirogova)

ZA CEO KURS

________

297e

Na rate: €99 mesečno (ukupno 3 meseca).
1. rata do 4. aprila,
2. rata do 4. maja,
3. rata do 4. juna.
Ukupna cena kursa je 297 eura.
Uz jednokratnu uplatu: popust od 10%, cena programa je 268€.

Edukanti Akademije za IPP imaju popusti od 10 do 20%.

Za registraciju za plaćanje na rate pišite na: +381 69 652  031 ili srbija@aipp.education

Na program mogu da se upišu:

√ Svi oni koji su završili ili studiraju neku od društvenih nauka

√ Svi oni koji žele da steknu znanja iz psihologije i psihoterapije i da rade na sebi

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa obrazovanjem za upis, slobodno nam pišite.

Da. Cilj našeg programa je da vam damo sva neophodna znanja za dalju praksu u psihološkom savetovanju i psihoterapiji.

Nakon završetka kursa, dobićete elektronski sertifikat od autora kursa. Izdavanje elektronskog sertifikata je uključeno u cenu programa.

Autorski sertifikat u štampanom obliku nije uključen u cenu programa. Moze se naručiti za 15e.

Na rate: €99 mesečno (ukupno 3 meseca).
1. rata do 4. aprila,
2. rata do 4. maja,
3. rata do 4. juna.
Ukupna cena kursa je 297 eura.

Za rate pišite na: srbija@aipp.education

Viber za preostala pitanja +381 65 65 21 330.

KONTAKT:

Nastja M. Đerman
Tel: +381 69 6521 330
Email: srbija@aipp.education

U roku od mesec dana nakon završetka kursa imaćete priliku da dobijete besplatnu supervizijsku podršku u vidu odgovora na pitanja (mejlom) u vezi sa radom na metodama sistema.

+381 69 652 031 | srbija@aipp.education

© Akademija za integralnu psihodinamsku psihoterapiju