Specijalno izdanje o Integralnoj kauzalnoj psihoterapiji

INTEGRALNA KAUZALNA PSIHOTERAPIJA: TEORIJSKE OSNOVE

🔹J. Tor. Integralna kauzalna psihoterapija (IKP)

RECENZIJE

🔹I. A. Bariljak, S. D. Gurijeva, O. V. Kuznjecova, R. Šapić, I. A. Zegdenizova

INTEGRALNA KAUZALNA PSIHOTERAPIJA: KLIJENTSKI SLUČAJEVI

🔹J. Tor. Rad sa agresijom u lečenju depresivnih i anksiozno-depresivnih poremećaja

🔹J. Tor. Psihodinamska psihoterapija u dijagnostici i lečenju rodne disforije 

🔹P. Ždanov. Slučaj primene psihokorektivnih tehnika integralne kauzalne psihoterapije u lečenju neurotične ekskorijacije

🔹A. Čalij. Efekti primene tehnike transformacije i integracije iskustva tokom obuke i u radu sa klijentima

🔹O. Samojljuk. IKP: tehnike neuromodelovanja i imaginativne psihoterapije u korekciji anksioznih stanja

🔹J. Ševcova. Primena psihokorektivnih tehnika integralne kauzalne psihoterapije u radu sa partnerskim odnosima i patološkim tugovanjem

🔹O. Jablokova. Tehnika neuromodelovanja stanja u kratkoročnom psihološkom savetovanju, klijentski slučaj

Pozivamo vas da preuzmete broj koristeći ovaj link.


+381 69 652 031 | srbija@aipp.education

© Akademija za integralnu psihodinamsku psihoterapiju