Šamanska tehnika prevencije samoubistva

 

— Šamanska metoda-

TERAPIJA SUICIDNIH STANJA SVESTI

Edukaciju vode autori programa:
Dr Valerij Topojev i Jurij Tor

Radionica za psihologe, na kojoj ćete kroz rad sa predstavama savladati kratkoročnu metodu dijagnostikovanja i neutralisanja suicidnih raspoloženja i njihovih psihosomatskih manifestacija kod klijenata.

 

Dijagnostika

Savladaćete tehniku kojom možete dijagnostikovati samoubilačke misli i namere kod klijenata uz pomoć verbalnih i neverbalnih znakova, kao i niza drugih kriterijuma.

Terapija

Savladaćete metod izvođenja klijenta iz suicidnog stanja svesti, zasnovan na kombinaciji šamanskih tehnika i klasičnih terapijskih metoda kroz rad sa predstavama.

Šamanska metoda

TERAPIJA SUICIDNIH STANJA SVESTI

Edukaciju vode autori programa:
Dr Valerij Topojev i Jurij Tor


Radionica za psihologe, usled čega ćete kroz rad sa predstavama savladati kratkoročnu metodu dijagnostikovanja i neutralisanja suicidalnih raspoloženja i njihovih psihosomatskih manifestacija kod klijenata.

Program odricanja od života ne ispoljava se uvek u vidu očiglednih samoubilačkih misli ili ponašanja. Često se manifestuje u obliku progresivnih psihosomatskih simptoma.

Koje vrste bolesti formiraju takve autoagresivne programe?

Kako ih prepoznati ako počnu da se manifestuju mnogo kasnije, 10-20 godina nakon traumatskih događaja?

Koja je psihosomatika karakteristična za programe odricanja od života?

Kako eliminisati psihološki uzrok samoubilačkog stanja svesti i vratiti zdravlje pogođenim sistemima i organima?

Uz pomoć ovog programa vi ćete:

Savladati tehniku dijagnostikovanja suicidnih raspoloženja u ranoj fazi

Naučiti da razumete uzroke usled kojih se aktivira program odricanja od života i pronađete ih kod klijenta

Naučiti da otklonite uzroke suicidnih tendencija i probudite kod klijenta želju za životom

Saznati kada je rad sa suicidnim osobama u formatu privatne psihološke prakse kontraindikovan i kada je neophodna hospitalizacija

Moći da radite sa problemom suicidnih ideja prema programu, korak po korak

Na primeru rada sa temom samoubistva savladati osnovnu šamansku tehniku rada u psihoterapiji

Nakon edukacije i završnog testa, dobićete elektronski sertifikat od autora obuke.

Edukaciju vode autori programa

Dr Valerij Topojev

Osnivač metode sigma-psihoterapije

Jurij Tor

Doktorand filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, osnivač i predavač Akademije za integralnu psihodinamsku psihoterapiju (AIPP)

Dr Valerij Topojev se više od 20 godina specijalizuje za psihoterapiju suicidnih osoba.

Njegova metoda je nastala na osnovu eksperimentalnih istraživanja i saradnje sa Saveznim centrom za suicidologiju, kao i terenskih istraživanja u Rusiji u regionima sa povećanom stopom suicida među populacijom.

Metoda se zasniva na kombinaciji šamanskih psihoterapijskih tehnika i klasičnih terapijskih metoda i predstavlja kratkoročni način da se klijent izvede iz suicidnog stanja svesti pomoću rada sa predstavama.

Государственная аккредитация программы

Все образовательные программы Академии ИПП аккредитуются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, ст.15 ФЗ-273 и №85-ФЗ. Академия ИПП является аккредитованным партнером ООО «СЗМ НПЦ ИПЭГ» (образовательная лицензия 78Л02 0000331 выдана Комитетом по образованию Санкт-Петербурга распоряжением от 27.05.2015 № 2600-р).

По окончании курса вы получите государственное удостоверение о повышении квалификации. После аттестации с представлением клиентского случая на супервизию вы получите электронный сертификат от авторов системы.

Suicidne ideje su gorući problem u psihoterapiji

Svi psiholozi koji rade u praksi se manje-više redovno susreću sa samoubilačkim raspoloženjima klijenata.

Ako psiholog nema odgovarajuću obuku, ova tema može izazvati anksioznost, misli o prosleđivanju klijenta psihijatru ili o prestanku rada sa takvim klijentom.

Na edukaciji «Terapija suicidnih stanja svesti» savladaćete tehniku pomoću koje ćete se osećati samopouzdano i biti u stanju da u kratkom roku eliminišete samoubilačke misli i njihove uzroke kod klijenata.

Izlaganje „Šamanske tehnike prevencije samoubistva“ na međunarodnoj konferenciji „Prikaz slučajeva u psihoterapiji i psihološkom savetovanju“ 4.3.2022.

Izlaganje „Šamanske tehnike prevencije samoubistva“ na međunarodnoj konferenciji „Prikaz slučajeva u psihoterapiji i psihološkom savetovanju“ 4.3.2022.

Kako program funkcioniše

01. Edukacija će se održati u sredu, 25. maja 2022. onlajn u Zoom-u.

02. Vreme održavanja: od 11.00 do 16.00, uklj. kratke pauze.

03. Za upoznavanje sa metodom koriste se studije slučaja klijenata i trening u grupama po troje.

04. Za formiranje dijagnostičkih i terapijskih veština koriste se vežbe.

05. Na kraju kursa ćete polagati završni test da biste konsolidovali svoja znanja.

06. Po završetku kursa dobićete elektronski sertifikat od autora metode.

Program

01 Modul. Razlozi za aktivaciju i faze programa odricanja od života

Kako i usled kojih događaja se formira program odricanja od života.

Kroz koje faze prolazi stanje svesti suicidne osobe od trenutka kada se javi pomisao na odustajanje od života do trenutka njenog ovaploćenja.

Somatske manifestacije različitih faza razvoja suicidnih ideja (promene hormonskog nivoa, crevne flore itd.)

02 Modul. Dijagnostika suicidnih namera

1. Prave i lažne suicidne namere. Kriterijumi za diferencijaciju.

2. Znaci suicidnih sklonosti:

✓ Verbalne manifestacije

✓ Neverbalni znaci

✓ Somatske manifestacije

✓ Manifestacije u snovima

✓ Slike i predstave karakteristične za suicidne osobe

✓ Znaci u projektivnim testovima

Dijagnostičke vežbe:
Prepoznavanje samoubilačke namere kod klijenta prema svim dijagnostičkim kriterijumima.

03 Modul. Metoda terapije suicidnih misli i buđenja želje za životom

Šema rada: dijagnoza samoubilačkih namera — otklanjanje njihovih uzroka — eliminacija preostalih psihosomatskih manifestacija — buđenje želje za životom.

Tehnika rada sa predstavama za neutralizaciju programa odricanja od života:

✓ Objašnjenje

✓ Demonstracija

✓ Trening u zasebnim Zoom-sobama za sastanke 

Program rada po seansama.

04 Modul. Završni ispit.

Odgovori na pitanja.

Rezime osnovnih tačaka i nijansi dijagnostike i terapije samoubilačkih stanja svesti.

Završno testiranje znanja o proučavanoj metodi.

05 Modul. Metodički set.

1. Tabela suicidnih simptoma.

2. Dijagnostička ček-lista.

3. Ček-lista «Indikacije za hospitalizaciju» (kontraindikacije za privatni rad).

4. Algoritam terapijske tehnike.

5. Šema rada.

6. Program rada po seansama.

Cena obuke

 

MASTER GRUPA

_________

5990 din.

Za prijavu pišite na mail@rs.aipp.education (kliknite na dugme PRIJVA ispod).

Primaju se kolege koje su završile ili su u toku sticanja višeg obrazovanja iz oblasti psihologije ili medicine.

Na kraju kursa nakon završne sertifikacije, dobićete elektronski sertifikat od autora programa.

Da, ako ste dobili ili trenutno dobijate stručno obrazovanje iz psihologije ili medicine.

Obuka se odvija onlajn u Zoom-u.

Prilikom prijave danas do 23.59

SPECIJALNI BONUS

U roku od mesec dana nakon završetka kursa, imaćete priliku da dobijete besplatnu supervizionu podršku u vidu odgovora na pitanja vezana za rad sa naučenom metodom (putem imejla).


WhatsApp link | srbija@aipp.education

© Akademija za integralnu psihodinamsku psihoterapiju

Ugovor o javnoj ponudi  |  Pravila o privatnosti