Patološka argesija


Metode rada sa prekomernom i patološkom agresijom kod teških poremećaja ličnosti i mentalnih poremećaja

Autori sistema
Jurij Tor i dr Irina Zedgenizova

Edukacija za psihologe koja će vam omogućiti da savladate metode za bavljenje prekomernom agresijom kod neurotičnih klijenata i patološkom agresijom kod teških poremećaja ličnosti i mentalnih poremećaja.

 

 

Naučićete karakteristike ispoljavanja i kako da radite sa agresijom kod asocijalnog poremećaja ličnosti, narcizma, drugih patologija ličnosti, kao i kod mentalnih poremećaja.

Savladaćete metode rada sa patološkom agresijom koju pokazuju ove kategorije klijenata.

Upoznaćete se sa metodom katatimsko-imaginativne psihoterapije (simboldrame) i njenim alatima za oslobađanje od prekomerne agresije.

Ovo će vam omogućiti da se osećate sigurni u ispoljavanje agresije od strane klijenata bilo kog stepena oštećenja i efikasno im pomažete.

 


Metode rada sa prekomernom agresijom i patološkom agresijom kod teških poremećaja ličnosti i mentalnih poremećaja


Autori sistema
Jurij Tor i dr Irina Zedgenizova


Edukacija za psihologe koja će vam omogućiti da savladate metode za bavljenje prekomernom agresijom kod neurotičnih klijenata i sa patološkom agresijom kod težkih poremećaja ličnosti i mentalnih poremećaja.

 

Naučićete karakteristike ispoljavanja i kako da radite sa agresijom kod asocijalnog poremećaja ličnosti, narcizma, drugih patologija ličnosti, kao i kod mentalnih poremećaja.

Savladaćete metode rada sa patološkom agresijom koju pokazuju ove kategorije klijenata.

Upoznaćete se sa metodom katatimsko-imaginativne psihoterapije (simboldrame) i njenim alatima za oslobađanje od prekomerne agresije.

Ovo će vam omogućiti da se osećate sigurni u ispoljavanje agresije od strane klijenata bilo kog stepena oštećenja i efikasno im pomažete.

Sa ovim programom vi ćete:

01. Naučiti da ublažite prekomernu agresiju kod neurotičnih klijenata, radite sa patološkom agresijom kod poremećaja ličnosti i teških psihopatologija, kao i savladate osnove psihoterapije za sledeće poremećaje:

Karakterološka psihopatija (antisocijalna) ličnost

Maligni narcizam

Granični poremećaji ličnosti

Ponašanje samopovređivanja

Samoubilačko ponašanje

Poremećaja u ishrani

Poremećaji spektra šizofrenije

02. Upoznati se sa katatimsko-imaginativnom psihoterapijom (simboldrama) i naučite kako da koristite njene tehnike za rad sa agresijom.

03. Naučiti tehnike i uputstva kako da sprečite sagorevanje kada radite sa poremećenim klijentima.

04. Dobiti za sebe efekat isceljenja povezan sa uklanjenje tabuizacije agresije i obradom agresivnih emocija radeći u grupnim seansama simboldrame.

Autorski sertifikat u štampanom obliku sa pravom rada na sistemu će dobiti one koji su završili i prethodni kurs «Metode rada sa potisnutom agresijom».

Oni koji nisu prošli obuku na kursu o metodama rada sa potisnutom agresijom mogu kupiti i pohađati ovaj kurs u snimanju ili dobiti elektronski sertifikat samo o pohađanji na edukaciju «Metode rada sa prekomernom agresijom i patološkom agresijom kod teških poremećaja ličnosti i mentalnih poremećaja».

Autori i voditelji edukacije

Jurij Tor

Psihoterapeut, psiholog, doktorand filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, osnivač i predavač Akademije za integralnu psihodinamsku psihoterapiju (AIPP)

Dr Irina Zedgenizova

Psihoterapeut, psihoanalitičar, psihijatar, seksolog, supervizor psihoterapijske grupe, zamenik direktora za medicinski rad Centra za psihoterapiju dr Ermakova, zamenik direktora za nauku i profesorka u Institutu za savremenu psihoterapiju i psihologiju

Program

 01. PSIHOPATIJA I MALIGNI NARCIZAM

Priroda i karakteristike «psihopatske» agresije kod asocijalnog i narcističkog poremećaja ličnosti

1. Glavne odlike funkcionisanja i stava psihopatske ličnosti.

2. Osobine razvoja mentalnog aparata kod psihopatske ličnosti.

2.1. Slabost Superega.

2.2. Patologija Ega.

3. Rodne karakteristike manifestacije psihopatske agresije.

3.1. Karakteristične crte ličnosti i obrasci ponašanja psihopatskih žena.

3.2. Komparativna analiza muške i ženske psihopatije

4. Klinički slučajevi i metode rada.

02. GRANIČNI POREMEĆAJI

Rukovanje agresijom kod klijenata sa graničnim poremećajem ličnosti.

— Samopovređivanje

— Poremećaji u ishrani

— Suicidalne misli i ponašanje

Klinički slučajevi i preporučene metode rada.

03. METODA SIMBOLDRAME ZA RAD SA AGRESIJOM

Metoda simvodrame za rad sa potisnutom i preteranom agresijom.

Uvod u simboldramu.

Osobine i sredstva katatimsko-imaginativne psihoterapije.

Tehnike za rukovanje agresijom.

Grupne sesije.

04. POREMEĆAJI ŠIZOFRENIČKOG SPEKTRA

Osobenosti rada sa klijentima sa poremećajima spektra šizofrenije.

Klinički slučajevi i preporučene tehnike.

Kako raditi zajedno sa psihijatrom.

05. RADI SA SVOJOM AGRESIJOM. PREVENCIJA IZGOREVANJA

Tehnike simboldrame:

— Otklanjanje zabrane na agresiju

— Naučite da izrazite agresiju

— Otklanjanje prekomerne agresije

Rad u grupnim sesijama.

06. Metodološki paket sa svim tehnikama i metodama ovladanim na kursu.

Cena za obuku

99

Primaju se kolege koje su završile ili su u toku sticanja višeg obrazovanja iz oblasti psihologije ili medicine.

Autorski sertifikat u štampanom obliku sa pravom rada na sistemu će dobiti one koji su završili i prethodni kurs «Metode rada sa potisnutom agresijom».

Oni koji nisu prošli obuku na kursu o metodama rada sa potisnutom agresijom mogu kupiti i pohađati ovaj kurs u snimanju ili dobiti elektronski sertifikat samo o pohađanji na edukaciju «Metode rada sa prekomernom agresijom i patološkom agresijom kod teških poremećaja ličnosti i mentalnih poremećaja».

Kurs se sprovodi onlajn preko platforme Zoom.

Da, moguće je plaćanje u dve rate — na početku i na kraju obuke.