Integralna kauzalna psihoterapija (3 godine)


Program za Akreditovanog IKP-psihološkog savetnika u Srbiji i Akreditovanog IKP-psihološkog savetnika u Evropi

PO METODI INTEGRALNE
KAUZALNE (DUBINSKE) PSIHOTERAPIJE

septembar 2023. — jun 2026.

 

 

Integralna kauzalna psihoterapija je psihodinamski metod savetovanja i psihoterapije koju je uveo Jurij Tor u 2018. godini, a koji je zasnovan na principima dubinske psihologije i koristi savremene metode neuromodelovanja za obradu negativnih iskustava, kreiranje novih modela ponašanja i doživljaja slike o sebi, i na posebnom metodu rada sa imaginacijom (Simboldrama), prema dr. sci. med. H. Leuneru, kako bi učinio vidljivim nesvesni sadržaj psihe kroz slike i omogućio rad sa njim.

Multimodalni pristup se zasniva na psihoanalitičkom razumevanju psihe i kombinuje tehnike dubinske psihoterapije i simboldrame, sa najnovijim tehnikama neuromodeliranja ličnosti.

Za one koji žele da dobiju sistem rada u psihokorekciji, steknu osnove psihoanalize i simboldrame, nauče osnove rada sa porodicama i parovima. Za siguran rad sa širokim spektrom problema klijenata i značajno povećavanje obima svoje prakse.

 

Karakteristika edukacije za psihološkog savetnika je da će se:

zasnivati na slučajevima klijenata,

sadržati vežbe o svim tehnikama i metodama koje se razmatraju, 

 omogućiti pregled  snimljenog materijala rada psihoanalitičara sa klijentom u formatu „Gezelovog ogledala“.

SADRŽAJNO VEOMA BOGATA I POVOLJNA EDUKACIJA IZ PSIHOLOŠKOG SAVETOVANJA KOJA VODI DO

SERTIFIKATA AKREDITOVANOG IKP-PSIHOLOŠKOG SAVETNIKA U SRBIJI I EVROPI.

Проиграть видео

Program obuhvata:

MultimodalnI pristup problemu iz nekoliko uglova („ulaznih tačaka“)

Najbolje klasične pravce i nove tehnike neuronskog modelovanja

Jasne i efikasne tehnike za savetnički rad

Programe rada sa različitim problemima isplanirane po seansama

Dubinski rad sa sopstvenim temama i izazovima od prvog dana obuke

Toplu, kreativnu atmosferu i zainteresovanost predavača za vaše rezultate

Program će vam pomoći da uspešno radite sa različitim tipovima klijenata sa kojima je savetnicima dozvoljeno da rade, čak i onim teškim.

Konkretno, metode programa su veoma efikasne kod tretiranja sindroma izgaranja, različitih vrsta anksioznosti i paničnih napada,  strahova, agresije ka sebi i drugima, nepoverenjem u sebe, problema sa samopoštovanjem i samopouzdanjem, kao i razne druge probleme.  

Program se temelji na sinergiji naprednih tehnika neuronskog modelovanja, rada sa predstavama, metoda imaginacije i uvođenja u blagi trans i psihoanalitičkog pristupa koje pomažu u preciznijem detektovanju i delovanju na „žarište“ problema, dok istovremeno radimo na opštoj integraciji psihe, što klijentu omogućava brže dostizanje psihološkog blagostanja.

Program je dobro struktuiran. U slučaju rada sa standardnim problemima sa kojima dolaze klijenti razrađeni su pomoćni programi po seansama, u proseku za 10 seansi. Ovi pomoćni programi omogućavaju savetniku, naročito početniku, da drži siguran vektor kretanja, radi na problemu kompleksno i sveobuhvatno, koristi različite „ulazne tačke“ i pronađe najefikasnije instrumente za rad sa konkretnim klijentom.

  Multimodalnost

  Jasna struktura rada

  Prodiranje u problem kroz različite „ulazne tačke“

  Pomoćni programi po seansama

  Brz napredak, vidljiv i terapeutu i klijentu

  U toku rada sa klijentom lakše se izlazi iz naizgled bezizlaznih situacija, stagnacije i negativnih faza

Ovakav pristup je posebno važan za one koji tek počinju svoju praksu, jer ne moraju da „pipaju u mraku“ i oslanjaju se na intuiciju, već je svaki njihov korak osmišljen i vodi do očekivanog rezultata.

Usled korišćenja čitavog kompleksa instrumenata i različitih tačaka prodiranja u problem, kada u toku rada sa klijentom dođe do bezizlaznih situacija, stagnacije ili negativnih faza, savetnik je obučen i poseduje znanja kako to da primeti i proradi sa klijentom, a sam klijent može da primećuje napredak posle svake seanse. Zato klijenti rado preporučuju drugim klijentima rad prema našem sistemu.

Šta je to što daje ovakve rezultate?

Efekat se temelji na sinergiji naprednih tehnika psihokorekcije sa isceljujućim imaginativnim tehnikama, uvođenjem u blagi trans i radom sa predstavama (slikama), koje se primenjuju u određenom redosledu i proporcijama. To nam omogućava da precizno modifikujemo određene komponente ličnosti i nežno integrišemo ove promene u opštu strukturu ličnosti. 

Teorijsku osnovu sistema čini psihodinamski model psihe i autorske ideje u oblasti rada na odnosu prema samom sebi.

Značajna prednost ovog pristupa i metoda ogleda se u korišćenju različitih „ulaznih tačaka“ u problem i mogućnosti da se tehnike biraju prema osobinama konkretnog klijenta.

Usled korišćenja čitavog kompleksa instrumenata i različitih tačaka u kom se prilazi problemima, kada u toku terapije do bezizlaznih situacija, stagnacije ili negativnih faza, savetnik je obučen i poseduje znanja kako to da primeti i proradi sa klijentom.

Ovakav pristup je posebno važan za one koji tek počinju svoju praksu zato što dobijaju vežbe u grupama od po troje, pregled domaćih radova i podršku Edukatora tokom čitavog procesa edukacije.

Detaljno o metodu: link

Predavači

Jurij Tor

Psihoanalitički terapeut, psiholog, simboldramski terapeut, osnivač i šef Akademije integralne psihodinamske psihoterapije, predsednik Međunarodne asocijacije za integralnu kauzalnu psihoterapiju, predsednik upravnog odbora Slovenske asocijacije za psihoterapiju

_____________________________

Dr Irina Zedgenizova

Psihoterapeut, psihoanalitičar, psihijatar, seksolog, supervizor Profesionalne psihoterapeutske lige Rusije, šef katedre psihoanalize AIPP

_____________________________

Dr Oksana V. Kuznjecova

Analitički psiholog, simboldramski psihoterapeut, predavač Moskovskog državnog psihološko-pedagoškog univerziteta, šef katedre jungove analize AIPP

_____________________________

Tatjana Pervušina

Sertifikovani jungovski analitičar (IAAP/ROAP), edukator i supervizor Međunarodnog udruženja za analitičku psihologiju (IAAP), vanredni profesor Međunarodnog društva simboldrame (IGKIP)

_____________________________

Nikolaj Eštokin

Medicinski psiholog, sertifikovani psihoterapeut Evropskog udruženja za psihoterapiju (EPA), psihoterapeut-edukator Međunarodnog društva simboldrame (IGKIP), predsednik Rostovske regionalne asocijacije psiholoških telefona za hitne slučajeve, vođa Balint pokreta na jugu Rusije

_____________________________

Nebojša Jovanović

Magistar psihologije, psihoterapeut, osnivač IPP, predsednik EAIPP (Evropsko udruženje za integrativnu psihodinamsku psihoterapiju), predsednik UPSKS (Udruženje psihoterapije, savetovanja i koučinga Srbije – EAC National Association), predsednik Psihoterapijske sekcije DPS (Društva psihologa Srbije).

_____________________________

Doc. Dr sci.med. Rosa Šapić

Psihoterapeut, psihijatar, predsednik Balint društva Srbije, docent Visoke škole socijalnog rada u Beogradu, profesor Visoke strukovne škole za obrazovanje vaspitača u Kikindi

__________________________

Dr Natalija Manuhina

Sistemski porodični terapeut, vođa autorskih programa iz sistemske porodične psihologije, kratkoročnog savetovanja i koučinga

_____________________________

Nadežda Vlasova 

Psihoanalitičar, edukator Evropske konfederacije za psihoanalitičku psihoterapiju

 

Akreditacija

Raspored 2023-2024

Format

Obuka na primeru slučajeva klijenata

Najsavremeniji vid obuke iz psihoterapije i medicine. Teorija je snažno povezana sa primerima i ne zaboravlja se. Odmah savladate modele rada sa osnovnim zahtevima i tipovima klijenata.

 Seanse iskusnih psihoterapeuta sa klijentima u formatu  «Gezelovog ogledala»

Jedinstveni format obuke koji vam omogućava da vidite snimak seansi u svim njenim suptilnostima i naučite veštine rada sa klijentima

Maksimalna struktura

Sav materijal je jasno strukturiran i upotpunjen metodološkim materijalima sa algoritmima tehnika i šemama rada korak po korak.

Maksimalna praksa

Sve tehnike i tehnike odrađujemo odmah u učionici.

Rad u grupama po tri člana

Bonus naše Akademije za one koji vole da se usavršavaju. Dajemo preporučene zadatke o metodama vežbanja u grupama od po tri člana za video snimanje. Svi snimci nastavnici proveravaju i ispravljaju za ispravno izvođenje tehnika.

Snimci svih časova

Ako niste u mogućnosti da pohađate neke časove, uvek možete da pregledate snimljeni materijal svojim tempom. Imaćete pristup svom ličnom nalogu godinu dana nakon završetka programa. Nakon toga, pristup može biti produžen, u zavisnosti od tehničke izvodljivosti.

Nakon svih odslušanih modula edukacije, rada sa klijentima pod supervizijom i odrađenih sati ličnog rada stičete status psihološkog savetnika po metodi IKP-a, i dobijate Sertifikat od strane Udruženja MAIKP-a, kao i mogućnost dobijanja evropskog sertifikata.

Program

Program obuhvata:

 • onlajn časovi uživo,
 • vežbanje tehnika u mini-grupama po troje,
 • samostalan rad sa nastavnim materijalima.

1. godina

1.1. Dijagnostika i strategija rada sa autoagresijom

 • Priroda autoagresije. Kako može manifestovati. Kategorizacija prema izvorima autoagresivnih impulsa. Mehanizam formiranja autoagresije u zavisnosti od izvora agresivnih impulsa.
 • Uloga različitih ličnih struktura (Ego, Super-Ego, Id) u nastanku autoagresije.
 • Simptomatska manifestacija potisnute agresije u različitim nozologijama. Slučajevi.
 • Vežbe za dijagnostiku: prepoznavanje autoagresije u materijalu sesija, njihova klasifikacija.
 • Test na autoagresiju.
 • Priroda i vrste zabrana agresije. Mehanizam formiranja i održavanja zabrana agresije.
 • Strategije rada sa autoagresijom. Ukidanje zabrana agresije. Obrada nagomilane agresije.
 • Redosled i šema rada sa potisnutom agresijom.
 • Metode rada na otklanjanju autoagresivnog stava.  
 • Sesijski program sa klijentom.

1.2. Prekomerna i patološka spoljna agresija.

 • Agresivnost kod pacijenata sa poremećajima ličnosti. Osobine ispoljavanja agresivnih impulsa kod pacijenata sa poremećajima ličnosti na primeru slučajeva. Samopovređivanje. Samoubilačke misli i ponašanje.
 • Agresivnost kod psihopatskih (antisocijalnih) ličnosti. Osobine strukture ličnosti i rizici za druge.
 • Agresija u seksualnoj sferi. Seksualne perverzije sa pomeranjem libida sa ljubavnog na destruktivni cilj.
 • Agresivnost kod dece i adolescenata. Osobine rada sa agresijom kod dece i adolescenata.
 • Preporučene tehnike i metode rada sa prekomernom i patološkom spoljnom agresijom.

2.1. Uspostavljanje kontakta sa klijentom i primarna obrada klijentovih afekta. Postavljanje ciljeva i planiranje psihokorektivnog rada.

 • Primarna dijagnostika, klasifikacija problema klijenata.
 • Preliminarna prognoza psihokorektivnog rada.
 • Tehnika brzog izlaska iz neprijatnog emocionalnog stanja.
 • Tehnika za dobijanje materijala koji je u osnovi problema (za dalju obradu).
 • Dijagnoza i korekcija odnosa klijenta prema sebi metodom simboldrame.
 • Motiv «Cvet» za dijagnozu i korekciju odnosa prema sebi.
 • Rad sa crtežima na osnovu motiva.

2.3. Metode za identifikaciju i neutralizaciju patoloških faktora pomoću rad sa slikama.

 • Principi korišćenja slika u psihokorekciji. Klasifikacija slika.
 • Metode rada sa slikama.

 

2.4. Tehnika za eliminisanje emocionalne zavisnosti i čišćenjem slika drugih ljudi od sopstvenih projekcija.

 • Šta je projekcija.
 • Indikacije za tehniku čišćenja od projekcija.
 • Tehnika čišćenja projekcije.
 • Tehnika za ispravljanje emocionalne zavisnosti i jačanje ličnih granica.

2.5. Identifikacija i korekcija uverenja koja potcenjuju samopoštovanje i smanjuju vitalnost.

 • Tehnika za identifikaciju negativnih i ograničavajućih uverenja.
 • Metoda ispravljanja postojećih uverenja i modeliranja novih željenih uverenja.

2.6. Detekcija i ekspresna obrada negativnih emocija povezanih sa čitavim periodima života koji se doživljavaju kao traumatični.

 • Tehnika obezbeđenje resursa duž linije života.

2.7. Rad sa stavom prema sebi.

 • Evaluacija samostava i identifikacija iskustava koja negativno utiču na njega.
 • Korekcija odnosa prema sebi kroz eliminisanje faktora koji negativno utiču na njega.

2.8. Rad sa kompleksima o izgledu.

9.1. Identifikacija kompleksa.

9.2. Uklanjanje kompleksa.

2.9. Formiranje željene slike «Ja».

 • Smanjenje razlike između Ja i Ja-Idealom.
 • Uvođenje kvaliteta i ponašanja koji odgovaraju željenoj slici „Ja“.
 • Korak po korak program od 10 sesija «Neuromodeliranje ličnosti, faza 1: Detoksikacija psihe i punjenje resursima.»
 • Korak po korak program od 10 lekcija „Neuromodelovanje ličnosti: 2. faza: Formiranje visokog samopoštovanja i pozitivnog samostava, modeliranje slike „ja“ i željenih stanja“.

3.1. Jungova analiza, poreklo.

 • Filozofske osnove jungovske analize.
 • Ideje antropogeneze u delima Levi-Strosa i Levi-Brula.
 • Mitologija i analitička psihologija.
 • Kvantna fizika i analitička psihologija. Kauzalni i akauzalni principi. Sinhronizacija.
 • Osnovni principi analitičke psihologije.
 • Kratak opis Jungovih glavnih dela. Jungova crvena knjiga. Jungov komentar na Tajnu zlatnog cveta. Tavistock Lectures. Jung i Alhemija.

3.2. Metodološke osnove analitičke psihologije. Osnovni pojmovi i principi.

 • Jungova struktura ličnosti. Kolektivno nesvesno. Komparativna analiza ideja Frojda i Junga. Lično i kolektivno nesvesno.
 • Kvaternost (kvartar). Transcendentalna funkcija.
 • Logos i Eros. Principi Logosa i Erosa u analizi.
 • Kompleks. Numinous. Individuacija.

3.3. Arhetipovi. Tipologija ličnosti.

 • Tri etape u razvoju jungovske tipologije arhetipova. Arhetip i instinkt. Arhetip i arhetipska slika. Postjungovska shvatanja arhetipova.
 • Jung. Šest arhetipova.
 • Self. Ja kao arhetip integriteta.
 • Jungovsko razumevanje ega i sopstva. Ja i individuacija. Osa Ego-Ja.

3.4. Tipologija ličnosti prema Jungu.

 • Introverzija i ekstraverzija.
 • Mentalne funkcije prema Jungu.

3.5. Simbol. Simptom.

 • Jezik nesvesnog. Mitološki i simbolički.
 • Celovitost i isceljenje.
 • Mandala kao simbol Jastva.
 • Temenos.
 • Uroboros.
 • Hermafrodit.
 • Kamen mudrosti. Alhemijska simbolika u psihoterapiji.

3.6. Kompleks.

 • Identifikacija sa kompleksom.
 • Kompleks ega. kompleks majke. kompleks oca. Roditeljski kompleks.

3.7. Metode analitičke psihologije

 • Asocijativni metod.
 • Aktivna mašta.
 • Tumačenje snova.
 • Arhetipski snovi. Jungovi snovi.

Mitološko pojačanje.

 • Uslovi za savetnika. Formiranje profesionalnog identiteta. Lična terapija, grupna terapija, supervizije, intervizije, Balint grupe. Etički principi.
 • Početak savetovanja. Prvi kontakt sa klijentom. Preliminarni intervju (ciljevi, sadržaj).
 • Formulisanje terapijskog zahteva. Tipovi klijenata. Terapijski ugovor. Seting. Pitanja o plaćanju. Radni savez. Obuka klijenata. Poteškoće u započinjanju savetovanja.
 • Srednji deo savetovanje. Završetak savetovanja.

1. Psihoanaliza i psihoanalitička terapija. Principi psihoanalitičkog savetovanja.

2. Metode dobijanja i obrade informacija: slobodne asocijacije kao osnovno pravilo psihoanalize. Psihoanalitički dijalog i pravilo kontrapitanja. Obrasci pitanja. Tišina.

3. Koncept «nesvesnog», svojstva i principi funkcionisanja nesvesnog. Mnestički sistem: mnestički trag koji pokriva sećanja, pamćenje i svest, pamćenje i govor. Psihofiziologija nesvesnog.

4. Prvi model psihe Frojda: nesvesno, predsvesno, svesno. Nesvesno kao samo psihičko. Nesvesno i represija. Nesvesno i fantazije. Mehanizmi nesvesnog (pristup nesvesnom, predsvesnom, svesnom). Drugi model psihe Frojda: Ono — Ja — Super-Ja. Priroda i principi funkcionisanja Id, Ja i Super-Ja.

5. Psihički aparat. Pojam mentalnog aparata. Principi funkcionisanja mentalnog aparata: princip konstantnosti, princip nirvane, princip zadovoljstva, princip stvarnosti, opsesivno ponavljanje. Psihička stvarnost. Inkorporiranje. Identifikacija. Introjekcija. Projekcija. Fantazija.

6. Osnovne psihoterapijske tehnike. Odnos klijenta i savetnika u psihoanalitičkoj terapiji. Analitička granica. Seksualne i neseksualne kršenje granica.

7. Teorija traume. Psihoanalitička teorija nagona. Koncepti: «želja» i «libido». Koncept libida i koncept instinktivne nagone. Libido i pokretači Ja u prvoj dualnoj teoriji S. Freuda.

8. Tehnike rada sa analitičkim materijalom: slušanje, razjašnjavanje, konfrontacija, interpretacija, analitička obrada.

9. Teorija dualnih nagona (druga dualistička teorija S. Freuda). Koncept ambivalencije. Koncept mentalnog konflikta.

10. Faze psihoseksualnog razvoja, njihova definicija, glavni sadržaj. Frojdova teorija decije seksualnosti.

11. Koncept biseksualnosti i teorija polimorfne perverznosti. Faze razvoja libida. Koncepti fiksacije i regresije. Etiologija perverzija i neuroza. Poreklo straha-stida-krivice. Infantilna neuroza. Negativne i pozitivne edipalne sklonosti dečaka. Negativne i pozitivne edipalne sklonosti devojčice. Problemi formiranja rodnog identiteta. Infantilna seksualnost u odraslom životu.  

12. Psihološke odbrane. Evolucija Frojdovih pogleda na odbranu. Strategije odbrambenih aktivnosti Ja. Koncept anksioznosti i straha. Koncept A. Freud. Mehanizmi odbrane: klasifikacije, karakteristike glavnih vrsta. Zaštita i represija. Zaštita i otpor. Primarne odbrane. Sekundarne odbrane.

13. Koncept Melani Klajn. Glavne odredbe teorije: paranoidno-šizoidna pozicija, paranoidna anksioznost. Infantilna neuroza. Projekcija, cepanje, introjekcija, idealizacija, kontrola, poricanje, projektivna identifikacija i introjekcija. Depresivan položaj. Depresivna anksioznost. Reparacija, krivica. Manične odbrane. Rani oblici ega. Simboličko izjednačavanje, osnove formiranja simbola. Superego i Edipov kompleks. Značaj ranih mentalnih procesa u odraslom dobu. Nastanak i uloga fantazije.

14. Teorija afektivne vezanosti. Potreba za povezivanjem kao glavni motivator ponašanja odojčadi. Vrste poremećaja afektivne vezanosti. Uslovi za formiranje sigurne veze.

15. Teorija objektnih odnosa. Frojdova teorija nagona i položaja objekta u njoj. Od primata nagona do objekta. Prelazni objekat.

16. Analitička situacija i problemi klijenta sa stanovišta teorije objektnih odnosa. Eksternaliziranje problema. Analitičar kao sekundarni objekat klijenta. Psihoterapija kao proces promene unutrašnjeg sveta objekata klijenta. Pogledi R. Špica, M. Maler. Koncepti D. Vinikota, M. Balinta, R. Fairburna, G. Guntripa.

17. Teorija V. Biona. Pojam psihotičnih i nepsihotičnih delova ličnosti. Oblici projektivne identifikacije. Kontejnerizacija. Reprezentacija a-funkcije, a- i b-elemenata.

18. Psihoanalitičke teorije razvoja. Razvoj deteta sa stanovišta A. Frojd: pravci razvoja, njihov opis. Pogledi D. Sterna, E. Jacobsona. E. Eriksonov koncept razvoja.

19. Psihoanalitička dijagnoza. Neurotični, granični, psihotični nivoi organizacije ličnosti. Karakteristike psihoanalitičke terapije i savetovanja na različitim nivoima strukturne organizacije.

20. Komponente analitičkih tehnika. Transfer: koncept transfera u klasičnoj teoriji, teoriji objekata i savremenoj psihoanalizi. Neuroza transfera: pojam i terapijski značaj. Kontratransfer: pojam, izvori, klasifikacija. Kontratransfer kao manifestacija interakcije unutrašnjih objekata, značenje kontratransfera. Otpor: klasifikacija, otpornost i odbrane, njihov odnos u terapiji. Oblici ispoljavanja i zaštitna funkcija otpora.

21. Psihoanalitička teorija snova. Priroda snova u psihoanalizi S. Frojda. San je kao ispunjenje želja. Manifestni i skriveni sadržaj snova. Funkcije snova. Mehanizmi snova. Tehnika snova. Odbrambeni mehanizmi u snovima. Dijagnostička vrednost snova.

 • Osobine psihoterapijskog pristupa simboldrame.
 • Istorijat nastanka metode. Osnovni principi rada i osnovne tehnike simboldrame. Indikacije i kontraindikacije za simboldramu.
 • Vrste instrumentacije, struktura sesije. Zaštitni stil vođenja motiva u simboldrami. Podržavanje i integrisanje strategija i motiva u simboldrami.
 • Ovladavanje tehnikom opuštanja po metodi I. Šulca.
 • Motivi simboldrame osnovnog nivoa.
 • Praktičan rad sa slikama i crtežima na osnovu.

Koncept psihološke traume i posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP)

Krizni uslovi i faze prevazilaženja krize

Klasifikacija psihogenih poremećaja uočenih tokom i nakon ekstremnih situacija (nepatološke (fiziološke) reakcije; psihogene patološke reakcije; psihogena neurotična stanja; reaktivne psihoze).

Kriterijumi za PTSP u ICD i DSM. Vrste PTSP-a (anksiozni, astenični, disforični, somatoformni). Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP) i njegovi simptomi; glavne varijante toka i kliničke prognoze PTSP-a (PTSP koji ne zahteva terapiju, progresivan, intermitentan, odložen početak). Disocijacija i PTSP. Tuga i žalost.

Hitna pomoć za traumu. Krizna intervencija. Debrifing. Faze izlaska iz krize. Šok stanje. Faza stagnacije je formiranje simptoma. Faza oporavka. Faza lične integracije. Hitni zadaci. Zadaci kratkotrajne nege traume. Uloga zapažanja u psihološkom ispitivanju.

Projektivne metode kao alat za dijagnostiku PTSP-a. Strategije i tehnike psihoterapije/psihološkog savetovanja u cilju suočavanja sa efektima stresa i PTSP-a. Metode psihoterapije i psihokorekcije PTSP-a Teorijske osnove za upotrebu psihotehničkih sredstava. Psihoterapijske metode za pružanje psihološke pomoći i podrške klijentima sa PTSP-om. Verbalna i neverbalna psihotehnička sredstva u korekciji stresnih stanja i PTSP-a.

Različiti psihoterapijski pristupi u radu sa klijentima sa simptomima PTSP-a (racionalna psihoterapija; kognitivna psihoterapija; terapija usmerena na osobu; pozitivna psihoterapija; drama simbola; terapija bajkama i dr.).

Tehnike art terapije koje pomažu u prevazilaženju posledica psihološke traume. Rad sa snovima i aktivnom maštom.

Upotreba metoda mentalne samoregulacije za ublažavanje simptoma napetosti i anksioznosti (auto-trening, progresivna relaksacija mišića, aktivna vizualizacija slika resursa).

Tehnika desenzibilizacije i obrade traumatskih iskustava uz pomoć pokreta oka (EMDR) prema F. Shapiru.

Oporavak od iskustava povezanih sa traumatičnom situacijom. Suočavanje sa agresijom i besom. Manifestacija otpora klijenata pri suočavanju sa simptomima traume i PTSP-a.

Prevencija sindroma sagorevanja za profesionalce koji prate klijente sa PTSP-om

Sindrom emocionalnog sagorevanja među predstavnicima pomagačkih profesija. Koncept salutogeneze.

Veštine i tehnike samoregulacije. Autogeni trening po Šulcu. Progresivna/sekvencijalna relaksacija mišića (E. Jacobson).

 • Pozitivni psihopatološki simptomi.
 • Negativni psihopatološki simptomi.
 • Osnovne psihopatološke nozologije.
 • Dijagnostičke metode.
 • Strategije savetovanja.
 • Rad u timu sa psihijatrima.

2. godina

 • Motivi srednje faze
 • Metode konfrontacije i asocijativni metod simboldrame
 • Osobine rada sa metodama konfrontacije u simboldrami: indikacije i kontraindikacije.
 • Potreba da se odvoje tehnike konfrontacije od osnovnih i naprednih tehnika simboldrame.
 • Uslovi za savetnika za rad sa tehnikama konfrontacije.
 • Glavne tehnike konfrontacije: sučeljavanje simbola, intenziviranje sukoba (kontakt oči u oči, rad sa slikama 2., 3. plana, igrati ulogu drugog tokom prezentacije slike).
 • Glavni motivi konfrontacije u simboldrami.
 • Asocijativna metoda simboldrame
 • Istorijat nastanka asocijativnog metoda. Osobine rada u asocijativnoj metodi.
 • Četiri osnovna stila vođenja klijenta u motivu.
 • Oblici asocijativnog procesa prema H. Leuneru.
 • Osobine rada sa starosnom regresijom.
 • Praktičan rad sa slikama i crtežima na osnovu slika u instrumentaciji.
 • Simbolika boje i brojeva, simboličko značenje osnovnih motiva simboldrame. Osnovi teorije simboličke interpretacije. Pojam simbola i simbolički odnos. Formiranje simboličkog mišljenja.
 • Postojanost simbolike u bajkama, snovima i simptomima.
 • Telesnost i simbolika. Simbolika i seksualnost.
 • Simbolika traume rođenja, materinska i očinska simbolika, simbolika procesa razdvajanja i individuacije.

ImKP-0 i ImKP-1.

 • Rad sa crtežima. Rad sa crtežom po metodi jungijanskog analitičara Grega M. Fursa. Rad sa srcem i timusom.
 • Relaksacija po metodi „Koncentrativna relaksacija“ Anite Vilda-Kizel i Brižit Bočer.
 • Upoznavanje sa metodom imaginativne psihosavetovanja tela dr. Volfganga Ljosch-a: istorijat nastanka metode, opšta struktura.
 • Vežbe „Mesto unutrašnjeg mira i sigurnosti“.

ImKP 2.

 • Neurobiološke osnove ImKP-a.
 • Regulatorni sistemi tela.
 • Psihoanalitička psihosomatika: istorijat razvoja, somatizacija, tehnika rada, osobenosti kontratransfera.
 • Osobine rada sa psihosomatskim pacijentima.
 • Principi rada kod bolesti srca i krvnih sudova.
 • Vodeće motivi.

ImKP 3.

 • Uvod u neuropsihoimunologiju.
 • Osnovni patološki procesi.
 • Sanogeneza i salutogeneza. Faktori očuvanja zdravlja.
 • Inflamatorni procesi.
 • Algoritmi za rad sa onkološkim i autoimunim procesima.
 • Endokrinopatija. Slike i motivi pri radu sa poremećajima endokrinih žlezda.
 • OPD2. Osa I „Iskustvo bolesti i preduslovi za lečenje“.

  • Ekspeditivnost dubinske dijagnostike.
  • Definisanje indikacija i motivacije za psihoterapiju.
  • Odabir vrste psihosavetovanja na osnovu problema (slike bolesti) klijenta.

  OPD2. Osa II „Odnosi“.

  • Proučavanje dinamike transfera-kontratransfera.
  • Korišćenje cirkumpleksnog modela za vizuelizaciju identifikacije disfunkcionalnih obrazaca odnosa.
  • Tehnike za identifikaciju disfunkcionalnih obrazaca odnosa i resursa pacijenta/klijenta.

  OPD2. Osa III „Konflikt“.

  • Utvrđivanje mogućnosti identifikacije konflikta. Konflikti izazvani stresom.
  • Povezanost psihopatoloških i psihosomatskih simptoma sa vodećim intrapersonalnim konfliktima klijenta.
  • Prepoznavanje konflikta kroz identifikaciju vodećeg afekta.
  • Utvrđivanje odnosa između intrapersonalnog konflikta i strukture psihe.

  OPD2. Osa IV „Struktura“.

  • Određivanje sposobnosti samoregulacije, otpornosti na afekte i nivoa kontrole impulsa.
  • Sposobnost/ranjivost u odnosima sa drugima, u zavisnosti od nivoa mentalne organizacije i integracije.
  • Utvrđivanje odnosa između strukturnog nivoa, intrapersonalnih konflikata i patoloških obrazaca odnosa. Izbor strategije i planiranje psihosavetovanja.

   

Čas 1. Savremeni koncept organizacije ličnosti. Istorijski kontekst i relevantnost problema. Priroda normalne i abnormalne organizacije ličnosti. Koncept pozitivnih i negativnih afektivnih sistema. Uloga agresije u razvoju PL. Poremećaji ličnosti: psihološke odbrane, strukturno-dinamička klasifikacija, mesto u ICD-10, DSM-IV klasifikatorima. Koncept spektra mentalnih poremećaja.

Čas 2. Dijagnoza poremećaja ličnosti: glavni simptomi i sindromi. Metod strukturalnog intervjua O. Kernberga. Diferencijalna dijagnoza. Uzrasne karakteristike. Vrste psihoterapije: opšte karakteristike. Interakcija sa psihijatrima, kombinacija sa psihofarmakološkim tretmanom (korist i šteta, zamke u terapiji).

Čas 3. Paranoidni poremećaj ličnosti: psihodinamika i uslovi za nastanak poremećaja, dominantne psihološke odbrane, simptomi manifestacija, dijagnostički kriterijumi. Osobine psihoterapije (terapija usmerena na transfer, savremena psihoanaliza prema Spotnicu). Prenos i kontratransfer. tipični otpori. Klinički primeri.

Čas 4. Šizoidni poremećaj ličnosti. Osnovni intrapsihički konflikt i uslovi za nastanak poremećaja, dominantne psihološke odbrane, simptomi manifestacija, dijagnostički kriterijumi, diferencijalna dijagnoza. Osobine psihoterapije. Osobine transfera i kontratransfera. tipični otpori. Klinički primeri.

Šizotipni poremećaj: psihodinamika formiranja poremećaja, simptomi, dijagnostički kriterijumi. Osobine psihoanalitičke psihoterapije.

Čas 5. Histrionski poremećaj. Psihodinamika i uslovi za nastanak poremećaja. dijagnostički kriterijumi. Obrasci odnosa. Psihološke odbrane. Erotski i erotizovani transfer i kontratransfer. Vrste otpora. Osobine psihoanalitičkog terapijskog procesa. Klinički primeri

Opsesivno-kompulzivni LR. Psihodinamika formiranja. Simptomi, tipični obrasci odnosa, dijagnostički kriterijumi, osnovne psihološke odbrane. Osobine psihoterapije. Klinički primeri.

Čas 6. Granični radar. dijagnostički kriterijumi. uslovi za razvoj poremećaja. Osnovne psihološke odbrane: cepanje, projekcija, projektivna identifikacija. Diferencijalna dijagnoza. Rizici od samoubistva. Kriterijumi bezbednosti za ambulantno lečenje i indikacije za hospitalizaciju. Ugovor protiv samoubistva. Funkcije podešavanja. Prevencija i rad sa glumom u terapiji. Interakcija sa kolegama (psihijatrom, grupnim terapeutom, itd.)

Čas 7. Narcisoidni PL. Koncept normalnog i patološkog narcizma. Dijagnostički kriterijumi za NPL. Psihološke odbrane. Simptomi, obrasci odnosa. Osobine psihoterapije: rad sa idealizacijom, devalvacijom, narcističkim besom, zavišću, stidom. Vrste otpora i rad sa njima. negativan terapijski odgovor. Antisocijalni PL. Uslovi formiranja. Vrste antisocijalnog poremećaja (pasivni, parazitski i agresivni). Simptomi. dijagnostički kriterijumi. Rizici i komplikacije u psihoterapiji. Vrste transfera. Osobine kontratransfera.

Čas 8. Pasivno-agresivni poremećaj ličnosti. Uslovi formiranja. Povezanost sa opozicionim prkosnim poremećajem kod dece. Simptomi, tipični obrasci odnosa. dijagnostički kriterijumi. Osobine psihoterapije. Klinički primeri.

Depresivno-mazohistički LP. Psihodinamika sa stanovišta teorije objektnih odnosa. Psihološke odbrane. dijagnostički kriterijumi. Osobine psihoterapijskih intervencija. Klinički primeri

Čas 9. Poremećaj izbegavanja ličnosti. Uslovi formiranja. Dve vrste izbegavajućeg poremećaja ličnosti. Simptomi, obrasci odnosa. dijagnostički kriterijumi. Diferencijalna dijagnoza. Osobine psihoterapeutske pomoći.

Zavisni LP. Psihodinamika formiranja poremećaja. Simptomi manifestacija, karakteristike adaptacije. Koncept patološke emocionalne fiksacije. Osobine psihoterapije.

Komorbiditet u LR. klinički slučajevi.

7.1. Sistemska dijagnostika porodičnih problema.

7.2. Terapija klijentskih parova.

7.3. Terapijska nega za nuklearne porodice (roditelji i njihova deca).

7.4. Odabrane tehnike.

7.5. Preporučene strategije i šeme rada.

Čas 1. Savremeni koncept organizacije ličnosti. Istorijski kontekst i relevantnost problema. Priroda normalne i abnormalne organizacije ličnosti. Koncept pozitivnih i negativnih afektivnih sistema. Uloga agresije u razvoju PL. Poremećaji ličnosti: psihološke odbrane, strukturno-dinamička klasifikacija, mesto u ICD-10, DSM-IV klasifikatorima. Koncept spektra mentalnih poremećaja.

Čas 2. Dijagnoza poremećaja ličnosti: glavni simptomi i sindromi. Metod strukturalnog intervjua O. Kernberga. Diferencijalna dijagnoza. Uzrasne karakteristike. Vrste psihoterapije: opšte karakteristike. Interakcija sa psihijatrima, kombinacija sa psihofarmakološkim tretmanom (korist i šteta, zamke u terapiji).

Čas 3. Paranoidni poremećaj ličnosti: psihodinamika i uslovi za nastanak poremećaja, dominantne psihološke odbrane, simptomi manifestacija, dijagnostički kriterijumi. Osobine psihoterapije (terapija usmerena na transfer, savremena psihoanaliza prema Spotnicu). Prenos i kontratransfer. tipični otpori. Klinički primeri.

Čas 4. Šizoidni poremećaj ličnosti. Osnovni intrapsihički konflikt i uslovi za nastanak poremećaja, dominantne psihološke odbrane, simptomi manifestacija, dijagnostički kriterijumi, diferencijalna dijagnoza. Osobine psihoterapije. Osobine transfera i kontratransfera. tipični otpori. Klinički primeri.

Šizotipni poremećaj: psihodinamika formiranja poremećaja, simptomi, dijagnostički kriterijumi. Osobine psihoanalitičke psihoterapije.

Čas 5. Histrionski poremećaj. Psihodinamika i uslovi za nastanak poremećaja. dijagnostički kriterijumi. Obrasci odnosa. Psihološke odbrane. Erotski i erotizovani transfer i kontratransfer. Vrste otpora. Osobine psihoanalitičkog terapijskog procesa. Klinički primeri

Opsesivno-kompulzivni LR. Psihodinamika formiranja. Simptomi, tipični obrasci odnosa, dijagnostički kriterijumi, osnovne psihološke odbrane. Osobine psihoterapije. Klinički primeri.

Čas 6. Granični radar. dijagnostički kriterijumi. uslovi za razvoj poremećaja. Osnovne psihološke odbrane: cepanje, projekcija, projektivna identifikacija. Diferencijalna dijagnoza. Rizici od samoubistva. Kriterijumi bezbednosti za ambulantno lečenje i indikacije za hospitalizaciju. Ugovor protiv samoubistva. Funkcije podešavanja. Prevencija i rad sa glumom u terapiji. Interakcija sa kolegama (psihijatrom, grupnim terapeutom, itd.)

Čas 7. Narcisoidni PL. Koncept normalnog i patološkog narcizma. Dijagnostički kriterijumi za NPL. Psihološke odbrane. Simptomi, obrasci odnosa. Osobine psihoterapije: rad sa idealizacijom, devalvacijom, narcističkim besom, zavišću, stidom. Vrste otpora i rad sa njima. negativan terapijski odgovor. Antisocijalni PL. Uslovi formiranja. Vrste antisocijalnog poremećaja (pasivni, parazitski i agresivni). Simptomi. dijagnostički kriterijumi. Rizici i komplikacije u psihoterapiji. Vrste transfera. Osobine kontratransfera.

Čas 8. Pasivno-agresivni poremećaj ličnosti. Uslovi formiranja. Povezanost sa opozicionim prkosnim poremećajem kod dece. Simptomi, tipični obrasci odnosa. dijagnostički kriterijumi. Osobine psihoterapije. Klinički primeri.

Depresivno-mazohistički LP. Psihodinamika sa stanovišta teorije objektnih odnosa. Psihološke odbrane. dijagnostički kriterijumi. Osobine psihoterapijskih intervencija. Klinički primeri

Čas 9. Poremećaj izbegavanja ličnosti. Uslovi formiranja. Dve vrste izbegavajućeg poremećaja ličnosti. Simptomi, obrasci odnosa. dijagnostički kriterijumi. Diferencijalna dijagnoza. Osobine psihoterapeutske pomoći.

Zavisni LP. Psihodinamika formiranja poremećaja. Simptomi manifestacija, karakteristike adaptacije. Koncept patološke emocionalne fiksacije. Osobine psihoterapije.

Komorbiditet u LR. klinički slučajevi.

 • Centralni nervni sistem čoveka
 • Neurološki simptomi i znaci
 • Psihomotorni razvoj deteta, usporeni pshihomotorni razvoj i razvojna regresija
 • Klinički sindromi izazvani oštećenjem pojedinih režnjeva mozga
 • Afazija, apraksija, agnozija
 • Refleksi
 • Motorni sistem
 • Senzitivni poremećaji
 • Kičmena moždina
 • Poremećaji autonomnog nervnog sistema
 • Kranijalni nervi
 • Cerebrospinalna tečnost (likvor)
 • Glavobolje
 • Epilepsija
 • Bolesti bazalnih ganglija
 • Mali mozak (Cerebellum)
 • Demijelinizacione bolesti
 • Infektivne bolesti centralnog nervnog sistema
 • Bolesti perifernog nervnog sistema
 • Bolesti neuromišićne spojnice
 • Mišićne distrofije
 • Cerebrovaskularne bolesti
 • Kraniocerebralne povrede
 • Tumori centralnog nervnog sistema
 •  

3. godina

 • Grupna psihodinamska psihoterapija
 • Rad sa autoargesijom i spoljnom agresijom, pojedinačno i grupno (stvaranje i vođenje tematskih grupnih terapijskih grupa)
 • Rad sa samopouzdanjem i poboljšanjem odnosa prema sebi, pojedinačno i grupno (stvaranje i vođenje tematskih grupnih terapijskih grupa)
 •  Rad sa emocionalnim kompetencijama prema O.L.I. IPP

Cena obuke:

€115 mesečno (10 meseci u jednoj akademskoj godini).

Ukupna cena za jednu godinu iznosi €1150.

Uz jednokratnu uplatu školarine za godinu, popust od 10%, cena programa je €1035.

Cene izražene na sajtu važe za uplate iz Srbije. Za uplate iz inostranstva cene se uvećavaju za troškove provizije.

Ako se u 3.godini bira pravac «Rad sa emocionalnim kompetencijama prema O.L.I. IPP», cena obuke 3.godine će biti skladu sa aktuelnim cenama O.L.I.-centra.

Kako izgleda obuka: primeri

Sertifikacija u modalitetu

Uslov za pristup: diploma o profesionalnoj prekvalifikaciji po programu «Integralna psihodinamska psihoterapija i savetovanje»

Uslovi za sticanje statusa sertifikovanog psihoterapeuta modaliteta «Integralna psihodinamska psihoterapija»:

— Izvršenje svih praktičnih zadataka iz programa «Integralna psihodinamska psihoterapija i savetovanje»
— 50 sati lične terapije u okviru IPP

— 50 sati grupne terapije u okviru IPP
— 50 sati grupnу supervizijу u okviru IPP
— 10 sati lične supervizija u okviru IPP

Poređenje sa drugim formatima obuke

Kome NEĆE odgovarati obuka na našoj Akademiji

– Onima koji žele na brze i lake načine da se bave problemima klijenata

– Onome ko nije spreman da poradi sopstvene psihološke probleme i izazove dok savlađuje nove tehnike i ko generalno ne vodi računa o svom mentalnom zdravlju

Utisci o rezultatima obuke

«Ovo je najbolja obuka koju sam do sada pohađala»

«Predavači aktivno prate naš napredak tokom edukacije»

«U najkraćem roku predavači odgovaraju na sva naša pitanja, nedoumice, izazove sa kojim se nosimo»

«Podrška su u prevazilaženju sopstvenih nesigurnosti i ograničenja»

«Predavači redovno prate i pregledaju naše domaće zadatake, i daju povratnu informaciju o tome šta je bilo dobro a šta može biti jopš bolje»

Iskustvo polaznice našeg programa, Dr Jelene Živković

S jedne strane, radi se veoma duboko sa strukturom ličnosti, a sa druge, imamo čitav arsenal tehnika za rad sa situacionim praktičnim zadacima koji traže brzo rešenje.

Obuka je prevazišla moja očekivanja. I sam proces obuke je neouobičajen, savremen.

✓ Brzo upuštanje u praksu
✓ Tehnike koje daju čvrst oslonac
✓ Sistemski povezana znanja
✓ Veza teorije i prakse

Dr Jelena Živković,
docent Katedre za psihologiju
Visoke Škole Socijalnog Rada

Najčešća pitanja

Uslov za upis

 1. Visoko obrazovanje na nekom od fakulteta:
  • Psihologija
  • Medicina
  • Teologija
  • Filozofija
  • Sociologija
  • Andragogija
  • Pedagogija
  • Antropologija
  • FASPER
  • UčiteljskiFakultet
  • Socijalni rad
  • FPN, smerovi socijalni rad (osnovne i master), i master komunikologija i kulturolog
  • Fakultet bezbednosti (u slučaju da je smer bazično društveno-humanistički)
  • Komunikologija
  • Kulturolog
  • Fakultet humanističkih nauka, Odsek za metodiku

  NAPOMENE:

  *Psihološko savetovanje zahteva završen fakultet (4 godine)

  **Mogućnost pohađanja  edukacije iz psihološkog savetovanja imaju i oni kandidati koji su posle osnovnog visokog obrazovanja koje nije primarno društveno- humanističko, završili master studije onih fakulteta koji primarno daju prohodnost za savetovanje i psihoterapiju.

  ***Položena ili upisana propedevtika na psihologiji, bez obzira što su završili neki drugi fakultet.

  Za sve ostale informacije budite slobodni da nam pišete.

Za edukante koji su upisali ili već završili kod nas program profesionalog usavršavanja i imaju završen neki od gore pomenutih fakulteta, omogućili smo upis na drugu godinu edukacije za psihološkog savetnika.

Za one koji nisu savetnici i psihoterapeuti drugog modaliteta, ali imaju visoko obrazovanje prema uslovima koje možete videti u pitanju o obrazovanju, edukacija se nastavlja na drugu godinu, a ukupno trajanje je tri godine i vodi do statusa akreditovanog savetnika.

Za edukante IDP-a, a koji su savetnici i psihoterapeuti drugih modaliteta (mogu biti i pod supervizijom), edukacija traje 2 godine 

Za one edukanate koji ne ispunjavaju ovaj uslov biće moguće pohađanje NEKIH modula ove edukacije.

Da. Cilj našeg programa je da vam damo sva neophodna znanja za dalju praksu u psihološkom savetovanju i psihoterapiji.

Po završetku programa i uz ispunjavanje standardnih Evropskih uslova za:

 • Lični rad 50 sati
 • Supervizije 50 sati
 • Rad sa klijentima pod supervizijom 450 sati

polaznici dobijaju sertifikat akreditovanog IKP-psihološkog savetnika u Srbiji i Evropi.

 

Veoma dinamično i interesantno.

Održava se na platformi Zoom.

Domaći zadaci se odrađuju u grupama po troje, rad se snima i profesori ga proveravaju.

Sva predavanja se snimaju i polaznicima ostaju video snimci sa neograničenim pristupom.

Upis se vrši preko intervjua.

Pišite nama:

WhatsApp link
Email: srbija@aipp.education

+381 69 652 031 | srbija@aipp.education

© Akademija za integralnu psihodinamsku psihoterapiju