Letnja škola

PSIHODINAMIKA U PITANJIMA I ODGOVORIMA

vebinar od 27.juna

Dođite na trening edukaciju iz veština psihoanalize

Ponedeljkom 14h-17h | 8 časova po 3 sata

Specijalni trening veština primene tehnika savremene psihoanalize u individualnoj i grupnoj psihoterapiji.

Najvažnija i najteža stvar u psihoanalizi je primena praktičnih tehnika rada i davanje interpretacija koje će imati terapijski efekat. Ali paradoks je u tome da vas tome obično ne uče, već ta neprocenjiva znanja morate sami da skupljate mrvicu po mrvicu na supervizijama, ličnoj terapiji, kroz primere slučajeva iz prakse…

Na Letnjoj školi ćete:
dobiti jasno objašnjenje i demonstraciju svih najdelotvornijih načina i tehnika rada u psihodinamskoj psihoterapiji
naučiti sami da ih koristite na nivou veština.

Ne propustite unikatni format učenja praktičnih veština direktno od majstora psihoanalize.

Autorke i voditeljke

Dr Irina Zedgenizova

Psihoterapeut, psihoanalitičar, psihijatar, seksolog, supervizor Sveruske profesionalne psihoterapeutske lige,

šef Katedre za psihoanalizu na Akademiji IPP

_____________________________

Dr Oksana Kuznjecova

Analitički psiholog, simboldramski psihoterapeut, profesor Moskovskog državnog psihološko-pedagoškog univerziteta

_____________________________

Nadežda Vlasova

     Psihoanalitičar, trening analitičar Evropske konfederacije za psihoanalitičku psihoterapiju, rukovodilac

kliničke prakse na Akademiji IPP

Format obuke

 Sve tehnike se pojašnjavaju na primeru slučajeva (iz prakse sa klijentima)

 Edukator demonstrira sve tehnike i načine rada na času (demonstracioni rad edukatora i edukanta-«klijenta»)

 Učenje tehnika u formatu akvarijuma (par “terapeut”-“klijent” radi po određenoj tehnici, edukator koriguje i komentariše, spoljni krug posmatra demonstraciju, zatim se učesnici spoljnog i unutrašnjeg kruga menjaju)

 Rad u mini grupama po troje u Zoom sobama, posle čega sledi detaljna diskusija sa edukatorom o eventualnim pitanjima

Maksimalno aktivna diskusija 

Na časovima je veoma dobrodošlo aktivno učešće edukanata i pokretanje diskusija o svim složenim pitanjima u vezi sa psihodinamskim tehnikama.

 Snimci svih časova

Ako niste u mogućnosti da prisustvujete na nekim časovima, uvek možete da odgledate snimljene časove u svom tempu. 

Razvoj svih veština odvija se neposredno na časovima.

Program

Modul «Tehnike savremene psihoanalize»

OGLEDANJE

Tehnika pomoću koje klijenta učite da prepozna sopstvene emocije i osećanja koja je ranije slabo prepoznavao. Biće vam mnogo lakše da izgradite jak savez i smanjite anksioznost klijenata.

PRIDRUŽIVANJE

Tehnika koja se sjajno pokazala u radu sa preedipalnim klijentima kod kojih interpretacije nemaju efekta. Ovo je teška kategorija klijenata, ali tehnika „pridruživanja“ vam omogućava da slobodno razgovarate sa njima „istim jezikom“. U kombinaciji sa tehnikom „ogledanja“, vaše intervencije će brže formirati narcistički transfer, koji će u prvim fazama terapije pozitivno uticati na dinamiku terapije – klijent će početi više da vam veruje, oseća vašu posvećenost i iskreno interesovanje za njegovu ličnost.

PREOKRETANJE AGRESIJE NA TERAPEUTA

Veoma delotvorna tehnika u radu sa klijentima sklonim autoagresiji, samookrivljavanju i «zaglavljivanju» u osećanjima, prilikom stagnacije u terapijskim odnosima. Tehnika oslobađa ogromnu količinu klijentovih resursa i povoljno utiče na tok psihosomatskih bolesti i depresije.

SUPERVIZIJA OD STRANE PACIJENTA

U ovoj tehnici, uz pomoć posebnih pitanja, pokazujemo klijentu da ga smatramo dovoljno odraslim i kompetentnim da definiše kakva mu je pomoć trenutno potrebna. Na ovaj način klijentu pružamo mogućnost da preuzme malo više odgovornosti za svoje stanje i oporavak u svoje ruke. Time se jača i terapijski odnos i nivo organizacije ličnosti.

U radu sa graničnim pacijentima, tehnika daje „dozvolu“ verbalizacije agresivnih impulsa, što blagotvorno utiče na dinamiku terapije. Narcisoidnim ličnostima ova tehnika omogućava da osete da je njihova ličnost primećena, da su njihova mišljenja i želje važne, da nisu tretirani kao predmet ili funkcija — to im u velikoj meri pomaže da se osećaju bolje. Generalno, preporučujemo korišćenje ove tehnike kod gotovo svih kategorija pacijenata.

DIREKTIVE

Ovo su vrlo jednostavne, ali efikasne intervencije: direktne naredbe ili zabrane. Tehnika omogućava da se jasno ocrtaju granice setinga i ima umirujući efekat na preedipalne klijente u afektivnom stanju. Neki klijenti sa zahvalnošću odgovaraju na „komande“ i prijavljuju stabilizirajući uticaj tehnike u trenucima primene.

√ INTERPRETACIJE

Tehnika pomoću koje prevodimo jezik klijentovog nesvesnog na jezik svesti koji svi razumeju. Ovo možemo raditi sa bilo kojim produktom — snovima, asocijacijama, lapsusima, crtežima, pokretima tela. U pitanju je zanimljiv misaoni proces i kreativan rad za obe strane psihoterapijskog procesa. Međutim, ovde treba uzeti u obzir pravila bezbednosti, posebno kod dubljih nivoa interpretiranja. Zato bi tehniku trebalo učiti od psihoanalitičara sa velikim iskustvom.

Interpretacije doprinose i pojavi novog materijala za dugoročni rad, kao i rađanju uvida, zbog kojih pojedini klijenti dolaze na terapiju, nalazeći u tome posebno duševno zadovoljstvo. Često samo jedna interpretacija, tačna i pravovremena, može da pronikne u srž konflikta ili traume i pomogne klijentu da u potpunosti reši unutrašnji konflikt.

Modul «Kako postavljati klijentu pitanja»

USMERENA NA OBJEKAT

Ova tehnika vam omogućava da indirektno istražujete svet preedipalnog klijenta; pritom, vaša pitanja nisu usmerena na klijentovu ličnost (subjekta), već na objekte u okolnom svetu. Otpor se takođe istražuje na isti način.

USMERENA NA SUBJEKTA

Ovo su pitanja usmerena na klijentovu ličnost (subjekta). Koriste se za rad sa solidno strukturisanim klijentima. Pomoću njih možete istražiti osećanja, potrebe, želje i namere klijenata. Omogućavaju vam da otkrijete unutrašnji svet osobe, njene vrednosti i stavove.

SOKRATOVSKI DIJALOG

Legendarna tehnika koju je Platon opisao u svojim «Dijalozima». To je tehnika ispitivanja, koja ima za cilj korigovanje iskrivljenih uverenja, kao što su: «Imam groznu narav», «Svi oko mene su uspešni, a ja nisam» itd. Dijalog se gradi na poseban način i vodi klijenta do potpune transformacije uverenja i konsolidacije novog, konstruktivnog načina razmišljanja. Tehnika je široko primenjiva kako u praksi sa klijentima, tako i u pogledu sopstvenih negativnih uverenja.

CIRKULARNI INTERVJU

Efikasno identifikuje redosled događaja koji se dešavaju u porodici ili radnje članova porodice, karakteristike i scenarije njihove komunikacije. Ima odličan efekat i u drugim grupama gde postoje stabilne veze i uloge. Veoma efikasna u otkrivanju i eliminisanju porodičnih konflikata.

STRUKTURISANI INTERVJU

Strukturisani intervju po Otou Kernbergu je provereno sredstvo za dijagnostikovanje nivoa organizacije ličnosti, utvrđivanja indikacija za psihoterapiju, sposobnosti saradnje i nivoa introspekcije. Tehnika znatno olakšava život psihoterapeutima, posebno onima koji rade sa graničnim i psihotičnim klijentima.

MOTIVACIONI INTERVJU

Tehnika pomaže u prevazilaženju ambivalencije i otpora i otvara široke mogućnosti za kontakt sa resursima. Intervju se koristi u lečenju anksioznosti i depresije, kao i kod OKP-a, poremećaja u ishrani, PTSP-a, kod pacijenata sa zavisnostima itd.

Modul «Tehnike rada sa parovima i grupama»

Sve što postoji u grupi nisu pojedinci, već veze među njima. Grupne tehnike se fokusiraju na veze između članova grupe i rade kroz njih.

TEHNIKA «PREVOĐENJA»

Koristeći ovu tehniku, možete smanjiti afektivni naboj članova grupe: u slučajevima afektivno nabijenih izjava ili prilikom obraćanja naročito ranjivim članovima grupe, tražite od njih da kontaktiraju preko vas, „prevodeći“ takvu poruku u konstruktivniji oblik.

Kao rezultat tehnike „prevođenja“, ranjivi učesnici ostaju u terapiji, a učesnici sa izraženim afektivnim nabojem dobijaju od terapeuta povratnu informaciju o sopstvenim osećanjima.

TEHNIKA «BRIDŽINGA»

Tehnika koja omogućava formiranje jakih emocionalnih veza među članovima grupe uključujući ih u teme koje su značajne za tok sesije, pojačava aktivnost „ćutologa“ i „autsajdera“. Bridžing će vam pomoći da efikasno ispunite „neprijatne pauze“, formirate transfere u grupi i povećate njenu koheziju.

Modul «Tehnike rada sa različitim vrstama otpora»

TEHNIKE STIMULACIJE VERBALNE AKTIVNOSTI KLIJENTA

Kada radite sa otporom, otvorena pitanja mogu biti dobra tehnika stimulacije – potrebno je učiniti sve da klijent ne može da odgovori jednosložnim „da“ ili „ne“ i da se što više emotivno uključi u proces.

TEHNIKE PRIDRUŽIVANJA OTPORU

Jedna od varijacija tehnike «ogledanja» — preuveličavanje i dovođenje klijentovih misli do apsurda, ima odličan efekat na granične klijente, budući da preusmerava bes sa Ega na objekat. 

Modul: «Kako govoriti o novcu u terapiji? Varijante fleksibilnog setinga, indikacije, tehnike, rizici i korist»

Tema novca uvek izaziva mnogo osećanja na obe strane – i kod klijenta i kod terapeuta. Ova tema nije samo jedan od važnih „parametara” efektivnog setinga, već i način regulisanja dinamike terapije, oblik simboličke komunikacije. Sposobnost da se adekvatno odredi cena sesije, planira njeno povećanje, menja cena bez obezvređivanja sopstvenog rada ključ je zdravog odnosa između klijenta i terapeuta i prevencije profesionalnog sagorevanja stručnjaka. O čemu uopšte novac govori u terapiji?

O čemu ćemo diskutovati i šta ćemo vežbati:

– kako odrediti i saopštiti klijentu cenu sesije,
– kako na korektan način podići cenu sesije,
– kako koristiti besplatne sastanke,
– kako razmatrati plaćanje od strane trećeg lica,
– kako u terapiji koristiti varijante plaćanja na kredit, depozite, avansno plaćanje,
– kako naplaćivati propuštene i završne sesije.

Cena

Cena Letnje škole je 199е u dinarskoj protivvrednosti za prijavljene iz Srbije

Na rate — 3 rate po 73e:
1. rata do 30. juna,
2. rata do 30. jula,
3. rata do 30. avgusta.

Za edukante AIPP-a popust od 10%.

Da biste se prijavili za Letnju školu i dobili informacije za plaćanje uz popust, pišite nam na srbija@aipp.education.

Sertifikat po završetku edukacije

Po završetku edukacije Akademija IPP vam izdaje elektronski sertifikat o završenoj edukaciji.

Recenzije ranijih polaznika naših edukacija

«Ovo je najbolja edukacija koju sam ikada pohađala“

+381 69 652 031 | srbija@aipp.education

© Akademija za integralnu psihodinamsku psihoterapiju