Neuroaktivacija ciljeva


Neuroaktivacija ciljeva


Korak po korak sistem obuke koji će vam pomoći postati majstor u postizanju svrhe i cilja + mapa puta da se promovišete kao specijalista

 

 


Neuro-aktivacija ciljeva


Korak po korak sistem obuke koji će vam pomoći postati majstor u postizanju svrhe i cilja + mapa puta da se promovišete kao specijalista

 

 

Omogućava vam da identifikujete glavni smisao života klijenta,
da povežete sa njim njegov cilj, eliminisati unutrašnje barijere, formirati i održavati visoku motivaciju.

Za psihoterapeute i savetnike

Ne samo da ćete moći da radite sa novim koučing klijentima, već ćete takođe moći da nastavite da radite sa svojim trenutnim klijentima na kraju terapije kada budu imali nove ciljeve i povezane zahteve za koučing.

Za kouče

Savladaćete sistem koučinga koji nije ograničen na operativni nivo „kako“, već se bavi i vrednostima, značenjima i nesvesnim barijerama, što vam omogućava da upravljate motivacijom i radite sa svrhom.

Vaš rezultat nakon edukacije:

Znate da radite u formatu koučinga;

Posedujete sistem obuke koji vam omogućava da efikasno radite na bilo kom cilju koji klijent želi da postigne;

Posedujete tehniku otkrivanja pravih vrednosti i svrhe osobe;

Znate da radite sa egzistencijalnim pitanjima;

Propisali ste sopstveni sistem vrednosti;

Napravili ste korak po korak plan za kretanje ka sopstvenom cilju i eliminisali psihološke prepreke za njegovu realizaciju;

Imate jasnu mapu puta korak po korak da se promovišete kao specijalista.

Po završetku kursa dobićete elektronski sertifikat. Izdavanje elektronskog sertifikata je uključeno u cenu programa.

Sertifikat u štampanom obliku nije uključen u cenu programa. Moze se naručiti za 15e.

Čovek je spreman da prođe kroz vatrui vodu ako može da vidi veliko značenje u svom cilju. Ali on neminovno uranja u apatiju i pada u energetsku rupu ako počne da živi sa tuđim vrednostima. Ali nije lako videti ovu zamenu vrednosti…

Pored toga, za cilje je važno ukloniti stavove povezane sa lošim iskustvima i ograničavajućim uverenjima. Sledeće — naučite da planirate i preduzmete potrebne korake.

Sledeći korak je pronaći energiju za postizanje cilja i zadržati motivaciju sve do cilja.

Sve ove fundamentalne tačke čine sistem «Neuroaktivacija ciljeva». Uklonite bilo koji od njih — motivacija će se srušiti na prvi znak otpora iznutra ili pritiska okoline.

Šta čini ovaj sistem efikasnim?

Stvaranje sistema vrednosti i značenja

  Otkrivanje glavnog smisla života

Ugrađivanje cilja u sistem vrednosti

Identifikacija i otklanjanje psiholoških prepreka za postizanje cilja

Analiza i korekcija algoritama za postizanje ciljeva

Postizanje psihološke «tačke majstorstva»

Kreiranje korak-po-korak plana iz „masterne tačke“

Metodologija za samostalan rad klijenta na cilju nakon završenog koučinga

Zaštita motivacije od samosabotaže i spoljašnjih napada

Autor i voditelj kursa

Jurij Tor

Psihoanalitički terapeut, magistar psihologije, osnivač i edukator Akademije za integralnu psihodinamsku psihoterapiju

Ovaj sistem mi je pomogao da pronađem svoje životno delo i da za nekoliko meseci, od nule i bez finansijskih ulaganja, napravim međunarodnu akademiju u kojoj profesionalci visoke klase predaju moderne i popularne metode psihoterapije.

Kako program funkcioniše

01. Kurs će trajati od 2. do 23. februara 2023. onlajn u ZOOM-u.

02. Vreme nastave: četvrtak od 17h do 20h (4 časa po 3 sata).

03. Radimo na primeru sopstvenog cilja. 

04. Tokom osvajanja sistema, proradićete svoje glavne unutrašnje prepreke za postizanje vaših ciljeva.

05. Na kraju kursa ne samo da ćete savladati metodologiju, već ćete i zapisati sopstveni sistem ciljeva i vrednosti, koji će uključivati i vaš trenutni cilj.

06. Svi časovi se snimaju i biće vam dostupni bez vremenskog ograničenja

Akreditacija programa

Obrazovni programi IPP akademije su akreditovani u skladu sa zahtevima zakonodavstva Ruska Federacija, član 15 Federalnog zakona- 273 i br. 85-FZ.

IPP akademija radi na osnovu licence za obrazovanje L035-01298-77/00624104 izdato od strane Odeljenja za obrazovanje i nauku grada Moskve.

01. Faktori koji ometaju postizanje ciljeva.

Top 5 skrivenih izvora otpora koji uništavaju motivaciju i dovode do napuštanja cilja.

Načini prepoznavanja uzroka otpora cilju.

Tehnike rada sa otporom ka postizanju cilja u zavisnosti od njegovog uzroka.

02. Izgradnja sistema vrednosti i značenja, povezivanje cilja sa glavnim smislom života.

Vaši rezultati nakon ovog modula

Za klijenta:

Savladali ste tehniku koja vam omogućava da:

01. Otkrijete vrednosti osobe i značenja iza njih.

02. Odvojite sopstvene vrednosti i ciljeve osobe od onih nametnutih spolja.

03. Dovedite čoveka do otvaranje glavnog smisla njegovog života.

04. Izgradite ciljeve i vrednosti u jedinstven dosledan sistem, ujedinjen glavnim smislom života.

05. Povežite cilj koučinga sa glavnim smislom života klijenta.

Za sebe:

Identifikovali ste vrednosti i značenja koja vas vode;

identifikovali ste koji su od njih vaši, a koji su nametnuti spolja;

izgradili ste sistem ciljeva i vrednosti, na čelu sa glavnim smislom života i povezali sa vašim trenutnim ciljem na kojem radite.

03. Formulacija cilja i njegove dodatne karakteristike. Procena psihološkog stanja u odnosu na cilj.

Vaši rezultati nakon ovog modula

Za klijenta:

Možete

01. Pomoći klijentu da formuliše cilj.

02. Identifikovati važne dodatne karakteristike cijla.

03. Proceniti spremnost klijenta da radi na cilju kvantitativno, prema ključnim kriterijumima.

Za sebe:

Formulisali ste sopstveni cilj i njegove dodatne karakteristike i izvršili procenu svog stanja u odnosu na cilj.

04. Formiranje jedinstvenog vektora cilja.

Vaši rezultati nakon ovog modula

Za klijenta:

Savladali ste praksu koja vam omogućava da:

01. Utvrdite kako su vektori povezani sa tri važne vrednosne oblasti života kodirani u mentalnom prostoru čoveka: sigurnost, društvena manifestacija i kreativna samorealizacija.

02. Kombinuejte sva tri vektora u jedan, eliminišući situaciju „labud, rak i štuka“, koja skreće pažnju u različitim pravcima i ne dozvoljava vam da efikasno postignete svoj cilj.

Za sebe:

Spojili ste u svom mentalnom prostoru vrednosne vektore sigurnosti, društvene i kreativne samoostvarenja u jedan vektor; stavili svoj cilj na ovom vektoru; formirali za um zadatak da to postigne.

05. Uklanjanje prepreka za postizanje cilja.

Vaši rezultati nakon ovog modula

Za klijenta naučili ste da:

01. Identifikujete i eliminišite unutrašnje barijere ka cilju.

02. Formirate 100% poverenja klijenta u postizanje cilja uz pomoć psihotehnike.

Za sebe

Shvatili ste i eliminisali unutrašnje barijere; dostigli 100% poverenja u postizanje svog cilja.

06. Scenario i plan za postizanje cilja.

Vaši rezultati nakon ovog modula

Za klijenta:

Savladali ste tehniku koja vam omogućava da:

01. Dovedite um klijenta do tačke u kojoj je cilj već postignut u njegovoj mašti.

02. Formirate optimalan scenario za postizanje cilja sa „tačke majstorstva“ (stanja kada je cilj postignut).

03. Napravite plan korak po korak do optimalnog scenarija.

04. Identifikujete i eliminišite unutrašnje prepreke za rad prema planu.

05. Formirate visoku motivaciju kod klijenta za sprovođenje plana rada na cilju.

Za sebe:

Videli ste optimalan scenario za postizanje vašeg cilja, napravili plan korak po korak i visoku motivaciju za rad na ovom planu.

07. Sistem samostalnog rada na cilju koji održava visoku motivaciju.

Vaši rezultati nakon ovog modula

Za klijenta:

Dobili ste metodologiju koja vam omogućava da obučite klijenta nakon završetka koučinga da samostalno sistematski radi na cilju uz održavanje visoke motivacije.

Za sebe:

Savladali ste sistem samostalnog rada na cilju uz održavanje visoke motivacije do postizanja cilja.

Putokaz za promociju sebe kao specijaliste.

Vaši rezultati nakon ovog modula:

Promocija je prestala da bude nejasna oblast u kojoj se kriju strepnje.

Vi tačno znate šta i kojim redosledom treba da se radi na promovisanju vaših usluga, a šta u principu ne bi trebalo da se radi.

Dobili ste motivaciju za napredovanje i samopouzdanje.

Šabloni i skripte za promociju.

Dobićete gotove materijale:

01. Šabloni za sastavljanje prezentacije vaše posluge sa 8 različitih opcija strukture i njihovim primerima.

02. Skripte
— da dobije povratne informacije od klijenata;
— da pozovete nove pretplatnike na konsultacije;
— kako prebaciti ljude na konsultacije ako pišu pitanja u privatne poruke.

03. Kontrolna lista za napravljenje profila u društvenim mrežama.

04. Šabloni stranice za registraciju za besplatne konsultacije i upitnike za klijente pre besplatne konsultacije, sa primerima.

Cena kotizacije

ZA CEO KURS

147e

Moguće je plaćanje od 55e mesečno u ratama na 3 meseca:

1. rata (55e) do 2. februara.
2. rata (55e) do 2. marta.
3. rata (55e) do 2. aprila.

Za registraciju i plaćanje na rate pišite na: whatsapp ili srbija@aipp.education

Povratne informacije od učesnika naših prethodnih edukacija

«Ovo je najbolja edukacija koju sam ikada pohađala»

Na program mogu da se upišu:

√ Sve oni koji su završili ili studiraju neke od humanističkih fakulteta

√ Sve one koji žele da stekne znanja psihologije i psihoterapije i da rade na sebi

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa obrazovanjem za upis, slobodno nam pišite.

Da. Cilj našeg programa je da vam damo sva neophodna znanja za dalju praksu u psihološkom savetovanju i psihoterapiji.

Nakon završetka kursa, dobićete elektronski sertifikat od autora kursa. Izdavanje elektronskog sertifikata je uključeno u cenu programa.

Autorski sertifikat u štampanom obliku nije uključen u cenu programa. Moze se naručiti za 15e.

Ciljevi: Kako od otpora napraviti saveznika?

(snimak vebinara)

Prilikom registracije danas do 23.59

SPECIJALAN BONUS

U roku od mesec dana nakon završetka kursa imaćete priliku da dobijete besplatnu supervizijsku podršku u vidu odgovora na pitanja (mejlom) u vezi sa radom na metodama sistema.

+381 69 652 031 | srbija@aipp.education

© Akademija za integralnu psihodinamsku psihoterapiju