Katatimne slike

Katatimne slike

Šta je Katatimina slika?

Grčka reč «katatim» znači «prema osećanjima, prema duši». Tokom terapije, u prikazanim scenama simbolično se pojavljuju osećanja, stavovi i uverenja, kao i navike ponašanja i sukobi u odnosima. U drugom koraku, oni se onda mogu osvestiti i obraditi.

Terapeutski rad sa imaginacijom je duboko psihološki zasnovan proces koji posebno služi za rešavanje sukoba i mobilizaciju unutrašnjih resursa.

Procedura katatimne imaginativne psihoterapije (KIP)

Tretmani se uobičajeno odvijaju na sledeći način:

Nakon kratke faze relaksacije, dobijate motiv čija je simbolika pogodna za imaginativno obrađivanje aktuelne teme. Verbalno opisujete ono što vam se prikazuje pred unutrašnjim okom.Terapeut vas prati u dijalogu, ohrabruje da bolje pogledate, podržava vas u konfliktima i ohrabruje da isprobate nove opcije ponašanja i iskustva u vezi.

Sva vaša čula su adresirana i aktivirana.

Nakon KIP terapije…

Posle terapijske sesije, poradite na onome što ste iskusili kod kuće tako što ćete ponovo slikati unutrašnje slike. Na ovaj način se unutrašnji proces stimulisan maštom nastavlja između sesija terapije. U sledećoj sesiji ono što je doživljeno u mašti obogaćuje se aktuelnim idejama i povezuje sa događajima u životnoj priči.

Katatimske slike – oblasti primene:

Uobičajeni razlozi za korišćenje KIP-a uključuju:
 • stresna/traumatska iskustva
 • PTSP (posttraumatski stresni poremećaj)
 • lični sukobi i krize
 • tugovanje/gubitak
 • strahovi
 • depresija
 • sagorevanje (burnout sindrom)
 • nezdravi obrasci ponašanja
  da
 • ojačavanje i razvoj sopstvenih veština i resurse
 • razvoj ličnosti 
 • KIP je podjednako pogodan kao individualna i grupna terapija, kao i za rad sa decom i mladima.

PROGRAM

Integralna gubinska psihoterapija i psihološko savetovanje