Klinički centar

KLINIČKI CENTAR Akademije za IPP
psihoterapija sa dušom
Poštovani posetioci sajta, na ovoj stranici možete pronaći psihoterapeuta za efikasnu stručnu pomoć u rešavanju vaših psiholoških problema. Svi naši specijalisti su diplomirani psiholozi i sertifikofani psihoterapeuti koji su prošli stručnu obuku iz psihoterapije na Akademiji za IPP i sertifikovani su od strane Međunarodne Asocijacije za integralnu kauzalnu psihoterapiju (MAIKP). Kontaktirajte stručnjaka direktno klikom na dugme za zakazivanje termina.
Integralna kauzalna psihoterapija — ovo je psihodinamski pravac psihoterapije, koji je usmeren na otklanjanje uzroka (od lat. causalis — uzročni) psihičkog problema i pomoć klijentu u modelovanju ličnosti koja najpotpunije ispunjava njegove individualne sklonosti i želje.
Vidljive terapijske promene postižu se, po pravilu, već u kratkotrajnom radu i održive su. Više o našem terapijskom pristupu možete pročitati u specijalnom izdanji časopisa «Aspekti psihoterapije».

Sertifikovani psihoterapeuti MAIKP

Specijalizacija

Magistar psihologije, psihodinamski psihoterapeut, simboldramatista, autor modaliteta „Integralna kauzalna psihoterapija“. Osnivač i rektor Akademije za integralnu psihodinamsku psihoterapiju, predsednik MAIKP-a, predsednik Upravnog odbora Slovenske asocijacije za psihoterapiju.

Oblast interesovanja

Depresija, autoagresija, emocionalno sagorevanje, hronični umor, nisko samopoštovanje, anksioznost i krizna stanja.

Sesija (online)

€70 (8200 din.) / 50 min.

Nastja Milivojević Đerman

Specijalizacija

Akreditovani savetnik, kouč i psihoterapeut O.L.I. integrativnog psihodinamskog pravca. Psihološku propedevtiku završava na Fakultetu za medije i komunikacije (FMK-u) i nastavlja studije psihologije na istom. Akreditovani savetnik IKP-a.

Oblast interesovanja

Rad sa zavisnošću u odnosima, anksioznošću i paničnim napadima, problemima sa odlaganjem i motivacijom, sniženim raspoloženjem i problemima sa samopouzdanjem, razvoju veština komunikacije i organizacije vremena.

Sesija (uživo u beogradu i online)

Po dogovoru.

Jurij Tor

Specijalizacija

Magistar psihologije, psihodinamski psihoterapeut, simboldramatista, autor modaliteta „Integralna kauzalna psihoterapija“. Osnivač i rektor Akademije za integralnu psihodinamsku psihoterapiju, predsednik MAIKP-a, predsednik Upravnog odbora Slovenske asocijacije za psihoterapiju.

Oblast interesovanja

Depresija, autoagresija, emocionalno sagorevanje, hronični umor, nisko samopoštovanje, anksioznost i krizna stanja.

Sesija (online)

€70 (8200 din.) / 50 min.

Nastja Milivojević Đerman

Specijalizacija

?

Oblast interesovanja

?

Sesija (uživo u beogradu i online)

?

 

 

© Akademija za integralnu psihodinamsku psihoterapiju