Razvoj klijentske prakse

Praksa iz snova: šta vam smeta da se pronađete sa svojim klijentima?

Dođite da brzo razvijete svoju privatnu praksu

Kurs za razvoj vaše privatne prakse, u kojem ćemo vam pomoći da prevaziđete unutrašnja ograničenja i izgradite spremnost za uspešnu praksu i naučiti vas metodama njene realizacije u koracima. 

Osim toga, dobićete efikasne tehnike za rad sa temom novca i profesionalne realizacije kroz praksu sa klijentima.

Na edukaciji vi ćete:

PRILIV KLIJENATA je program koji su dizajnirali iskusni koučevi i psihoterapeuti kako biste garantovano mogli da:

🟢 brzo i samouvereno uđete u profesiju;

🟢 uspešno razvijete privatnu praksu i pokrenete sopstvene projekte u oblasti psihologije uz pratnju stručnjaka za promociju i razvoj karijere;

🟢 dobijete arsenal funkcionalnih alata za sistemski rad sa temom novca;

🟢dobijete svestranu podršku i pratnju vođa kursa tokom čitavog programa;

🟢 razmenjujete ideje, delite iskustva i najbolje prakse u jedinstvenom polju istomišljenika i prosto se družite sa kolegama iz Rusije i balkanskih zemalja.

Prisvojiti novi željeni profesionalni identitet psihologa, psihoterapeuta I savetnika uz korišćenje i harmoničnu integraciju postojećih profesionalnih kompetencija iz drugih profesija i sfera delatnosti.

Primenjivati i ovladati u cilju daljeg rada sa klijentima moćnim neurotehnikama za rad sa “sindromom varalice” i sa strahovima od ulaska u profesiju i daljeg razvoja u njoj.

Imati žive praktikume i mastermajndove u okviru svake teme kursa: ovladavamo tehnologijama promocije svojih psiholoških usluga zajedno i u koracima, uz povratnu informaciju i sugestije kolega i vođa kursa.

Identifikovati svoj potencijal i istinske želje vezane za profesionalnu realizaciju pomoću tehnika direktnog dijaloga sa nesvesnim

Raditi sa sopstvenim ličnim i transgeneracijskim scenarijima, graditi nove željene obrasce i “resetovati” svoj odnos sa novcem.

Na prirodan način stvarati bazu klijenata, koristeći tehnologije “klijentski barter” i “Elevator Speech”, ovladati delotvornim i interesantnim načinima vođenja stranica na društvenim mrežama.

 

Autori i vodioci kursa:

Nadežda Rudenko

Doktor pedagogije, integrativni psiholog, sertifikovani kouč, psihodinamski i sistemski porodični psihoterapeut, prorektor za nastavu AIPP-a.

Nadežda Vlasova

Psihoanalitičar, trening analitičar Evropske konfederacije psihoanalitičkih psihoterapeuta (EKPP), rukovodilac kliničke prakse AIPP-a.

Kako izgleda edukacija?

🟢 Svi susreti se održavaju u interaktivnom formatu preko Zoom platforme.

🟢 Kurs je metodički dizajniran kao praktični trening obogaćen mastermajndovima.

🟢 Učesnici dobijaju pristup snimcima svih susreta i svim metodičkim materijalima na neograničeno vreme.

🟢 Sve informacije u vezi sa organizacijom časova i nastavni materijali nalaze se na ličnom nalogu edukanta na platformi GetCourse.

Raspored

Časovi se održavaju subotom od 11h do 14h (CET) prema zimskom vremu i od 12h do 15h prema letnjem.

Datumi održavanja:

Čas 1: 2. decembar 2023.

Čas 2: 23. decembar 2023.

Čas 3: 13. januar 2024.

Čas 4: 27. januar 2024. 

Čas 5: 10. februar 2024.

Čas 6: 24. februar 2024. 

Čas 7: 9. mart 2024.

Čas 8: 23. mart 2024. 

Čas 9: 13. aprila 2024.

Čas 10: 27. aprila 2024. 

Čas 11: 4. maj 2024.

Čas 12: 25. maj 2024. 

Čas 13: 8. jun 2024. 

Čas 14: 22. jun 2024.

Program

01 Modul. Eliminišemo strahove i brige vezane za razvoj privatne psihološke prakse.

Identifikujemo i prorađujemo strahove vezane za praksu i uklanjamo sindrom varalice.

Primenjujemo tehnike direktnog dijaloga sa nesvesnim za otkrivanje najskrivenijih strahova vezanih za sferu zarađivanja novca i materijalnog blagostanja.

Za eliminisanje strahova i nesvesnih zabrana bogaćenja koristimo kompleks tehnika neuromodelovanja.

Vaši rezultati:

01 Identifikovali ste i eliminisali svesne i nesvesne prepreke za dostizanje materijalnog blagostanja i otpor bogatstvu koji je sa njima povezan. 

02 Ovladali ste tehnikom rada sa finansijskim strahovima klijenata.

02 Modul. Prisvajamo profesionalni identitet.

Jasan profesionalni identitet je neophodna osnova za uspešan razvoj prakse. Zato je jako važno “prisvojiti” identitet psihologa/psihoterapeuta, kako biste se osećali samouvereno u profesiji i tu samouverenost svesno i nesvesno emitovali i u spoljni svet.

Pri tome je potrebno ne samo da ne dopustimo konflikt sa prethodnim profesionalnim identitetom (koji psiholozi često imaju), već i da “sprijateljimo” svoje profesionalne uloge.

Profesionalni identitet treba da bude vidljiv okruženju i da radi za vas. U tome nam pomaže Elevator Speech – kratka profesionalna samoprezentacija u društvu.

Tehnike ovog modula stvaraju i jačaju novi identitet i harmonično integrišu u njega prethodne profesionalne veštine i identitete.

Stvaramo Elevator Speech za prirodnu prezentaciju sebe kao psihologa prilikom upoznavanja sa novim ljudima koristeći tehnike neuromodelovanja. To je važan praktični aspekt i pokazatelj formiranog profesionalnog identiteta.

Vaši rezultati:

01 Jasno razumete ko ste, čime se bavite i čime možete pomoći kao psiholog.

02 Vaš prethodni profesionalni identitet se harmonično integrisao i ojačao novi identitet psihologa.

03 Umete i volite da pričate o tome i ljudi se interesuju za rad sa vama od prvog momenta vaše samoprezentacije kao psihologa.

04 Ovladali ste tehnikom rada sa problemima profesionalnog identiteta vaših klijenata.

03 Modul. Pravimo maršutu uspeha.

Kada nam je jasno ko smo kao profesionalci, šta umemo i želimo da damo svetu, važno je da pronađemo i zauzmemo nama najprijatniju i najprirodniju poziciju u profesionalnom svetu, odnosno da shvatimo na koji način naš potencijal može maksimalno da se ispolji: u kojoj niši psihološke prakse, sa kojim temama, sa kojim kategorijama klijenata. Iako je psihoterapija donekle univerzalna, svaki profesionalac ima omiljenu specijalizaciju, jednu ili nekoliko, u kojima se pokazao posebno veštim i u kojima ima osećaj samorealizacije i utisak da “sve radi kako treba”.

Mesto u profesiji za koje smo predodređeni i sva moć sopstvenog potencijala najbolje se vidi iz “tačke majstorskog umeća” — iskustva u kome se osećate kao ostvareni majstor svog posla i uživate u procesu i rezultatu rada.

Osim toga, tačka majstorskog umeća daje sasvim precizan orijentir kako izgraditi maršrutu do nje.

Ona će postati svetionik koji će vas dovesti do vrhunca profesionalnog uspeha i pokazati sav vaš potencijal.

U ovom modulu koristimo tehnike za stizanje u tačku majstorskog umeća, pravljenje i fiksiranje u nesvesnom maršrute koja vodi do vaše prakse iz snova. Kasnije će vaše nesvesno većim delom preuzeti na sebe zadatak realizacije te maršrute, a na vama će biti samo da realizujete ideje i sugestije vaše intuicije kako pratiti taj put.

Vaši rezultati

01 Jasno razumete koji je vaš cilj u profesiji i to vas snažno motiviše i daje vam oslonac u životu.

02 Sa sigurnošću znate u kom smeru treba da se krećete ka praksi iz svojih snova i potpuno su vam jasni prvi koraci na tom putu.

03 Vaše nesvesno ima jasnu sliku kakve životne okolnosti treba da stvori za vas i kakve ideje da vam da kako bi svesni deo vaše psihe mogao da realizuje maršrutu do željene tačke profesionalnog razvoja (tačke majstorskog umeća).

04 Ovladali ste efikasnim tehnikama rada sa problemom profesionalne realizacije klijenata.

04 Modul. Formulišemo svoje veštine i pravce psihoterapijske pomoći i počinjemo to da emitujemo u spoljni svet.

Ovo je praktični modul koji će vam pomoći da na razumljivom jeziku klijentima predstavite pravce psihološke pomoći u kojima radite i probleme koje im možete pomoći da reše.

U modulu se koriste marketing tehnologije (sastavljanje USP — jedinstvene prodajne ponude, dizajn profilne stranice koji prodaje i dr.)

Vaši rezultati

01 Naveli ste svoje usluge i pravce rada tako da “vaši” klijenti prilikom čitanja odmah razumeju da ste vi stručnjak koji će rešiti njihov problem.

02 Imate gotove formulacije koje prodaju i možete prosto da ih kopirate na društvene mreže i druge kanale gde prezentujete svoje usluge.

03 Dizajnirali ste profilnu stranicu na društvenoj mreži tako da dok je čitaju, “vaši” klijenti dobijaju impuls da vam se obrate.

05 Modul. Određujemo cenu sesije koja odgovara vašoj vrednosti i učimo da je podižemo u skladu sa rastom svog profesionalizma.

Obrađujemo praktično i u skladu sa vašom situacijom sledeća pitanja:

Egzistencijalni dugovi: uticaj transgeneracijske i lične životne priče na odnose sa novcem i scenarije vezane za novac

Kako odrediti cenu sesije? Koliko se mogu, a koliko ne mogu naplaćivati sesije? Kako odrediti adekvatnu cenu sopstvenih usluga?

Kako podići cenu sesije?

U ovom modulu se koriste vežbe “Drvo novca”, tehnike za rad sa transgeneracijskim scenarijima (scenarijima roda) i problematičnim iskustvom.

U cilju uvežbavanja podizanja cene do harmoničnog nivoa, koji bi zadovoljio i vas i klijente, koristimo modelovanje sesija gde podižete cenu postojećim klijentima i saopštavate novu cenu novim klijentima ili onima koji su vam se ponovo obratili.

Ažurirate na svojim mrežama i sajtu (ako ga imate) trenutne cene u skladu sa uvidima dobijenim tokom modula.

Vaši rezultati:

01 Istražili ste i eliminisali negativne transgeneracijske scenarije i neobrađeno transgeneracijsko iskustvo koje vam nije dozvoljavalo da ostvarite finansijski uspeh.

02 Odredili ste cenu sesija koju smatrate harmoničnom i ažurirali informacije o ceni svojih usluga na svojim platformama.

03 Naučili ste da prepoznate kada je došlo vreme da se podigne cena usluga, da to činite bez ustezanja i da iz podizanja cene izvučete terapijski efekat za klijenta, između ostalog kroz razgovor o novčanim aspektima na sesiji.

06 Modul. Ovladavamo algoritmom prve konsultacije pomoću koga će klijent moći da izvuče maksimalnu korist od sesije i biće stimulisan da dođe ponovo i radi sa vama do dostizanja željenog rezultata.

Ovladavamo specijalnim koučing algoritmom prve konsultacije. To je tehnologija vođenja prve konsultacije prilagođena formatu psihoterapijske sesije, koja pruža mogućnost:

Klijentu da se orijentiše u svom problemu i umanji sopstvenu anksioznost vezanu za strahove i neizvesnosti koje njegov problem izaziva.

Klijentu da razume moguće rizike i posledice nerešavanja problema na stručan način (ukoliko postoje).

Klijentu da zajedno sa vama odredi pravac rešenja problema i vremenski okvir rada.

Vama da pomognete klijentu da napravi izbor u korist rešenja svog problema kroz rad sa vama.

Vaši rezultati:

01 Potpuno vam je jasno kako da vodite prvu sesiju tako da klijent prepozna vrednost rada sa vama i izabere vas kao stručnjaka sa kojim će rešiti problem.

02 Ovladali ste veštinama vođenja prve sesije prema pomenutom algoritmu zahvaljujući praktičnim vežbama na kursu.

03 Sa lakoćom vodite prvu sesiju koristeći savladanu tehnologiju i apsolutna većina klijenata nakon nje ulazi u stabilan rad sa vama do dostizanja potrebnog rezultata.

 

07 Modul. Savladavamo i koristimo tehnologiju “klijentski barter” za brzo pokretanje (širenje) sopstvene privatne prakse.

Savladavamo i koristimo specijalnu tehnologiju namenjenu psiholozima koji rade u praksi, koja omogućava brzo stvaranje baze klijenata zahvaljujući saradnji sa kolegama.

Vaši rezultati:

01 Dobili ste troje i više klijenata (u zavisnosti od vaših želja) preko kolega kako biste “dali gas” svojoj praksi.

02 Vaše kolege znaju šta je vaša specijalizacija i u budućnosti vam šalju klijente u skladu sa vašim profilom rada.

03 Znate pouzdan način da stimulišete rast baze klijenata ako se u budućnosti pojavi potreba za poboljšanjem dinamike rada.

 

08 Modul. Učimo da posmatramo probleme klijenata i izbor psihologa očima klijenata i da pišemo na njihovom jeziku.

Definišemo i formulišemo ko je vaša ciljna grupa i šta su osnovni problemi sa kojima im pomažete da se izbore.

Pomoću marketinških tehnika analiziramo kako vaši klijenti sami formulišu svoje probleme.

Učimo da “prevodimo” vaše veštine, kompetencije i usluge na jezik klijenata, kako bi klijenti mogli u vama da prepoznaju stručnjaka koji može da reši njihove probleme.

Vaši rezultati

01 Sasvim vam je jasna razlika između profesionalnog jezika i “jezika klijenata”.

02 Umete da pišete tekstove namenjene klijentima tako da se oni u njima prepoznaju.

03 Bolje razumete kako klijenti vide svoj problem i to znanje vam pomaže da radite sa otporom klijenata u procesu terapije.

09 Modul. Izbor i korišćenje kanala promocije.

Razmatramo kompletan spisak svih postojećih kanala promocije psihologa u privatnoj praksi, mogućnosti i prednosti svakog od njih.

Biramo optimalne platforme za vas gde možete prezentovati svoje profesionalne kompetencije i usluge.

Uz druge kanale promocije razmatramo i marketplace sajtove i “kako ih pripremiti”, i detaljno obrađujemo temu rada sa društvenim mrežama.

Vaši rezultati

01 Potpuno ste informisani o svim postojećim kanalima promocije psihologa, njihovim specifičnostima i prednostima.

02 Izabrali ste nekoliko kanala promocije koji su za vas optimalni i udobni za rad.

10 Modul. Kako koristiti društvene mreže za razvoj sopstvene prakse.

Razmatramo koje društvene mreže su najpogodnije za promociju psihologa. Analiziramo osobine i prednosti svake društvene mreže pojedinačno. Biramo društvenu mrežu (mreže) koje vama najviše odgovaraju za promociju.

Razmatramo o čemu, kako i koliko često pisati. Reels i stories: da li su oni potrebni psiholozima? Tipovi postova koje psiholog može koristiti u promociji. Struktura i primeri postova.

Vežbamo pisanje postova prema efikasnoj strukturi. Dobijamo povratnu informaciju o svojim postovima i preporuke šta može da se poboljša.

Vaši rezultati

01 Izabrali ste optimalnu društvenu mrežu za samopromociju.

02 Dobro se orijentišete u tipovima postova i drugim vrstama objavljenih materijala.

03 Imate predstavu o konceptu rada sa izabranom društvenom mrežom i, što je najvažnije, motivaciju za plasiranje informacija o svom radu na izabranoj mreži.

04 Počeli ste uspešno da realizujete svoj plan promocije na društvenoj mreži, objavljujući postove prema strukturi kojom ste ovladali.

11 Modul. Završni mastermajnd uz nagrađivanje najaktivnijih i najefikasnijih polaznika kursa.

  • Brojimo nove klijente;
  • Rezimiramo stečena znanja i veštine;
  • Pričamo o budućim planovima za razvoj sopstvene prakse;
  • Nagrađujemo najbolje polaznike kursa.

Sertifikat

Obrazovni programi Akademije za IPP su akreditovani u skladu sa zakonima Ruske Federacije, prema članu 15 Federalnog zakona- 273 i br. 85-FZ.

Akademija radi na osnovu licence za obrazovanje L035-01298-77/00624104 izdate od strane Odeljenja za obrazovanje i nauku grada Moskve.

Izdavanje elektronskog sertifikata ulazi u cenu programa.

Štampani sertifikat ne ulazi u cenu programa, ali možete ga dodatno naručiti na mail: srbija@aipp.education. 

Cena

89e/mes.

Edukacija se plaća na mesečnom nivou, sastoji se od sedam mesečnih uplata u visini od 89 e mesečno. Uplata se vrši do 2. u mesecu za tekući mesec.

Omogućen je popust 10% u slučaju plaćanja kompletnog kursa odjednom. Cena kompletnog kursa, ako se plaća odjednom, iznosi 560 e.

Prijava za kurs vrši se na mail: srbija@aipp.education

Za studente godišnjih programa Akademije IPP i članove MAIKP cena učešća je 79 mesečno,  u slučaju uplate kompletnog kursa 498 e. Da biste dobili upustvo za plaćanje sa navedenim popustom napišite nam pismo na srbija@aipp.education i kao temu navedite “Prijava za Priliv klijenata”

Želite da kreirate produktivnu praksu? Preduzmite akciju!

Ako je praksa sa vašim klijentima daleko od onoga o čemu težite, pozivamo vas na naš kurs.

Pod vođstvom iskusnih trenera, koristeći proverene metode i u toplom kreativnom društvu kolega istomišljenika, moći ćete da ovladate veštinama i da postignete željeni rezultat.

Pokrenite se u procesu razvoja privatne praksu i neke dodatne projekte, uz pratnju mentora za unapređenje i razvoj karijere;

+381 69 652 031 | srbija@aipp.education

© Akademija za integralnu psihodinamsku psihoterapiju