Dijagnostika i strategije rada sa potisnutom agresijom

Snimak master class-a

"Agresija kao alhemijski element psihoterapije"

Проиграть видео

Prilikom prijave do 19. marta

SPECIJALNI BONUS

 

Dijagnostika i strategije rada sa potisnutom agresijom kod različitih poremećaja

Autori i voditelji
Jurij Tor i Dr Irina Zedgenizova


Trening za psihologe, u cilju obučavanja metodologiji dijagnostikovanja potisnute agresije i odabira terapijske strategije u zavisnosti od tipa ličnosti klijenta i postojećeg poremećaja.

 

Dijagnostika

Usvojićete metodologiju koja će vam omogućiti da dijagnostikujete probleme vezane za potisnutu agresiju kod klijenata u konativnoj, psiho-emocionalnoj i telesnoj sferi, kao i da procenite ulogu identifikovanih problema u etiologiji poremećaja klijenta.

Strategija terapije

Naučićete strategije za rad sa potisnutom agresijom i metode pripreme klijenta za rad sa agresijom u zavisnosti od nivoa organizacije ličnosti, akcentuacije karaktera, postojećeg poremećaja, istorije pratećih bolesti i kontraindikacija.

Dijagnostika i strategije rada sa potisnutom agresijom kod različitih poremećaja

Autori i voditelji Jurij Tor i Dr Irina Zedgenizova

Trening za psihologe, u cilju obučavanja metodologiji dijagnostikovanja potisnute agresije i odabira terapijske strategije u zavisnosti od tipa ličnosti klijenta i postojećeg poremećaja.

Sa ovim programom vi ćete:

Usvojiti kompleksnu metodologiju za dijagnostikovanje potisnute agresije kod klijenata sa različitim poremećajima

Naučiti da razumete prirodu simptoma izazvanih potisnutom agresijom i vidite kako ona utiče na formiranje i održavanje simptoma u različitim nozologijama

Saznati kada je moguće započeti rad sa potisnutom agresijom kao terapijskim ciljem, a u kojim slučajevima postoje kontraindikacije i šta treba raditi u tom slučaju

Savladati metode pripreme klijenta za rad sa potisnutom agresijom, uzimajući u obzir nivo organizacije i tip ličnosti klijenta, prirodu i težinu postojećeg poremećaja, prisustvo pratećih bolesti

 Naučiti osnovne strategije za uklanjanje tabua i kanalisanje agresije

Nakon završenog treninga, dobićete sertifikat od autora programa.

Autori i voditelji edukacije

Jurij Tor

Psihoterapeut, psiholog, doktorand Univerziteta u Beogradu, osnivač i predavač Akademije za integralnu psihodinamsku psihoterapiju (AIPP)

Dr Irina Zedgenizova

Psihoterapeut, psihoanalitičar, psihijatar, seksolog, supervizor psihoterapijske grupe, zamenik direktora za medicinski rad Centra za psihoterapiju dr Ermakova, zamenik direktora za nauku i profesorka u Institutu za savremenu psihoterapiju i psihologiju

Metodološki komplet:

01. Šema sistemskog rada sa potisnutom agresijom.

02. Tabela simptoma potisnute agresije u različitim nozologijama.

03. Spisak kontraindikacija za rad na uklanjanju zabrana na agresiju.

04. Kontrolna lista „Dijagnostika za rad sa potisnutom agresijom“.

05. Smernice za vođenje računa o akcentuacijama karaktera u pripremi za rad sa agresijom.

06. Program za pripremu klijenta za rad sa agresijom.

07. Kontrolna lista spremnosti klijenta za radi na ukidanju zabrana aresije.

08. Strategija rada sa potisnutom agresijom.

09. Preporučena literatura.

Rad sa agresijom je najvažnija veština psihologa

Razumevanje prirode agresivnog nagona i njegove uloge u formiranju i održavanju simptoma postaće za vas ključ za uspešan rad sa sledećim nozologijama:

  • Depresija
  • Anksiozni poremećaji
  • Post-traumatski stresni poremećaj
  • Somatski i srodni poremećaji itd.
  • Poremećaji ličnosti
  • Bolesti zavisnosti
  • Poremećaji šizofrenog spektra

Kako program funkcioniše

01. Trening će se održati u sredu, 30. marta 2022. godine, onlajn preko platforme Zoom.

02. Trening će trajati od 11 do 16h, uključujući kratke pauze.

03. U cilju usvajanja metodologije koristi se metod klijentskih slučajeva.

04. Za formiranje dijagnostičkih veština koriste se vežbe u kojima ćete nastupati u ulozi dijagnostičara.

05. Na kraju kursa ćete polagati završni test radi konsolidacije stečenih znanja.

06. Po završetku kursa dobićete elektronski sertifikat od autora programa.

Program obuke

01 Modul. Zabrane ispoljavanja agresije u etiologiji različitih poremećaja.

01 Modul. Zabrane ispoljavanja  agresije u etiologiji različitih poremećaja.

Klasifikacija zabrana ispoljavanja agresije. Simptomatska manifestacija potisnute agresije u različitim nozologijama.

Slučajevi.

Vežbe za dijagnostiku: prepoznavanje zabrana ispoljavanja agresije u materijalima iz seansi, njihova klasifikacija.

02 Modul. Priprema klijenta za rad sa zabranama ispoljavanja agresije kao terapijskim ciljem.

02 Modul. Priprema klijenta za rad sa zabranama ispoljavanja agresije kao terapijskim ciljem.

Kako pripremiti klijenta da otkloni zabrane shvatanja i izražavanja agresije, uzimajući u obzir sledeće faktore:

1) Nivo organizacije ličnosti

2) Akcentuacije karaktera

3) Nozologija u anamnezi

4) Kontraindikacije.

03 Modul. Odabir strategije i vremena za početak rada sa potisnutom agresijom.

03 Modul. Odabir strategije i vremena za početak rada sa potisnutom agresijom.

Pregled metoda za ukidanje zabrane agresije:

1) Klasifikacija

2) Principi izbora u zavisnosti od karakteristika ličnosti klijenta i terapeuta.

Principi formiranja strategije rada sa potisnutom agresijom u zavisnosti od tipa ličnosti, prirode  i dubine poremećaja. Osnovne strategije za suočavanje sa potisnutom agresijom.

04 Modul. Završni ispit.

04 Modul. Završni ispit.

Odgovori na pitanja.

Konsolidacija osnovnih momenata i specifičnosti dijagnostike i odabira strategije u radu sa potisnutom agresijom

Završno testiranje poznavanja proučavane metodologije.

Cena za obuku

 

MASTER GROUP

_________

55€

Ova specijalna ponuda važi za one koji se prijave do 19. marta.

Od 20. marta cena će biti 55 eura.

Primaju se kolege koje su završile ili su u toku sticanja višeg obrazovanja iz oblasti psihologije ili medicine.

Da, ako imate ili ste trenutno u procesu sticanja višeg obrazovanja iz oblasti psihologije ili medicine.

Po završetku kursa, nakon testiranja, dobićete elektronski sertifikat od autora programa.

Kurs se sprovodi onlajn preko platforme Zoom.

Prilikom registracije danas do 23.59

SPECIJALNI BONUS

U roku od mesec dana po završetku kursa, imaćete priliku da dobijete besplatnu supervizijsku podršku u vidu odgovora na pitanja (putem mejla) vezanih za rad sa usvojenom metodologijom.

+381 69 652 031 | srbija@aipp.education

© Akademija za integralnu psihodinamsku psihoterapiju