Metode rada sa potisnutom agresijom

Odabrani momenti sa edukacije o dijagnostike agresije


Metode rada sa potisnutom agresijom kod različitih poremećaja

Autori sistema
Jurij Tor i dr Irina Zedgenizova


Edukacija za psihologe koja će vam omogućiti da savladate sistem metoda za rad sa potisnutom agresijom kod različitih poremećaja i eliminišete osnovni uzrok njihovog nastanka.

 

 

Savladaćete na nivou veština psihoanalitičke, sugestivne i kognitivne tehnike, kao i psihokorekcione metode za sistematski rad na otklanjanju zabrane na osećanje i izražavanje agresije.

Ovo će vam omogućiti da se efikasno pozabavite osnovnim uzrocima koji leže u osnovi najčešćih poremećaja i većine zahteva za psihološku pomoć.

Ovaj kurs je moćan sistem za detoksikaciju psihe i tela od nagomilane potisnute agresije. Ima lekovito dejstvo pri radu sa širokim spektrom poremećaja, poboljšava samopoštovanje i međuljudske odnose.

 

Metode rada sa potisnutom agresijom kod različitih poremećaja

Autori sistema

Jurij Tor i dr Irina Zedgenizova

Edukacija za psihologe koja će vam omogućiti da savladate sistem metoda za rad sa potisnutom agresijom kod različitih poremećaja i eliminišete osnovni uzrok njihovog nastanka.

 

Savladaćete na nivou veština psihoanalitičke, sugestivne i kognitivne tehnike, kao i psihokorekcione metode za sistematski rad na otklanjanju zabrane na osećanje i izražavanje agresije.

Ovo će vam omogućiti da se efikasno pozabavite osnovnim uzrocima koji leže u osnovi najčešćih poremećaja i većine zahteva za psihološku pomoć.

Ovaj kurs je moćan sistem za detoksikaciju psihe i tela od nagomilane potisnute agresije. Ima lekovito dejstvo pri radu sa širokim spektrom poremećaja, poboljšava samopoštovanje i međuljudske odnose.

Sa ovim programom vi ćete:

Savladati sistemom psihoterapeutskih metoda i tehnika, što će omogućiti:

— da izvućite klijenta iz psihogene depresije i uspešno radite sa anksioznošću, afektivnim, psihosomatskim poremećajima, poremećajima, PTSP-om, zavisnostima

— poboljšate partnerske i porodične odnose, kao i kvalitet komunikacije između klijenta i drugih ljudi putem eliminisanja pasivne agresije i projekcija negativnih osećanja i misli na druge ljude

— poboljšate i stabilizujete samopoštovanje, povećate samopouzdanje klijenta putem eliminacije autoagresije, negativnih uverenja i kompleksa

Naučiti da radite sa agresijom kroz program koji se sastoji od sesija planiranih u određenom redosledu

Naučiti psihotehnike i terapeutske tehnike koje možete koristiti za lečenje većine psihopatologija

Uklonite mnoge probleme povezane sa sopstvenom agresijom

Po završetku kursa dobićete elektronski sertifikat od autora sistema.

Autori i voditelji edukacije

Jurij Tor

Psihoterapeut, psiholog, doktorand filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, osnivač i predavač Akademije za integralnu psihodinamsku psihoterapiju (AIPP)

Dr Irina Zedgenizova

Psihoterapeut, psihoanalitičar, psihijatar, seksolog, supervizor psihoterapijske grupe, zamenik direktora za medicinski rad Centra za psihoterapiju dr Ermakova, zamenik direktora za nauku i profesorka u Institutu za savremenu psihoterapiju i psihologiju

Tehnika terapije je kauzalna, tj. otklanja uzrok poremećaja i psihičkih problema. Nakon njegove upotrebe, depresija se ne vraća, anksioznost, apatija i druga bolna stanja povezana sa suzbijanjem agresije nestaju.

Rad po metodologiji podiže samopoštovanje i formira pozitivan stav prema sebi kod klijenta, kao i normalizuje međuljudske odnose.

Teorijska osnova sistema je psihodinamički model psihe i autorska istraživanja psihoterapijskog rada sa autoagresivnošću i odnosom klijenta prema sebi.

Sistem daje vidljiv klinički efekat već u prvom mesecu nakon početka upotrebe.

Problem #1 u psihoterapiji

Potisnuta agresija je glavni uzrok brojnih psihičkih poremećaja – od depresije do teške psihosomatike.

Kao hronični unutrašnji izvor stresa, on potkopava telo iznutra, čineći psihu bespomoćnom da odbrani sebe od spoljašnjih stresova.

Agresija koja je isterana iz svesti ne nestaje sama od sebe, već se samo akumulira tokom godina.

Dobivši kritičnu masu, ova snežna gruda jednom pada na čoveka kao lavina u obliku bolesti i bolnih psiho-emocionalnih stanja.

Pritužbe „budim se već umoran“, „dugo me ništa ne raduje“, „osećam se nepotrebnim“, „stalno sumnjam u sebe i brinem za budućnost“ predznake su akumulacije kritičnog nivoa unutrašnje napetosti.

Zbog toga je veoma važno da psiholog ovlada metodama „psihološke detoksikacije“ – oslobađanja klijenata patološkog efekta neodreagovane agresije, koja se usmerava prema unutra.

Kako program funkcioniše

01. Kurs će se održati od 11. do 25. aprila 2022. ONLINE u video režimu u ZOOM-u.

02. Trening će trajati ponedeljkom i petkom od 11 do 14h.

03. Za ovladavanje metodologijom rada sa agresijom koriste se savremene metode podučavanja psihoterapeuta, posebno metoda klijentskih slučajeva, demonstracija tehnika i vežbanje u parovima i trojkama.

04. Obučavamo sva nova znanja do savladavanja NA NIVOU VEŠTINA.

05. Dok budete naučili trikove i tehnike suočavanja sa potisnutim argesijom, rešavaćete mnoge svoje probleme u ovoj oblasti.

06. Na kraju kursa, dobićete elektronski SERTIFIKAT OD AUTORA SISTEMA.

Program

 01. Modul 11. april 11.00-14.00

Psihoanalitičke tehnike za otkrivanje i otklanjanje zabrane na agresiju.

Klijentski slučajevi.
Vežbe na materijalu sesija.

Koučing tehnike za otkrivanje stavova koje čine problem sa rukovanjem agresijom.
Demonstracija. Vežbe u parovima i trojkama.

Tehnika za neutralizaciju zabrana naučenih u detinjstvu.

Klijentski slučajevi. Demonstracija. Vežbe.

VAŠI REZULTATI NAKON MODULA
1) U mogućnosti ste da detektujete materijale vezane za zabrane agresije pomoću psihoanalitičkih i koučing tehnika.

2) Savladali ste psihoanalitičke tehnike za otklanjanje zabrane na agresiju kod klijenata.

3) U stanju ste da neutrališete roditeljske instrukcije koje je klijent nekritički naučio u detinjstvu i zamenite ih zdravim stavovima u pogledu postupanja sa svojom agresijom.

02. Modul 15. april 11.00-14.00

Kognitivne i sugestivne tehnike za uklanjanje zabrane na agresiju i njihovu zamenu zdravim stavovima.
Slučajevi. Vežbe.

Tehnika za transformaciju i integraciju iskustva za uklanjanje zabrane i preradu nagomilane agresije.
Demonstracija. Vežbe u parovima i trojkama.

VAŠI REZULTATI NAKON MODULA
1) Posedujete kognitivne i sugestivne terapijske tehnike za uklanjanje negativnih stavova. Znate kako da ih koristite etički da zamenite zabrane zdravim stavovima prema agresije.

2) Imate šablone za objašnjavanje klijentima kako da se nose sa svojom agresijom i znate kako da koristite pojašnjenje kao alat za popuštanje zabrana.

3) Posedujete tehniku korekcije neuronskih kola povezanih sa iskustvom suzbijanja agresije. U mogućnosti ste da oslobodite klijenta nagomilane potisnute agresije.

4) Znate kako da samostalno proradite sopstvenu potisnutu agresiju, otkrivenu u vašem iskustvu.

03. Modul 18. april 11.00-14.00

Tehnike razjašnjenja za ukidanje zabrana agresije.
Tehnike dizajnirane da nauče klijente da prepoznaju i zaštite svoje granice i interese.
Klijentski slučajevi.
Vežbe.

Tehnike rada sa predstavama za obradu nagomilane agresije.
Klijentski slučajevi. Vežbe.

VAŠI REZULTATI NAKON MODULA
1) Imate šablone za objašnjavanje klijentima kako da se nose sa svojom agresijom i znate kako da koristite pojašnjenje kao alat za popuštanje zabrana.

2) Možete pristupiti klijentovoj neobrađenoj agresiji u obliku predstave i obraditi je pomoću tehnika transformacije predstave.

3) U stanju ste da identifikujete u obliku predstave i procesuirate sopstvenu potisnutu agresiju.

04. Modul 22. april 11.00-14.00

Tehnike stvaranja novih obrazaca ponašanja zdravog rukovanja svojom agresijom.
Vežbe u parovima i trojkama.

Rad sa agresijom postavljenom u druge ljude projekcijom. 
Slučajevi, demonstracija.
Vežbe u parovima i trojkama.

VAŠI REZULTATI NAKON MODULA

1) Znate kako da formirate nove zdrave obrasce ponašanja da bi se klijent nosio sa svojom agresijom.

2) U stanju ste da prepoznate i eliminišete agresivne projekcije klijenata i na taj način otklonite izvor napetosti i u velikoj meri izlečite njihove međuljudske odnose.

3) U stanju ste da identifikujete i otklonite sopstvene projekcije povezane sa neprerađenom agresijom i na taj način značajno poboljšate neharmonične odnose.

05. Modul 25. april 11.00-14.00

Metoda rada sa negativnim uverenjima o sebi i kompleksima.
Demonstracija. Vežbe u parovima i trojkama.

Tehnika smanjenja razlike između «Ja» i «Ja-ideala».
Demonstracija. Vežbe u parovima i trojkama.

Sesijski program rada sa potisnutom agresijom.

Odgovori na pitanja o kursu.

VAŠI REZULTATI NAKON MODULA
1) Naučili ste da uklanjate komplekse i negativna uverenja kod klijenata, eliminišući tako snažan hronični izvor auto-agresije.

2) Naučili ste da eliminišete sopstvena ograničavajuća uverenja.

3) Posedujete tehniku smanjenja razlike između «Ja» i «Ja-ideala». Dobili ste efekat za sebe (poboljšan odnos prema sebi) dok naučili ovu tehniku.

4) Dobili ste osnovni sesijski program rada sa potisnutom agresijom, na osnovu kojeg ćete moći da planirate sesije i da radite predvidljivo i sigurno.

06. Metodički materijali

 • Kontrolna lista «Psihoanalitičke tehnike»
 • Kontrolna lista «Kognitivne tehnike»
 • Kontrolna lista «Sugestivne tehnike»
 • Kontrolna lista za rad sa granicama
 • Algoritmi izvršenja:
  — Koučing tehnika za otkrivanje negativnih stavova prema sebi i iskustvima vezanim za njih
  — Tehnika za neutralisanje nekritički naučenih negativnih uverenja
  — Tehnika transformacije i integracije iskustva
  — Tehnike rada sa predstavama za obradu nagomilane agresije
  — Tehnika čišćenja od projekcija predstava drugih ljudi
  — Metoda kako da zamenite negativna uverenja o sebi pozitivnim
  — Tehnika eliminacije kompleksa
  — Tehnika smanjenja razlike između „Ja“ i „Ja-ideala“
 • Sesijska šema rada
 • Kontrolna lista sistemskog rada sa potisnutom agresijom

 

MASTER GRUPA

_________

124

Moguće je plaćanje u 3 rate (3 x €49):
Prva rata do 11. aprila.
Druga rata do 3. maja.
Treća rata do 3. juna

Primaju se kolege koje su završile ili su u toku sticanja višeg obrazovanja iz oblasti psihologije ili medicine.

Da, ako imate ili ste trenutno u procesu sticanja višeg obrazovanja iz oblasti psihologije ili medicine.

Po završetku kursa, nakon testiranja, dobićete elektronski sertifikat od autora programa.

Kurs se sprovodi onlajn preko platforme Zoom.

Moguće je plaćanje u 3 rate (3 x €49):
Prva rata do 11. aprila.
Druga rata do 3. maja.
Treća rata do 3. juna

Prilikom prijave danas do 23.59

SPECIJALNI BONUS

U roku od mesec dana po završetku kursa, imaćete priliku da dobijete besplatnu supervizionu podršku u vidu odgovora na pitanja vezana za rad na metodama sistema (preko email).

+381 69 652 031 | srbija@aipp.education

© Akademija za integralnu psihodinamsku psihoterapiju