Snimci edukacija

SNIMLJENI I AKTUELNI

 KURSEVI I EDUKACIJE

Snimci i aktuelne edukacije i kursevi namenjeni savetnicima i psihoterapeutima, studentima humanističkih fakulteta, kao i ostalima iz pomagačkih profesija zainteresovanim za usvajanje novih znanja i veština.

 

Trenutne i snimljene edukacije

Edukacija koja će vam omogućiti da temeljno razumete čitav spektar narcisoidne patologije i naučite kako da radite sa njom

1-godišnji program profesionalnog usavršavanja i 3-godišnji program za Akreditovanog IKP-psihološkog savetnika

Razumevanje, dijagnostički kriterijumi i ovladavanje tehnikama za rad sa klijentima sa graničnom organizacijom ličnosti

Savladavanje metoda za bavljenje prekomernom agresijom kod neurotičnih klijenata i patološkom agresijom kod teških poremećaja ličnosti i mentalnih poremećaja.

Obučavanje metodologiji dijagnostikovanja potisnute agresije i odabira terapijske strategije u zavisnosti od tipa ličnosti klijenta i postojećeg poremećaja.

Razumevanje uzroka i razvoja psihosomatskih poremećaja, metodapsihološke dijagnoze i pristupa u radu sa psihosomatikom.

Osnove psihoanalize dece, uzroci strahova, neuroza, agresivnog ponašanja i drugih psiho-emocionalnih problema deteta i pristup u radu sa njima.

Karakteristike seksualnog razvoja u različitim fazama života i odnosa u paru, kriterijumi za normalna i patološka stanja, kao i pristup otklanjanju poremećaja u seksualnoj sferi.

Razumevanje suštine većine problema koji se javljaju u porodičnim sistemima i parovima, bračna i transgeneracionu terapiju, sistemski porodični pristup za rad sa različitim porodicama.

Panične manifestacija kao vid psihosomatskog odgovora, kratkoročne metode simptomatskog i psihodinamskog tretiranja napada panike i stanja panike: telesne tehnike, tehnika neuromodeliranja stanja.

Psihodinamsko razumevanje i rad sa agresijom koju klijent usmerava ka sebi, kao i mogućnost rešavanja nekih od problema u ovoj oblasti i kod sebe. Ovaj rad ne može uvek zameniti psihoterapijski rad, ali i tad može biti od pomoći.

Steći ćete psihoanalitičko razumevanje psihološke traume, naučiti karakteristike rada sa akutnom i hroničnom traumom, savladati metode rada sa ličnom i transgeneracijskom traumom.