Расписание для ПДФ RS

Raspored edukacija

Edukacija za simboldramskog psihološkog savetnika
Katatimno-imaginativna psihoterapija (simboldrama)
12.2023-06.2025
Upis u toku
Međunarodno priznata Nemačka psihodinamička psihoterapija zasnovana na radu sa „unutrašnjim slikama“ („budnim snovima“).
Kurs 
Neuroaktivacija ciljeva
2-23. februar | četvrtkom 17h-20h
Korak po korak sistem obuke koji će vam pomoći postati majstor u postizanju svrhe i cilja + mapa puta da se promovišete kao specijalista.
Kurs 
Granična struktura ličnosti: dijagnostika i tehnike psihoterapije
10. februar — 3. mart | petkom 13h-16h
Kurs koji će vam omogućiti da razumete osobine ličnosti, savladate dijagnostičke kriterijume i metode rada sa klijentima sa graničnom organizacijom ličnosti.
Kurs 
Porodična i psihoterapija parova
6. mart — 26. jun | ponedeljkom 18h-21h
Kurs koji će vam omogućiti da razumete suštinu većine problema koji se javljaju u porodičnim sistemima i parovima i savladate bračnu i transgeneracionu terapiju, sistemske porodične pristupe za rad sa različitim porodicama, uklj. sa porodicama sa karakteristikama: nepotpune, „psihosomatske“, ko-zavisne, psihotične, usvojene, istopolne.
Kurs
Seksologija i seksopatologija: pristupi u psihoterapiji
10. mart-28. april | petkom 13h-16h (mart), 14h-17h (april)
Dobićete razumevanje karakteristike seksualnog razvoja u različitim fazama života i odnosa u paru, kriterijume za normalna i patološka stanja, kao i psihoterapeutske pristupe otklanjanju poremećaja u seksualnoj sferi.
Kurs 
Psihosomatika: teorije, dijagnostičke metode, model psihoterapije
29. mart — 26. april | sredom 18h-21h
Kurs će vam dati sveobuhvatno razumevanje uzroka i razvoja psihosomatskih poremećaja sa stanovišta različitih teorija i škola psihosomatike, kao i poznavanje metoda psihološke dijagnoze i pristupa psihoterapiji psihosomatskih osoba.
Kurs
Psihoanaliza dece:
teorija i praksa
11.maj — 8.jun | četvrtkom 14h-17h
Kurs koji će vam omogućiti da savladate osnove psihoanalize dece, razumete uzroke strahova, neuroza, agresivnog ponašanja i drugih psiho-emocionalnih problema deteta i naučite pristupe radu sa njima.
Kurs
Imaginativna psihoterapija tela (ImKP)
maj — jun 2023 (ImKP-0 i ImKP-1)
novembar — decembar 2023 (ImKP-2 i ImKP-3)
Kurs koji će vam omogućiti da ćete savladati osnove jedne od najefikasnijih metoda lečenja psihosomatskih i somatskih poremećaja u svetu uz pomoć psihoterapije.
Kurs
Autoagresija: dijagnostika i metode psihoterapije
9-30. jun | petkom 14h-17h
Kurs koji će vam omogućiti da ćete savladati osnove jedne od najefikasnijih metoda lečenja psihosomatskih i somatskih poremećaja u svetu uz pomoć psihoterapije.
Kontinuirano profesionalno usavršavanje
Integralna psihodinamska psihoterapija
4. septembar 2023. — 30. jun 2024
Multimodalna psihoterapija sa nekoliko ulaznih tačaka u problem i gotovi programi sesija za rad sa klijentima.


+7 909 660 69 02 |  srbija@aipp.education

© Akademija za integralnu psihodinamsku psihoterapiju

Politika privatnosti