Snimci edukacija

SNIMLJENI I AKTUELNI

 KURSEVI I EDUKACIJE

Snimci i aktuelne edukacije i kursevi namenjeni savetnicima i psihoterapeutima, studentima humanističkih fakulteta, kao i ostalima iz pomagačkih profesija zainteresovanim za usvajanje novih znanja i veština.

 

Trenutne i snimljene edukacije

Edukacija koja će vam omogućiti da temeljno razumete čitav spektar narcisoidne patologije i naučite kako da radite sa njom

Razumećete prirodu nastanka i psihoanalitički pristup u radu sa afektima od kojih ljudi najčešće pate: krivicom, stidom, strahom, zavišću, anksioznošću, agresijom itd.

Razumevanje, dijagnostički kriterijumi i ovladavanje tehnikama za rad sa klijentima sa graničnom organizacijom ličnosti

Metode za bavljenje prekomernom agresijom kod neurotičnih klijenata i patološkom agresijom kod teških poremećaja.

Obučavanje dijagnostikovanju potisnute agresije i odabiru terapijske strategije u zavisnosti od tipa ličnosti klijenta i poremećaja.

Razumevanje uzroka i razvoja psihosomatskih poremećaja, metodapsihološke dijagnoze i pristupa u radu sa psihosomatikom.

Osnove psihoanalize dece, uzroci strahova, neuroza, agresivnog ponašanja i drugih psiho-emocionalnih problema deteta i pristup u radu sa njima.

Karakteristike seksualnog razvoja u različitim fazama života i odnosa u paru, kriterijumi za normalna i patološka stanja, kao i pristup otklanjanju poremećaja u seksualnoj sferi.

Razumevanje suštine većine problema koji se javljaju u porodičnim sistemima i parovima, bračna terapija, sistemski porodični pristup za rad sa različitim porodicama.

Psihodinamsko razumevanje i rad sa agresijom koju klijent usmerava ka sebi, kao i mogućnost rešavanja problema u ovoj oblasti i kod sebe. 

1-godišnji program profesionalnog usavršavanja i 3-godišnji program za Akreditovanog IKP-psihološkog savetnika

+381 69 652 031 | srbija@aipp.education

© Akademija za integralnu psihodinamsku psihoterapiju