trauma_psychotherapy

Rad sa traumom: pravila bezbednosti

vebinar od 21.maja

Poštovane kolege, pozivamo vas na naš kurs o radu sa psihotraumama


OSNOVE PSIHOTERAPIJE ZA TRAUMU

Kurs koji će vam omogućiti da formirate sistem profesionalnih kompetencija u oblasti psihološke pomoći odraslima i deci koji se nađu u kritičnim situacijama i doživljavaju traumatska iskustva ili njihove posledice.

 

 

Savladaćete i konsolidovati na nivou veština praktične metode i tehnike usmerene na prevazilaženje posledica psihološke traume kod dece, adolescenata i odraslih, kao i metode samoregulacije.

Kurs će vam omogućiti da bezbedno i produktivno radite sa klijentima koju su preživeli traumatske događaje.

Autor i voditelj kursa

Dr Oksana Kuznjecova

Analitički psiholog, simboldramski psihoterapeut, traumaterapeut, šef katedre jungove analize AIPP

Kurs će se održati od 30. maja do 20. juna 2024. onlajn na ZOOM platformi.

Vreme nastave: četvrtkom od 18.00 do 21.00 h. Ukupno 4 predavanja.

Program

Osnovni pojmovi:

 • Psihološka trauma, lična kriza, ekstremna situacija, stres, distres, posttraumatski stresni poremećaj (PTSP)

Vrste traumatskih situacija:

 • Kratkoročni/neočekivani traumatski događaj;
 • Serijska traumatizacija/produženi traumatski događaj)

Ideje o prirodi i psihodinamici mentalne traume:

 • S. Frojd — o mehanizmima i psihodinamici mentalne traume, „ratnih neuroza“;
 • J.M. Šarko — o psihogenoj prirodi nekih mentalnih poremećaja;
 • E. Kraepelin – „neuroza straha” i „traumatska neuroza”;
 • K. G. Jung — o poreklu teških mentalnih poremećaja;
 • O. Fenihel o traumatskim neurozama (simptomi traumatskih neuroza prema Fenihelu);
 • D. Kalsheda – razumevanje psihološke traume;
  J. Bovlbi — „delo tuge“ i njegove faze;
 • E. Kubler-Ross „Pet faza prihvatanja neizbežnog” / 5 faza prihvatanja smrti.

Teorijski aspekti PTSP-a:

 • Horovicov informacioni model – sinteza kognitivnih, psihoanalitičkih i psihofizioloških modela razumevanja PTSP-a;

Profesionalna etika, ekološka prihvatljivost metoda i tehnika

 • Principi psihološkog savetovanja i psihoterapije u slučajevima psihološke traume i PTSP-a.

Interakcija sa specijalistima srodnih profesija

VAŠI REZULTATI NAKON MODULA
1) Imate mogućnost da identifikujete materijale u vezi sa traumom kada radite sa klijentom.
2) Razumete izvore i psihofiziološke mehanizme nastanka traumatskih poremećaja.
3) Vaš rad se zasniva na ekološki prihvatljivoj i etičkoj interakciji sa kolegama i klijentima

DIJAGNOSTIKA

Klasifikacija psihogenih poremećaja uočenih tokom i nakon ekstremnih situacija. 

 • Nepatološke (fiziološke) reakcije; 
 • Psihogene patološke reakcije;
 • Psihogena neurotična stanja;
 • Reaktivne psihoze

Kriterijumi za PTSP u ICD i DSM.  Vrste PTSP-a:

 •  anksiozni, astenični, disforični, somatoformni

Glavne opcije za tok i kliničku prognozu PTSP-a:

 • PTSP koji ne zahteva lečenje;
 • Progresivna;
 • Naizmeničan;
 • Kurs sa odloženim početkom.

Disocijacija i PTSP. Tuga i žalost (F.E. Vasiljuk).

Problemi

dijagnostikovanja stresnih stanja i PTSP-a kod dece i odraslih.  Simptomi PTSP-a. Određivanje težine stanja. 

Posledice posttraumatskog stresa kod dece. Dijagnoza posledica posttraumatskog stresa kod dece.  Polustrukturirani intervju za procenu traumatskih iskustava dece; Upitnik roditelja za procenu traumatskih iskustava dece (N.V. Tarabrina). 

Dijagnoza emocionalnih posledica i kognitivnih oštećenja izazvanih psihičkom traumom.

Formalizovane i neformalne metode za dijagnostikovanje manifestacija stresa i PTSP-a:

 • Metode za procenu posttraumatskog stresnog poremećaja (SCID — Structured Clinical Interviev for DSM);
 • Klinička dijagnostička skala (CAPS — Clinical-administred PTSP Scale);
 • Impact of Event Scale-Revided (IOES-R);
 • Skala posttraumatske reakcije Misisipija;
 • Bekov inventar depresije;
 • Upitnik za procenu težine psihopatoloških simptoma SCL-90-R (Derogatisova skala);

PTSP skala iz MMPI;

Upitnik za traumatski stres (TSK) (Kotenev) itd.

 • Uloga zapažanja u psihološkom ispitivanju;
 • Projektivne tehnike kao alat za dijagnostikovanje PTSP-a.

POMOĆ U SLUČAJU POVREDE.

 • Hitna i kratkoročna pomoć
 • Hitna pomoć za traumu
 • Krizna intervencija
 • Debrifing
 • Faze izlaska iz krize
 • Stanje šoka
 • Faza stagnacije — formiranje simptoma
 • Faza oporavka
 • Faza lične integracije

VAŠI REZULTATI NAKON MODULA

Steći ćete veštine u dijagnostikovanju poremećaja uočenih tokom i nakon traumatskih situacija. 

 1. Znaćete kako da ih primenite na vreme i etički u radu sa odraslima i decom.
 2. Steći ćete veštine u hitnoj i kratkotrajnoj traumatskoj nezi.

Teorijske osnove upotrebe psihotehničkih sredstava.

Verbalna i neverbalna psihotehnička sredstva u korekciji stresnih stanja i PTSP-a.

Psihoterapijske metode za pružanje psihološke pomoći i podrške klijentima sa PTSP-om.

Različiti psihoterapijski pristupi u radu sa klijentima sa simptomima PTSP-a

 • racionalna psihoterapija;
 • kognitivna psihoterapija;
 • terapija usmerena na osobu;
 • pozitivna psihoterapija;
 • simboldrama;

terapija bajkama i dr.
Tehnike art terapije koje pomažu u prevazilaženju posledica psihološke traume.

Rad sa snovima i aktivnom maštom.

Upotreba metoda mentalne samoregulacije za ublažavanje simptoma napetosti i anksioznosti:

 • auto-trening;
 • progresivna relaksacija mišića;

aktivna vizuelizacija slika resursa.
Tehnika desenzibilizacije i obrade traumatskih iskustava pomoću pokreta oka (EMDR/EMDR prema F. Shapiru);

Oporavak iskustava povezanih sa traumatičnom situacijom.

Rad sa agresijom i besom.

Demonstracija otpora klijenata pri radu sa simptomima traume i PTSP-a.

VAŠI REZULTATI NAKON MODULA

 1. Imate širok spektar psihotehničkih sredstava za ispravljanje stresnih stanja i PTSP-a.
 2. Poznajete strategije i tehnike rada sa agresijom i besom kod klijenata sa PTSP-om i umete da u svoju praksu uvedete rad sa snovima i aktivnom maštom.

Sindrom emocionalnog sagorevanja (EBS) kod predstavnika pomagačkih profesija.

Pogledi na CMEA u stranoj i domaćoj psihologiji:

 • H. Freudenberg;
 • K. Maslach;
 • V.V. Boiko;
 • N.V. Grishina.

Ponašanje i strategije suočavanja:

 • R. Lazarus;
 • S. Folkman;
 • T.L. Kriukova;
 • R.M. Granovskaia;
 • NJIH. Nikolskaia.

Koncept salutogeneze (A. Antonovski);

Ideje o „ranjenom iscelitelju” (A. Gugenbil-Krejg, M. Konforti);

Veštine i tehnike samoregulacije;

Autogeni trening (prema Šulcu);

Progresivna/sekvencijalna relaksacija mišića (E. Jacobson).

VAŠI REZULTATI NAKON MODULA

 1. Poznajete strategije i tehnike za prevenciju i lečenje sindroma sagorevanja.
 2. Teoretski i praktično ste spremni za održiv i efikasan rad sa klijentima koji pate od traumatskih poremećaja.

ODGOVORI NA PITANJA O KURSU

SERTIFIKAT

Po završetku edukacije Akademija IPP vam izdaje elektronski sertifikat o završenoj edukaciji.

 

ZA CEO KURS

________

149e

 

Uz jednokratnu popust je 10%, cena obuke 134e.

Edukanti višegodišnje edukacija imaju 10% popusta.

Moguće je plaćanje u ratama:

 1. 75e u dinarskoj protivvrednosti do 29. maja
 2. 75e u dinarskoj protivvrednosti do 29. juna

Cene izražene na sajtu važe za uplate iz Srbije. Za uplate iz inostranstva cene se uvećavaju za troškove provizije.

 


+381 69 652 031 | srbija@aipp.education

© Akademija za integralnu psihodinamsku psihoterapiju