group-psychotherapy

Grupna psihoterapija: tajne majstora

(vebinar od 16.05.2024.)

Poštovane kolege, pozivamo vas na poslednji kurs ove akademske godine:

 

GRUPNA

PSIHODINAMSKA

PSIHOTERAPIJA 

praktični kurs


Posebna obuka za psihologe, psihoterapeute i psihijatre koja će vam omogućiti da savladate tajne vođenja grupne dinamike

 

Dobićete priliku da učite se uvežbavate psihoanalitičke tehnike i tehnike za rad sa grupama od faze regrutovanja i pripreme grupe do samog njenog završetka.

Iskusni grupni terapeuti dobiće mogućnost da savladaju koncepte klasične i moderne psihoanalize o nesvesnoj simboličkoj komunikaciji, radu sa snovima i radu sa teškim grupama klijenata.

Za grupne terapeute početnike obuka će pomoći u smanjenju anksioznosti i poboljšati psihološku prakse, koristeći stečena znanja i veštine.

Ovaj kurs je orijentisan na praksu, bogat kliničkim primerima i bogat teorijskom osnovom za formiranje holističkog, strukturalnog razumevanja grupnog rada.

To će vam omogućiti da efikasno radite sa najčešćim poremećajima i psihološkim problemima sa kojima se klijenti obraćaju.

Autorka i voditeljka kursa

Irina Zedgenizova

Psihoterapeut, psiholog, psihoanalitičar, psihijatar, seksolog, akreditovani supervizor Ruske profesionalne psihoterapeutske lige, zamenik direktora sektora za lečenje Centra za psihoterapiju dr Jermakova

Sa ovim programom vi ćete:

  Naučiti da birate članove grupe, izgradite okruženje;

 Savladaćete intervencije i vežbe koje će vam omogućiti da

 • Dovedete grupu do efektivne strategije rada;
 • Nosite se sa sopstvenom anksioznošću i zabrinutošću za kvalitet grupne dinamike;
 • Poboljšate kvalitet interakcije između klijenata u grupi eliminisanjem nesvesnih impulsa agresije i autoagresije, proučavanjem seksualnosti i narcističke dinamike;

Naučite da radite sa teškim pacijentima u grupi;

Radićete na problemima povezanim sa kontratransfernim reakcijama između članova grupe — uključujući bes, zavist i dosadu;

Naučićete kako da pravilno završite rad sa grupom i predstavite slučaj grupnog rada tokom supervizije.

Po završetku kursa dobićete elektronski sertifikat. Izdavanje elektronskog sertifikata je uključeno u cenu programa;

Kako se održava program

 1. Kurs će se održati od 24. maja do 5. jula 2024. onlajn na ZOOM platformi.
 2. Vreme nastave: petkom od 14.00 do 17.00 časova. Ukupno ima 7 predavanja.
 3. Za savladavanje metodologije rada sa grupama koriste se savremene metode obuke psihoterapeuta, a posebno metoda klijentskih slučajeva, demonstracija intervencija i tehnika na času sa polaznicima kursa.

7 susreta po 3 sata + metodički materijali

01. Grupa u konceptima klasičnog i modernog pristupa. Indikacije i kontraindikacije. Uloga vođe.

 • Koncepti grupnog procesa
 • Ideja grupnih procesa u radovima V. Biona, O. Kernberga, I. Jaloma, H. Spotnica, L. Ormonta
 • Razlike između klasičnog i modernog grupnog pristupa
 • Koncept grupne matrice
 • Vrste grupa
 • Online terapija
 • Indikacije i kontraindikacije za grupnu terapiju
 • Kategorije poremećaja odnosa
 • Terapijski faktori u grupi
 • Uloga vođe u grupi

02. Grupna dinamika. Faze razvoja grupe i raspodela uloga učesnika.

 • Osnovne pretpostavke
 • Faze razvoja grupe
 • Uloge u grupi
 • Faze psihoseksualnog razvoja u radu sa grupom
 • Grupa sa stanovišta teorije objektnih odnosa
 • Klinički slučajevi

03. Izbor učesnika. Početak grupe. Setting.

 • Dinamična administracija
 • Izbor učesnika
 • Setting
 • Grupni ugovor
 • Priprema za grupu
 • Početak grupe
 • Tehnika premošćavanja
 • Novina u grupi

04. Intervencije i vežbe. Rad sa agresijom u grupi.

 • Nesvesna simbolička komunikacija u grupi
 • Rad sa snovima u grupi
 • Intervencije fasilitatora grupe
 • Vežbe u grupi
 • Konflikt i rad sa agresijom u grupi
 • Tehnike savremene psihoanalize prema Spotnicu

05. Fenomeni u grupnoj dinamici

 • Transfer i kontratransfer u grupi
 • Seksualnost u grupi
 • Narcizam u grupi

06. Rad sa traumom i otporom. Teški pacijenti.

 • Grupa „beznadežna“
 • Teški pacijenti u grupi
 • Otpor u grupi, vrste, strategije rada
 • Rad sa traumom u grupi

07. Kraj grupe. Uslovi za specijalističku obuku.

 • Kraj grupe
 • Supervizija grupnih procesa
 • Uslovi za vodioca grupe i obuku grupnog terapeuta
 • Pitanja tokom kursa

ZA CEO KURS

________

297e

Na rate: €99 mesečno (ukupno 3 meseca).
1. rata do 23. maja,
2. rata do 23. juna,
3. rata do 4. jula.
Ukupna cena kursa je 297 eura.
Uz jednokratnu uplatu: popust od 10%, cena programa je 268€.

Edukanti Akademije za IPP imaju popusti od 10%.

Za registraciju za plaćanje na rate pišite na: +381 69 652  031 ili srbija@aipp.education

Povratna informacija od prethodnih polaznika kursa

«Ovo je najbolja edukacija koju sam ikada pohađala“

«Vrednost ove edukacije je višestruko veća od njene cene. Klijenti su zadovoljni i preporučuju me drugima»

(Аnastasija Bariševа)

«Sve je dobro osmišljeno, jasno i razrađeno, kao da vaša škola radi već deset ili čak dvadeset godina»

(Аleksej Rodionov)

«Primetila sam da su tokom edukacije počeli da mi se vraćaju stari klijenti i pojavili su se novi.»

(Ana Pirogova)

Na program mogu da se upišu:

√ Svi oni koji su završili ili studiraju neku od društvenih nauka

√ Svi oni koji žele da steknu znanja iz psihologije i psihoterapije i da rade na sebi

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa obrazovanjem za upis, slobodno nam pišite.

Da. Cilj našeg programa je da vam damo sva neophodna znanja za dalju praksu u psihološkom savetovanju i psihoterapiji.

Nakon završetka kursa, dobićete elektronski sertifikat od autora kursa. Izdavanje elektronskog sertifikata je uključeno u cenu programa.

Autorski sertifikat u štampanom obliku nije uključen u cenu programa. Moze se naručiti za 15e.

Na rate: €99 mesečno (ukupno 3 meseca).
1. rata do 4. aprila,
2. rata do 4. maja,
3. rata do 4. juna.
Ukupna cena kursa je 297 eura.

Za rate pišite na: srbija@aipp.education

Viber za preostala pitanja +381 65 65 21 330.

KONTAKT:

Nastja M. Đerman
Tel: +381 69 6521 330
Email: srbija@aipp.education

U roku od mesec dana nakon završetka kursa imaćete priliku da dobijete besplatnu supervizijsku podršku u vidu odgovora na pitanja (mejlom) u vezi sa radom na metodama sistema.


+381 69 652 031 | srbija@aipp.education

© Akademija za integralnu psihodinamsku psihoterapiju